En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Kapalı Prostat AmeliyatıKapalı Prostat Ameliyatı

Prostatın iç kısmında ilerleyen yaşa bağlı olarak ya da çeşitli faktörlerin de etkisiyle büyüme meydana gelir. Öyle ki ceviz büyüklüğündeki prostat zamanla bir portakal kadar büyüyebilmektedir. Söz konusu büyüme iyi huylu prostat büyümesi ya da benign prostat hiperplazisi olarak da tanımlanabilir. BPH hemen her erkekte görülebilen bir hastalık olmakla birlikte en geçerli tedavi yöntemi ise prostatektomidir. Prostatektomi bir diğer ismiyle de TUR olarak bilinen bu yöntem; bazı tıbbi aletler yardımıyla penisten girilerek, prostattan gereken parçanın kesilerek dışarı alınmasıdır. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinir. Genellikle 80 mililitreden daha küçük prostatların tedavisinde tercih edilmekle birlikte, temel amaç yakınmalara sebebiyet veren prostatın büyüyen orta bölümünü çıkarmaktır. 1930'lu yıllardan günümüzde dek uygulanan Prostatektomi, son 40 yılda daha da geliştirilerek çok kısa süren cerrahi prosedürlerden biri haline gelmiştir.

Reklam Alanı


Kapalı Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kapalı prostat ameliyatı, alanında uzman hekimler tarafından yapıldığında oldukça basit birkaç adımda tamamlanabilen bir operasyondur. İşlem genel ya da spinal anestezi altında uygulanır. Prostatektominin ilk aşamasında hastaların idrar yaptıkları dış idrar kanalından kameralı bir rezektoskop ismi verilen bir aletle giriş yapılır. Bir sonraki aşamaya gelindiğinde ise mesanede taş ya da tümör varlığı iyice analiz edilir. Bunun yanı sıra idrar borusunun prostat kısmından tıkanmış olan kısmı rezektoskop içinde cerrah tarafından ileri geri hareket ettirilen bir tel yardımıyla usulüne uygun bir şekilde kesilecektir. Akabinde tel üzerinden elektrik akımı geçirilerek, kesme ya da kanamayı durdurma işlemi tamamlanır. Prostatektomi işleminin sonraki aşamasına gelindiğinde ise idrar akımını sağlayacak olan prostat kesildikten sonra kesilen prostat dokusu ilk olarak mesaneye oradan da yıkanma yöntemiyle de dışarı alınır. Kanayan damarlar söz konusu tel ile dokunulara durdurularak. Ameliyatın sonuna gelindiğinde ise idrar yoluna kalın bir sonda takılacaktır. En son aşamada kanama ve pıhtı oluşumunu önlemek adına serum yardımıyla sondadan yıkama yapılarak işlem sonlandırılır.

Kapalı Prostat Ameliyatı

Kapalı Prostat Ameliyatının Sağladığı Avantajlar

Kapalı prostat ameliyatı son 10 yıl boyunca geliştirilmiş olan bir tekniktir. Bu nedenle istenmeye yan etkilerin ortadan kaldırılması açısından da son derece avantajlı bir yöntem olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Prostatektomi TUR ameliyatı geliştirilen teknolojik olanaklar sayesinde kesme ve kanama kontrolünü sağlayan özel bir elektriksel akım kullanılarak yani plazmakinetik enerji yardımıyla yapılabilmektedir. Aynı zamanda doku çıkarmanın çok kolay olmasıyla birlikte güvenli kanama kontrolü de sunar. İşlem esnasında steril su yerine izotonik su kullanılırsa TUR sendromunun gelişmesine kolaylıkla engel olunabilecektir. Prostatektomi TUR operasyonunun en önemli avantajı ise lazerin aksine etkin dokunun çıkarılmasından sonra parçaların patolojiye gönderilerek mikroskobik incelenmesinin yapılmasını mümkün hale getirmesidir.

Reklam Alanı


Kapalı Prostat Ameliyatı Riskleri

Kapalı prostat ameliyatı çok büyük riskler taşıyan bir ameliyat değildir. Elbette ki bazı komplikasyonların gelişmesi söz konusu olabilir. Ancak bu komplikasyonların görülme oranı oldukça düşüktür. Kapalı prostat ameliyatının risklerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

 • Ağrı: Prostatektominin en sık görülen yan etkisi ağrıdır.
 • Enfeksiyon: Nadiren de olsa prostatektomi operasyonundan kaynaklanan yaraların enfeksiyon kapması muhtemel bir durumdur.
 • Sondanın çekilmesinden sonra idrar kaçırma
 • Peniste sertleşme olmaması
 • Çevre damarlarda yaralanmaya bağlı kanama oluşabilir. Bu kanamaya bağlı olarak ek cerrahi girişimler ortaya çıkabilir.
 • İdrar yolu darlığı

Tüm bunlara ek olarak ise kalın bağırsak yaralanması ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı hastalarda da geriye dönük boşalma yani retrograd ejakulasyon riski de bulunur. Bazı hastalarda da idrar yolu enfeksiyonu oluştuğu gözlemlenmiştir. Enfeksiyon oluşması durumunda Üroloji uzmanları tarafından önerilen antibiyotiklerin kullanılması yeterli olacaktır.

