En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

İnternal Üretrotomiİnternal Üretrotomi

Üretra bir diğer ismi ile de idrar kanalı olarak bilinen; penis ucu ve mesane arasında bulunan idrarın dışarı çıkmasına izin veren boru biçimdeki organdır. Üretra darlığı ise; idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamaması ve buna bağlı olarak da idrarın mesanede birikmesine neden olan bir sorundur. Söz konusu darlık kimi zaman üretra ve çevresindeki dokunun yaralanması ya da zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Aynı zamanda çeşitli travmaların yanı sıra prostat kanseri tanısı koymak için yapılan radyoterapiye benzer tıbbi uygulamalar, üretra bölgesinde gerçekleştirilen bazı cerrahi operasyonlar ve bel soğukluğu gibi bazı enfeksiyonel hastalıklar da üretra darlığına yol açabilmektedir. Darlık, mesane ve peni ucunun arasında birkaç milimetre ya da birkaç santimetre arasında değişecek bir uzunluğa sahip olabilir. Darlığın boyutunun ne olduğu ve operasyona gerek olup olmadığına alanında deneyimli Ürologlar karar verir. Öyle ki üretral darlığın en geçerli tedavi yöntemi internal üretrotomidir. İnternal Üretrotomi operasyonuyla birlikte üretradaki darlık giderilerek, idrarın mesaneden sağlıklı bir şekilde boşaltılması sağlanmaktadır.

İnternal Üretrotomi

İnternal Üretrotomi Nasıl Yapılır?

İnternal Üretrotomi, üretra darlığını gidermek adına gerçekleştirilen kapalı ameliyattır. Genellikle idrar kanalındaki darlığın 2 santimetreden daha kısa olduğu durumlarda uygulanmaktadır. İnternal Üretrotomi işlemi için öncelikler bir ucunda ışık ve bir ucunda da kamera bulunan özel bir alet ile idrar kanalından giriş yapılır. Bir sonraki aşamaya gelindiğinde söz konusu aletin bir diğer ucunda bulunan bıçak ya da lazer ışığı yardımıyla dar olan kanalın kesilerek açılması sağlanmaktadır. Operasyon ortalama 1 saat içinde tamamlanabilmektedir. İnternal Üretrotomi ameliyatı esnasında darlığın açılmasından sonra hastalara sonda takılmaktadır. Sonda ortalama 3 gün boyunca hastalarda takılı kalır. 3 gün sonra sondanın çıkarılmasında sonra bazı durumlarda hastalara tek kullanımlık özel bir sonda da takılabilmektedir. Tek kullanımlık özel sonra 10 ya da 15 dakika boyunca takılı kalır. Bu işlemin temel amacı ise İnternet Üretrotomi ameliyatıyla açılan idrar kanalının yeniden daralmasını önlemek ve geciktirmektir. Öyle ki kapalı ameliyattan sonra genellikle idrar kanalındaki darlık tekrarlama eğilimine girmektedir. Bu da hastaların yeniden ameliyat olmasını gerekli hale getirir. Ancak iki kezden daha fazla İnternal Üretrotomi işleminin yapılması sakıncalıdır. Çünkü kapalı ameliyat ne kadar çok artarsa, oluşan darlık alanının da uzaması o kadar fazla olacaktır. Yani ameliyatın başarı oranı %35 ile %70 oranında değişir. Aynı zamanda da çocukluk çağındaki hastalar için önerilmemektedir.

Reklam Alanı


İnternal Üretrotomi Ameliyatının Riskleri

İnternal Üretrotomi ameliyatı her ne kadar kapalı yöntemle yapılıyor olsa da her operasyonda olduğu gibi bazı komplikasyonların gelişme ihtimali her zaman olacaktır. İnternal Üretrotomi ameliyatının risklerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

