En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Üroloji AmeliyatlarıÜroloji Ameliyatları

Üroloji; erkek ya da kadınların idrar yolları ve organlarıyla erkeklerin üreme organlarını kapsayan sistemlere ait hastalıkların tanı ve tedavisini yapan tıp biliminin cerrahi bir branşıdır. Eski adıyla bevliye olarak da bilinir. Daha basit bir tanımlama yapılacak olursa Üroloji branşının erkeklerde boşaltım ve üreme, kadınlarda yalnızca boşaltım sistemiyle alakalı hastalıklarla ilgilenen alandır diyebiliriz. Bu branşı kapsayan hastalıklar hem cerrahi hem de cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilebilmekte olup, uygulamalar ürologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu alanda meydana gelen hastalıkların büyük bir kısmı ilerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak bazı hastalıkların çocuk yaştan itibaren belirti göstermesi de mümkündür. Bu da üroloji biliminin; Pediatrik Üroloji, Kadın Ürolojisi, Androloji, Üroonkoloji ve Nöroüroloji olmak üzere 5 farklı alt dala ayrılmasına neden olmuştur.

Reklam Alanı


Pediatrik Üroloji

Pediatrik üroloji, doğum öncesi dönemden başlayarak doğum sonrasında 16 yaşa kadar olan çocukların ürolojik sorunlarının tanı ve tedavisini yürüten Üroloji biliminin alt branşıdır. Bu alanda hizmet veren hekimler kız çocuklarında sadece idrar yollarıyla alakalı hastalıklara bakarken, erkek çocuklarda da hem idrar yolu hem de cinsel organlarla alakalı hastalıkları inceleyerek tedavi eder. Öyle ki ürolojik hastalıklar doğumla birlikte ortaya çıkabileceği gibi doğumdan sonra da oluşabilmektedir. Pediatrik Üroloji bölümünde çocukların belirtilen şikayetleri giderilir. Bu alanda hizmet veren hekimler ya üroloji ya da nöroüroloji uzmandır.

Kadın Ürolojisi

Kadın Ürolojisi, kadınların idrar yollarıyla alakalı hastalıklarında tanı ve tedavi sürecini kapsayan üroloji biliminin alt dalıdır. Genel olarak kadınlarda idrarı tutamamaya bağlı kaçırma, idrar yoluyla alakalı diğer sorunlar, pelvik ve mesane ağrıları kadın ürolojisi biliminin ilgilendiği hastalıklar arasında bulunur. Bu alanda hizmet verebilmek için uzmanlaşılmasına gerek yoktur. Genel alanda hizmet veren ürologlar da söz konusu hastalıklarda tedavi sürecini başlayabilmektedir. Kadınların üreme sistemiyle alakalı diğer hastalıklara ise kadın doğum uzmanları bakmaktadır. İdrar yoluyla alakalı hastalıklar içinse kadın ürolojisi bölümüne gidilmektedir.

Androloji

Androloji, kelimesi Latince dilinden türemiştir. Buna göre Andros kelimesinin erkek, Logos kelimesinin ise bilim anlamına geldiğini söylemek mümkün olacaktır. Androloji bilimi, hem kadın hem de erkeklerin cinsel sağlığının yanı sıra erkeklerde kısırlık problemiyle alakalı klinik anotomik, fizyolojik ve biyokimyasal tüm gelişimleri inceleyen üroloji biliminin bir alt branşıdır. Aynı zamanda cerrahiyi de kapsar. Bu bilim dalının ilgilendiği hastalıklar arasında; erkeklerde cinsel işlevlerin bozuk olmasından dolayı sertleşmenin oluşmaması, erken ya da geç boşalma problemi, peyronie hastalığı ve doğuştan penisi eğri olması bulunur. Söz konusu hastalıkların tanı ve tedavisini üroloji uzmanları da gerçekleştirebilmektedirler.

Üroonkoloji

Üroonkoloji bilimi, üroloji alanına giren dokularda meydana gelmiş olan kanser türlerinin tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı bir alt branştır. Bu branş kapsamında hastalarda erken dönemde meydana gelmiş olan kanser vakalarının tespiti amaçlanır. Akabinde ise uygun ilaç tedavisinin yanı sıra girişimsel ve cerrahi yöntemlerin uygulandığı Üroonkoloji bilimi, hastaları rehabilitasyon açısından da takip etmektedir. Bu alanda en çok görülen kanser türleri; böbrek kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri ve testis kanseridir.

Nöroüroloji

Nöroüroloji bölümü, genel anlamıyla nörolojik hastalıklar ya da diğer birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmış olan idrar kaçırma başta olmak üzere tüm idrar bozukluklarıyla ilgilenen üroloji biliminin bir alt branşıdır. Gerek erişkin kişilerde gerekse de çocukluk döneminde nörolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmış olan idrar yapma bozukluklarının tanı, tedavi ve takip sürecini üroloji ya da nöroüroloji uzmanları takip etmektedir.

Reklam Alanı


Loader