En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Kapalı Böbrek Taşı AmeliyatıKapalı Böbrek Taşı Ameliyatı ( Nefrolitotomi )

Böbrek kanallarının içerisinde nedeni bilinmeyen herhangi bir faktöre bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek sert bir yapı oluşturmasına böbrek taşı denilmektedir. Öyle ki böbrek taşı genellikle erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülür. Böbrek taşının bir kez oluşmasıyla birlikte uygun tedavi sağlanarak yok edilse dahi, büyük bir ihtimalle yeniden tekrarlama olasılığı vardır. Börek taşı tedavisi için birbirinden farklı alternatiflerden söz etmek mümkündür. Ancak çok büyük taşları çıkarmak için genellikle nefrolitotomi cerrahi işlemi uygulanmaktadır. Peki Nefrolitotomi nedir? Bu işlem, cilt üzerinde kesi ya da küçük bir delik açılarak böbreklerden taş çıkarmadır. Genellikle pelvik bölgenin yakınında yer alan ve 2 santimetreden çok daha büyük olan taşların çıkarılmasında uygulanır. Operasyonun gerçekleştirilebilmesi için hastalara genel anestezi ya da spinal anestezi yapılmaktadır. Teknolojik olanakların gelişmiş olması nedeniyle böbrek taşı ameliyatlarında genellikle perkütan nefrolitotomi tercih edilmektedir.

Reklam Alanı


Perkütan Nefrolitotomi Nedir?

Perkütan Nefrolitotomi işlemi, böbreklerde yer alan iri ve de komplex özellikteki taşların çıkarılmasında tercih edilen bir operasyondur. Uygulamada ilk olarak cilde 1 santimetrelik bir kesi atılır. Aslına bakıldığında perkütan nefrolitotomi işlemi için laparoskopik cerrahi yöntemi de denilebilir. Bu işlemin en önemli avantajı ise geçmiş zamanlarda çok büyük kesiler gerektiren büyük ve de komleks taşların çok daha minimal invaziv tekniği ile tedavisini olanaklı kılmasıdır. Operasyonun herhangi bir dezavantajı bulunmaz. Çünkü uygulamada gelişmiş tekniklerin yanı sıra profesyonel aletler kullanılmaktadır. Yani son derece güvenilir bir işlemdir.

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kapalı böbrek taşı ameliyatları alanında uzman ve deneyimli ürologlar tarafından yapılması gereken işlemleri içermektedir. Operasyon esnasında böbrekteki taş radyolojik olarak lokalize edilir. Cerrahi müdahalenin ilk aşamasında hastanın sırt bölgesinde böbrek içerisinde ulaşılmak istenilen alana göre uygun bir bölgede kesi açılır. Daha sonra açılan kesi içerisinden ilgili alana iğne iletilir. Akabinde iğne içinde bir diğer ismi ile de rehber olarak bilinen ince bir tel böbrek içine yerleştirilerek, tel üzerinden daha kalın iğneler böbreğe ulaştırılır. Genişleme için ideal bir boyut olan 8 ya da 9 milimetrelik çap elde edilince, cilt ve börek arasında bir tüp sabitlenmektedir. Sabitlenen tüp içerisinde nefroskop adı verilen bir alet dikkatli adımlarla böbrek içine gönderilir. Nefroskop içerisinde bir çalışma kanalı mevcuttur. Söz konusu kanalardan iletilen pnömotik, ultrasonik veya lazer enerjisi yardımıyla çalışan cihazlar aracılığıyla taşı parçalar. Bir sonraki aşamada taş parçaları uygun bir şekilde vücut dışına çıkarılır. Böbrek içerisinde hiçbir taş parçası kalmayana kadar işleme devam edilmesi gerekmektedir. En son aşmaya gelinip işlem tamamlandığında nefrostomi ismi verilen tüp diren böbrek içine yerleştirilecektir.