Reklam Alanı


Hastalar Kapalı Prostat Ameliyatına Nasıl Hazırlanır?

Doktorlar, K+kapalı prostat ameliyatına alacakları hastaları ve hasta yakınlarını gereken hazırlıklar konusunda detaylı olarak bilgilendirmektedirler. Bunun yanı sıra operasyon öncesinde hastalardan anestezi doktoruna görülmesi istenilir. Anestezi doktorları bazı testler yaparak kişilerin operasyon için uygun olup olmadığına karar verir. Yani genel veya spinal anesteziden kaynaklanan riskleri ortaya çıkmaması için yapılan testlerle kontroller sağlanmalıdır. Prostatektomi TUR ameliyatından günler öncesinde aspirin vb. gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzun da talimatıyla kesmeniz gerekecektir. Bunun yanı sıra anesteziye hazırlık yapmak için cerrahi müdahaleden önce en az 6 saat boyunca yemek yenmemeli ve sıvı içecekler içilmemelidir. Operasyon esnasında risk oluşmaması açısından sigara kullanan hastaların sigara kullanımına da ara vermesi şarttır. Prostatektomi yani TUR operasyonu genel olarak iyi huylu prostat büyümesi olan, orta ya da ağır derecedeki skorl erkeklerin tedavisinde tercih edilen bir yöntem olacaktır. Aynı zamanda da prostat hacminin 30 ile 100 mililitre olanlar en uygun adaylar olacaktır. Operasyonun mutlaka Üroloji alanında uzman ve de deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmesi şarttır. Aksi takdirde ameliyata bağlı komplikasyonların gelişme ihtimali de çok daha fazla olacaktır.

Kapalı Prostat Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kapalı prostat ameliyatı çok riski bir ameliyat değildir. Ancak operasyon sonrasında mutlaka hekimlerin verdiği talimatlara uygun bir şekilde davranmaya özen gösterilmesi şarttır. Prostatektomi TUR ameliyatı geçiren hastaların operasyon sonrasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Kapalı prostat ameliyatından sonra takılan sondanın alınmasıyla birlikte birkaç gün idrarda kan görülmesi normaldir. İdrar rengi aşamalı olarak açılacaktır.
 • Operasyondan sonraki birkaç hafta boyunca ani sıkışıklık ve idrar yaparken yanma sorunu kendisini gösterebilir. Bu normal bir durumdur. İlerleyen süreç içerisinde geçecektir.
 • Cerrahi müdahale gerçekleştirildikten sonraki 4 ile 6 haftalık süreç boyunca hastaların her gün 1 ya da 2 litre kadar sıvı ve özellikle de su içmeleri önerilmektedir.
 • Olabildiğince lifli besinler tüketmeye özen göstermek şarttır. Çünkü operasyondan sonra kabız olmak ve buna bağlı ıkınmak risk oluşturabilir.
 • Ağır yük kaldırmaktan sakınmalısınız.
 • Ağır egzersizler yapılmamalı ve bir süre boyunca kesinlikle bisiklete binilmemelidir.
 • Termal banyo ya da saunaya girilmemelidir.

Reklam Alanı


Operasyonun bitmesinden sonra hastaların daha önce kullanmış olduğu ilaçlar varsa mutlaka doktora danışılarak yeniden kullanım sağlanmaya başlanmalıdır. Doktor gerekli talimatı vermeden kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra hastalar cerrahi operasyondan yaklaşık 2 ya da 3 gün sonrasında taburcu edilecektir. Evde de gereken süre boyunca istirahat yapılmalıdır.

Ameliyat Sonra Cinsellik Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prostatektomi ameliyatından sonra hastaların cinsellik konusunda da dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi operasyon geçiren kişilerin ortalama 4 hafta boyunca cinsel ilişkide bulunmamasıdır. Aynı zamanda Prostatektomi yani Kapalı prostat ameliyatından sonra retrograd ejekülasyon oluşma ihtimali vardır. Retrofrad ejekülasyon: orgazm esnasında menini üretradan atılamamasıdır. Sağlık açısından herhangi bir zararı bulunmaz. Meni mesane içerisine geri gider ve ilk idrarla da dışarı atılır.

Ameleliyat Sonrası Hangi Durumlarda Doktora ya da Hastaneye Başvurulmalıdır?

Kapalı prostat ameliyatı sonrasında bazı komplikasyonların gelişmesi söz konusu olabilir. Öyle ki yüksek ateşin yanı sıra hastaların idrar yapamaması, şiddetli kanamasının ya da dindirilemez ağrısının olması gibi durumlarda mutlaka operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve hastaneye başvurulması gerekecektir. Bunlar çok ciddi komplikasyonlardır. Acil müdahale gerektirebilir.

Reklam Alanı


Loader