En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

İnguinal Orşiyektomiİnguinal Orşiyektomi

Erkek üreme sisteminin en temel organlarından biri olarak bilinen testisler, penis altında yer alan ve skrotum ismi verilen bir kese içerisinde yer almaktadır. Öyle ki testisler; sperm üretmek, sperm olgunlaştırmak, depolamak ve de testosteron hormonu üretmek için çok önemli görevler üstlenmektedirler. Bazı genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak testislerde çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle de testis kanser gibi çok ciddi bir sağlık sorunu söz konusu olduğunda hekimlerin de uygun görmesiyle birlikte inguinal orşiyektomi gibi cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesi gerekecektir. İnguinal Orşiyektomi en genel tanımı ile testislerden biri ya da her ikisinin çıkarıldığı ameliyattır. Aynı zamanda bazı ciddi hastalıkların tedavisinde de kullanılmakla birlikte çok başarılı sonuçları da beraberinde getirmektedir. İnguinal Orşiyektomi ameliyatı genellikle; testis kanserini tedavi etmek, ciddi testis travması sonrasında, inmemiş testislerin tedavisi ve de cinsiyet değiştirmek için yapılmaktadır.

İnguinal Orşiyektomi

Orşiyektomi Türleri

Orşiyektomi, tedavi gerçekleştirilen tıbbi durum ve de tedavi hedefine göre birbirinden farklı türlerde uygulanabilen cerrahi bir operasyondur. Orşiyektomi; basit, radikal inguinal, bilateral, subkapsüler ve parsiyel olmak üzere 5 farklı gruba ayrılır. Söz konusu türlerin özellikleri ise şu şekildedir;

Reklam Alanı


 • Basit Orşiyektomi: Bu operasyon testislerden biri ya da her ikisinin de skrotum üzerinden yapılacak küçük bir kesiyle çıkarılmasını kapsar. Aynı zamanda vücudun üretmiş olduğu testosteron miktarının sınırlamak gerektiği durumlarda da tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yanı sıra meme ya da prostat kanserlerinin tedavisinde kullanılır.
 • Radikal İnguinal Orşiyektomi: Bu operasyon, testislerden biri yada her ikisinin skrotum yerine karnın alt kısmında yapılacak küçük kesiyle çıkarılmasına denir. Genel olarak testiste kist mevcutsa ya da testis dokusunda kanser açısından test edilecekse bu yöntem tercih edilir. Özellikle de hastalarda testis kanseri şüphesiz söz konusuyla radikal inguinal orşiyektomi uygulaması yapılmaktadır. Bu operasyon aynı zamanda testis biyopsisi yerine de kullanılıyor. Çünkü testis biyopsisi ile kanser hücrelerinin yayılmasına engel olunabilmektedir. Ayrıca inguinal orşiyektomi cinsiyet değiştirme ameliyatlarında da sıkça tercih ediliyor.
 • Subkapsüler Orşiyektomi: Subkapsüler orşiyektomi, testis çevresinde bulunan dokuların skrotumdan çıkarılmasıdır. Operasyon sonrasında skrotum dışarından sağlam olarak görülecektir. Herhangi bir ameliyat izi yoktur.
 • Bilateral Orşiyektomi: Bilateral orşiyektomi yönteminde her iki testis çıkarılmaktadır. Genellikle testis kanseri tedavisinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir.
 • Parsiyel Orşiyektomi: Bu yöntem testis koruyucu bir cerrahi yöntemidir. Testislerden yalnızca birinin cerrahi yöntemlerle çıkarılmasını kapsar. Testis travması ya da erken aşamadaki testis kanseri durumlarında tercih edilir.

Orşiyektominin birbirinden farklı çeşitleri, Üroloji uzmanları tarafından uygulanır. Aynı zamanda tedavisi gerçekleştirilen olan hastalık ve de hastanın sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hangi cerrahi prosedürün tercih edileceğine karar verilebilmektedir.

İnguinal Orşiyektomi Nasıl Yapılır?

İnguinal orşiyektomi ameliyathane koşullarında yapılması gereken bir işlemdir. Operasyon nispeten diğer cerrahi müdahalelere göre kolay olsa da dikkatli yapılması büyük önem taşır. İnguinal orşiyektomi işleminin yapılması için ilk aşamada hastalara anestezi uzmanı tarafından gereken miktarda anestezi verilir. Daha sonra ameliyat bölgesi çeşitli solüsyonlar yardımıyla sterilize edilir. Operasyonun bir sonraki aşamasına gelindiğinde ise cerrah ilk olarak penisi kaldırır ve karın bölgesine bantlar. Tercih edilen cerrahinin türüne göre skrotum üzerinden ya da alt karın bölgesinden küçük bir kesi açılır. Akabinde testislerden biri ya da her ikisi çevre dokulardan ve damarlardan kesilerek dikkatli bir şekilde çıkarılacaktır. İşlemin bitmesinden sonra cerrah tarafından spermatik kordlar titizlikle bağlanır. Artık dokular çıkarılır. Çıkarılan testisin yerine ise protez testis konulur. Operasyonun sonunda ameliyat bölgesi yeniden temizlenerek, kesiler uygun bir şekilde kapatılır. İnguinal orşiyektomi, ortalama 30 dakika ile 1 saat kadar sürebilen bir cerrahi müdahaledir. Ameliyatta hastalığın türüne bağlı olarak, olası ya da kesin tanı konulan testis kanserleri sebebiyle testisler cerrahi olarak alınabilmektedir.