Reklam Alanı


Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Operasyon öncesinde ilk olarak böbrek taşlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için hasta aşırı ağrı nedeniyle acil servise başvuru yapar. Daha sonra yapılan görüntüleme teknikleri sayesinde taş tespit edilir. Bir başka yöntem olarak ise hastaların hiçbir şikayeti yokken başka bir nedenle yaptırdığı ultrasonda ya da X-Ray gibi görüntüleme cihazlarında taş ortaya çıkabilir. Doktorlar böbrek taşı teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile mi yoksa ilaç ile mi tedavi sürecini yürüteceğiniz böbrek taşının büyüklüğüne ve yerine göre karar verecektir. Nefrolitotomi operasyonu geçirecek olan hastalar için en önemli husus genel sağlık durumu olacaktır. Öyle ki işlem her ne kadar endoskopik olarak yapılsa da gerçekleştirilecek olan cerrahi müdahale çok ciddidir. Bu nedenle işleme başlamadan önce ön inceleme aşamasının mutlaka özenle ve ciddiyetle tamamlanması gerekiyor. Özellikle de 60 yaş üstündeki hastalarda Nefrolitotomi operasyonu yapılmadan önce kardiyolojik muayene önerilmektedir. 60 yaşından küçük hastalar içinse kardiyoloji muayenesine çok fazla gerek yoktur ancak doktorun gerek gördüğü durumlarda yapılması şarttır. Bunun yanı sıra işlemden önce her hastanın fiziki olarak incelemesi yapılır. Üroloji uzmanları tarafından talep edilecek olan rutin kan sayımları, EKG, vücut serum elektronik testleri, idrar testi ve idrar kültürü eksiksiz olarak tamamlanması gereken tanılama yöntemleridir. Aynı zamanda yapılacak bazı özel testler ile de kanda herhangi bir nedene bağlı olarak pıhtılaşma problemi olup olmadığı değerlendirilir. Hastalar operasyondan en az 1 hafta hatta 10 güne kadar aspirin gibi kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaçları kullanmayı bırakmalıdır. Operasyondan bir gece öncesinde ise hafif yiyecekler tüketilmeli, bol miktarda sıvı alınması ve operasyona son 6 saat kala da yeme ve içme eylemlerine son verilmesi gerekir. Genel olarak ise operasyondan 1 gece öncesinden bir şey yiyip içmemek çok daha sağlıklı olacaktır.

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Riskleri

Böbrekler insan vücudu için oldukça önemli organlardır. Bu nedenle geçirilerek operasyonların da mutlaka alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi Nefrolitotomi operasyonu da bazı riskler barındırmaktadır. Bunlar;

  • Böbrekte istenilen taşa ulaşılamayabilir ya da kanalın genişlemesinde problem meydana gelebilir. Böyle durumlarda ameliyatın açık yapılması ihtimali oluşur.
  • Böbrek içerisinde iğne ile taşa ulaşma esnasında ya da açılan kanalı genişletme sırasında böbrek içinde bulunan damarlar zarar görebilir ve buna bağlı olarak kan transfüzyonu gerekebilir.
  • %5 ihtimalle böbreklerde enfeksiyon oluşabilir.
  • Operasyondan sonra hastaların ateşi 38.g dereceye kadar çıkabilmektedir. Ancak bunun birkaç hün sürmesi normal bir durumdur. Buna operasyon sonrasında bir miktar enfeksiyonun kana karışması neden olur.
  • Sırt bölgesinde gerçekleştirilen insüzyonun etrafında veya böbrek üstündeki yaranın etrafında sıvı toplanabilir.
  • Arteriovenöz fistül nedeniyle idrarla aşırı miktarda kan gelebilir. Bu durum anjiografikle düzeltilebilmektedir.
  • Nadir olarak da olsa dalak, karaciğer, akciğer, pankreas ya da safra kesesinde yaralanmalar meydana gelebilir.

Nefrolitotomi böbrek hastalıklarına gerçekleştirilen birçok cerrahi operasyona göre daha güvenilirdir. Aynı zamanda süreç doğru şekilde işlediğinde başarılı oranı tam olarak %90'dır.

Reklam Alanı


Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Standart olarak gerçekleştirilen Nefrolitotomi işleminde hastalar 2 ya da 3 gün boyunca hastanede yakın takip altına alınmaktadırlar. Ameliyat bitiminden sonra ise 1 gece boyunca hastanın durumu böbreği direne etme özelliği bulunan bir tüp ve idrar sondası ile izlenecektir. Akabinde ilk gün idrar sondası ikinci gün de nefrostomi tüpü alınır. Tüp alınmadan önce idrar kanalı veya böbrek içinde başka bir taş olup olmadığı titizlikle kontrol edilmelidir. Bunun için doktor röntgen talebinde bulunabilmektedir. Eğer şüphe söz konusu ise nefrostomi tüpü içinden kontrast madde verilerek idrar kanalında tanıklıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Tüp alındıktan sonra hasta taburcu edilecektir. Operasyon geçiren kişilerin mutlaka evde bol miktarda sıvı tüketmesi önerilir. Bunun yanı sıra kırıntı şeklinde taş düşmeye devam edecektir. Bu da idrar kanalında geçici tıkanıklıkların oluşmasına neden olabilir. Tıkanıklıklar böbrek ağrısı oluşturabilir. Aynı zamanda taş kırıntıları tıkanıklık yapması durumunda nefrostomi tipinin aldığın sırt bölgesindeki delikten geçici bir süre boyunca idrar gelmesi de söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda endişe edilmemesi şarttır. Operasyondan sonraki günlerde kısa süreli de olsa çok yüksek olmayan ateş görülebilir. Bulantı ve kusma atakları ortaya çıkabilir. Nadir olarak da olsa semptomların beklenenden çok daha fazla olması durumunda hastaneye başvurulması şarttır.

Reklam Alanı


Loader