  • İnternal Üretrotomi ameliyatına bağlı olarak akciğerlerin küçük bölgelerinin kapanma riski bulunur. Bu da akciğerde bir enfeksiyon oluşma ihtimalini beraberinde getirecektir. Böyle bir durumun yaşanması durumunda antibiyotik tedavisi veya fizyoterapi gerekebilir.
  • Bacaklarda pıhtılaşma meydana gelebilir. Bu da ağrı ve şişme sorununu beraberinde getirecektir. Çok nadir de olsa bu pıhtıların bir kısmı yerinden koparak akciğere gider ve ölüm riski oluşturabilir.
  • Genel anesteziye bağlı olarak kalp yükü artabilir. Bu da kalp krizi riskini beraberinde getirecektir.
  • Operasyon esnasında üretranın %4 oranda yaralanma ihtimali bulunur. Buna bağlı olarak idrar, testis torbası veya uyluk bölgesinde birikebilir. Üretra yaralanmasına bağlı komplikasyonlar genellikle geçicidir. Pansuman ve antibiyotik tedavisiyle tedavi edilir. Çok nadir de olsa testis torbasına küçük bir kesi yapılmasına ve dren konmasına sebebiyet verebilir. Dışarı kaçan idrarın enfekte olması durumunda da ek girişimlere ve çok daha uzun süre boyunca antibiyotik tedavisine ihtiyaç doğabilir.
  • %0.7 ihtimalle dahi olsa işlem esnasında kalın bağırsağın son kısmı olan rektuma ya da mesane boynu duvarına hasara uğraması söz konusudur. Hasarın onarımı için de ek cerrahi tedaviye gerek duyulabilecektir. Bu durum hastanede daha uzun süre boyunca kalınmasına da sebebiyet verebilecektir. Bağırsağın yaralanması için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulursa geçici ya da kalıcı olarak kolostomi açılması gerekebilir.
  • Üretra darlığının bulunduğu kısım soğuk bıçak kullanılarak açılmazsa mesaneye karın ön ducarından bir kateter yerleştirilerek idrarın boşaltılması mümkündür. Kateterler, üretranın iyileşme süreci boyunca ya da ek cerrahi girişim yapılana kadar mesane içinde kalabilir. Eğer daralan kısımda çok daha belirgin bir fibrosiz varsa, elektrikli aletlerle temizlenir. İşlem sonrasında da fazla miktarda idrar kanaması meydana gelebilir. Sondanın da daha uzun süre bekletilmesi gerekebilecektir.
  • %45 ihtimalle, darlık kendisini tekrar eder. Bu da idrar boşaltımına engel olur. Yeni bir darlığın oluşması durumunda yeni bir operasyona ihtiyaç duyulabilir.
  • Uzun süreli darlığa bağlı idrar akımını sağlayan mesane kasında %5 riskle de olsa zayıflık meydana gelebilmektedir. Operasyon sonrasında da idrar yapmada güçlüğün devam etmesi söz konusu olur.
  • Hastaların %3'ünde, enflamasyon ya da idrarın enfeksiyon kapmasıyla birlikte; testislerde ağrı, şişlik veya ödem oluşabilir.
  • İnternal Üretrotomi ameliyatının yapıldığı alanda ya da idrar yolunda %15 ihtimalle enfeksiyon oluşma ihtimali vardır. Böyle bir durumun gelişmesi durumunda antibiyotik tedavisine bağlanacaktır.

Reklam Alanı


Tüm bunlara ek olarak ise %1 ihtimalle üriner inkotinans yani idrar kaçırma meydana gelebilmektedir. Bu nadir görülen bir durumdur. Aynı zamanda kilo fazlası olan hastalarda da yara ya da akciğer enfeksiyonları, kalp ve akciğere bağlı komplikasyonlar ya da trombüs riski vardır. Sigara içen hastalarda söz konusu risklerin gelişmesi daha yüksektir. Hastalar ve hasta yakınları oluşabilecek tüm riskler hakkında hem yazılı hem de sözlü olarak detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir.

İnternal Üretrotomi

İnternal Üretrotomi Ameliyatından Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternal Üretrotomi ameliyatına girecek olan hastaların öncelikle operasyona bağlı gelişebilecek riskler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra hekimler mutlaka hastaların tıbbi geçmişler hakkında da detaylı bilgiyi edinmelidir. İnternal Üretrotomi ameliyatından bir gece öncesinden başlamak üzere hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Bunun yanı sıra aspirin, coraspirin vb. gibi kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaçların ameliyattan ortalama 1 hafta öncesinden kesilmesi gerekir. Operasyondan bir gece öncesinde hekimler tarafından önerilen şekilde bağırsak temizliği yapılmalıdır. Tüm bunların yapılmasından sonra hastalar İnternal Üretrotomi ameliyatı için hazır hale gelmiş olacaktır.

Reklam Alanı


İnternal Üretrotomi Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternal Üretrotomi ameliyatından sonra hastaların bir süre boyunca kateter kullanmaları gerekir. Gereken sürenin dolmasından sonra kateterin çıkarılması şarttır. Hastalar kateter çıkarıldıktan sonra idrar yapmak konusunda zorlanıyorsa mutlaka hekimler bilgilendirilmelidir. Operasyon bitiminde Ürologlar tarafından önerilen ilaç tedavisine uyum sağlamak şarttır. Aynı zamanda üretrada yeniden darlık oluşmasını engellemek adına mutlaka hekimlerin önerdiği ek uygulamaların da yerine getirilmesi gerekir. İdrar akımının kalınlığında incelme ya da idrar fışkırtmada zorluk gibi şikayetler söz konusuyla hemen hekimin görüşleri alınmalıdır. Öyle ki hastalara önerilen tanı ve tedaviyle yöntemlerinin reddedilmesi durumunda sağlığı tehdit edici ciddi riskler ortaya çıkabilir. Bu nedenle operasyon bitiminde verilen antibiyotikler ve diğer ilaçların aksatılmadan uygun zamanlarda kullanılması şarttır.

Reklam Alanı


Loader