Reklam Alanı


İnguinal Orşiyektomi Riskleri

İnguinal Orşiyektomi ameliyatının genel anlamda bazı komplikasyonları oluşturma riski bulunmaktadır. Söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı her ne kadar düşük olsa da yine de hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi şarttır. İnguinal Orşiyektomi riskleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Akciğer Riskleri: Akciğerlerde enfeksiyon oluşabilir. Aynı zamanda operasyona bağlı olarak akciğerlerin küçük bir bölümünde sönme veya çökme ortaya çıkabilir. Bu gibi durumların ortaya çıkmasıyla birlikte antibiyotik tedavisine veya fizyoterapiye gereksinim duyulabilmektedir.
 • Bacak Damarı Riskleri: Operasyon sonrasında ağrı ve şişmeye paralel olarak bacak damarlarında pıhtı oluşabilmektedir. Yani deri ven trombozu gelişebilmektedir. Ayrıca çok düşük bir ihtimalle de olsa pıhtı bulunduğu alandan koparak akciğere gidebilmekte ve ölümcül risk oluşturabilmektedir.
 • Kalp Riskleri: Operasyona bağlı olarak kalpte bir takım zorlanmalar meydana gelebilir. Bu zorlanmalar kalp krizi ya da felç geliştirebilmektedir.
 • Hastane Riskleri: Hastalar hastanedeyken pnömoni, beyin zarı iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu ve kana mikrop karışmasına bağlı olarak vücut enfeksiyonuna yakalanabilmektedirler.
 • Ruhsal Riskler: Hastalar operasyondan kaynaklanan anksiyeteye ya da ruhsal travmaya maruz kalabilmektedirler.
 • Ameliyat sonrasında aynı taraf skrotumunda belirgin bir ödem oluşabilmektedir.
 • Bazı hastalarda yara iyileşmesi anormal seyredebilir. Yara ağzı kalınlaşabilir, kızarıklık ve ağrı oluşabilir.
 • Kilolu hastalarda yara yeri açılabilir.

Tüm bunlara ek olarak ise yara yerinde enfeksiyon gelişebilmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda antibiyotik tedavisi gerekir. Çok nadiren de olsa ek cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir.

Reklam Alanı


Hastalar İnguinal Orşiyektomi Ameliyatına Nasıl Hazırlanır?

İnguinal Orşiyektomi operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için hastaların operasyon öncesinde doktorun önerilerini harfiyen yerine getirmesi gerekmektedir. Öyle ki cerrahi müdahaleye girişilmeden önce alanında uzman hekimler hastaların öyküsünü detaylı bir şekilde dinlemektedir. Daha sonra ise kullanılan ilaçlar hakkında bilgi alınmaktadır. Hastalar ameliyat olacakları günden en az 1 gün öncesine kadar hiçbir şey yememeli ve içmemelidir. Ayrıca ameliyat yapılmadan önce aspirin gibi kan sulandırıcıların kullanımı ortalama 1 hafta öncesinde bırakılmış olmasıdır. Operasyon öncesinde Üroloji uzmanlarının uygun görmesi durumunda bazı testlerin de yapılması gerekebilir. Ancak en önemli husus anestezi doktorlarının kontrolünden geçmek olacaktır.

İnguinal Orşiyektomi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnguinal Orşiyektomi işleminden sonra hastalara atılan dikişler ortalama 1 haftalık süreç sonunda alınmaktadır. Aynı zamanda 2 aylık sürecin sonuna gelindiğinde ise ağır egzersiz ve de yük taşımaktan kaçınılması şarttır. İnguinal Orşiyektomi sonrasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da doktorun önermiş olduğu tarihte poliklinik kontrolüne gidilmelidir. Bunun yanı sıra patoloji sonucu öğrenilerek, hastalar için ek tedavi gerekip gerekmeyeceği ya da tedavi verilecekse de tedavi şeklinin ne olduğu detaylıca öğrenilmelidir. Operasyon sonrasında sorun çıkma ihtimalini en aza indirgemek için doktorun önerdiği ilaçları düzenli bir şekilde ve dozda kullanmak çok önemlidir. Aynı zamanda hastaların kontrollerini aksatmaması şarttır. İnguinal Orşiyektomi operasyonundan sonra sigara kullanımına da bir süre ara vermek gerekir. Çünkü sigara kullanımı dolaşımı olumsuz etkilemektedir. Bu da ameliyat sonrasında çeşitli komplikasyonların oluşması açısından ciddi bir risk oluşturacaktır.

Reklam Alanı


Loader