En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Epispadias OnarımıEpispadias Onarımı

Epispadias yeni doğanlarda idrar deliğinin penisin insan yüzüne bakan kısmında yani pubis ismi verilen kemikten penisin uç kısımdaki etli bir alan olan glans penise kadar herhangi bir yere açılmasına denir. Yani idrar deliği, pubis kemiğine olması gerekenden çok daha yakındır. Sıklıkla mesane ekstrofisiyle birlikte gözlenen bu anomalinin, tek başına epispadias olması çok nadirdir. Kötü bir kozmetik görünümün yanı sıra idrar kaçırma şikayeti ile de kendisini gösteren bu durum, dış genital organ gelişim bozukluğu olarak da tanımlanabilir. Epispadiasın hafif seyrettiği olgularda idrar deliğinin glans penise daha yakın olması muhtemel bir durumdur. Bu tür bir anomaliden kaynaklanan çok yoğun bir semptom bulunmaz. Genellikle idrar kontrolü sağlanabilir. Çok nadiren de olsa idrar kaçırma görülür. Epispadiasın şiddetinin artmasına paralel olarak idrar deliği pubis kemiğine yaklaşarak, idrar kaçırma olgusunu da daha sık hale getirmektedir. Bazı durumlarda idrar kanalı boydan boya açıktır. Aynı zamanda pubis kemikler mesane ekstrofisinde olduğu gibi ortadan ikiye ayrık bir hal almıştır. Buna epispadias ya da penopubik epispadias ismi verilir. Vakaların %95'inde idrar tutamama sorunu mevcuttur. Bazı durumlarda mesanenin tam gelişmemiş olmasından dolayı, idrarın mesaneden böbreklere kaçışı da sıkça görülmektedir. Epispadias anomalisini tedavi etmek için tek yöntem vardır o da epispadias onarımı yani cerrahisidir.

Epispadias Onarımı

Epispadias Teşhisi Nasıl Konulur?

Epispadias teşhisinin doğru bir şekilde konulabilmesi için alanında uzman hekimlerden destek alınması gerekmektedir. Öyle ki çocuk doğduğunda iyi bir gözlem yapılmışsa, doğumu gerçekleştiren sağlık görevlileri veya aile epispadias olgusunu fark edebilir. Olgunun fark edilmesinden sonra çocuk ilgili bölüme sevk edilecektir. Tam teşhisin konulabilmesi içinse öncelikle yenidoğan ve çocuklar detaylı fizik muayeneden geçirilmektedir. İdrar yolu sisteminde anormalliklerin meydana gelip gelmediğini net olarak öğrenmek içinse alanında uzman hekimler tüm karın bölgesinden ultrasonografisi yapılmasına karar vereceklerdir.

Reklam Alanı


Epispadias Onarımı Ne Zaman Yapılır?

Epispadias onarımının hangi durumlarda ve nasıl yapılacağına genellikle Üroloji uzmanları karar vermektedirler. İdrar tutma problemi olmayan yenidoğan ya da çocuklarda yani daha hafif seyreden olgularda ortalama 6 ile 18 aylıkken onarımın gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Fakat ağır seyreden olgularda ise epispadias onarımı ortalama olarak 3 ile 4 yaşa kadar gerçekleştirilebilecektir.

Epispadias Onarımında Amaç Nedir?

Epispadias onarımının en temel amacı yenidoğan ve çocukların normal sağlıklı hayatlarına geri dönebilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda söz konusu anomali nedeniyle ortaya çıkan bazı semptomların giderilmesi adına da işlemin gerçekleştirilmesi mümkündür. Genel olarak epispadias onarımının 5 temel amacı bulunur. Bunlar;

  • Erkek çocuklardaki idrar kanalı ve idrar deliğinin pipinin uç kısmına uzatılmasını sağlamak.
  • Kız çocuklardaki idrar deliğinin klitorisin arkasına ya da vajen iç dudaklarının arasında taşınmasını sağlamak.
  • Yenidoğan ve çocuklarda pipinin kozmetik olarak kabul edilecek şekilde boyu ve yapısının düzeltilmesini sağlamak. Kızlarda ise klitorisin tek parça haline getirilerek, vajina dudaklarının cinsel beraberlik esnasında zorlanma oluşturmasına engel olmak.
  • İdrar tutma mekanizmasını düzenlemek.
  • Böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını sağlamak adına söz konusu anomaliden gelen risklere karşı böbreğin korunmasını sağlamak.

Reklam Alanı


Tüm risklerin giderilmesinde kullanılacak olan teknik epispadias onarımı işlemi olacaktır. Söz konusu operasyon mutlaka uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Epispadias Onarımı Ameliyat Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Epispadias onarımı ameliyatının yapılmasına gerek olduğu durumlarda öncelikle hastaların böbrekleri kontrol edilir. Bunun için kullanılacak olan alet ultrason olacaktır. Ultrason yardımıyla vezikoüreteral reflünün varlığıyla işeme sistoüretrografisi kontrol edilmelidir. Özellikle de çok ciddi epispadiasa sahip olan hastalarda idrar yolunda enfeksiyon oluşma riski de çok yüksektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda onarım öncesinde uygun tedavi yönteminin yapılması şarttır. Bu sayede idrar yolu mikroplardan tamamen arındırılarak, temizlenecek ve hasta ameliyat için hazır hale getirilecektir.

Epispadias Onarımı Nasıl Yapılır?

Epispadias onarımı ameliyatı yapılırken temelde 3 cerrahi müdahale gerçekleştirilmektedir. Bunlar; idrar deliğinin ve kanalının uzatılmasını sağlamak, idrar deliği ve kanalının taşınmasını sağlamak, idrar tutma mekanizmasına yardımcı olması için mesane boynunun yeniden şekillendirmektir. En son aşamada da vezikoüretral reflünün düzeltilmesi adına cerrahi operasyon uygulanmaktadır. Öyle ki tam epispadiası olan hastalarda mesane kapasitesinin yeterli olması durumunda epispadias ve mesane boynu şekillendirmesi işlemlerinin aynı seansta yapılması mümkün olacaktır. Fakat çok daha küçük, idrar tutma problemi olan ve vezikoüreteral reflünün mevcut olduğu durumlarda da her iki işlemin aynı anda yapılması söz konusu değildir. Ayrı ayrı yapılır. Tüm bunlardan önce ise penil rekonstruksiyon ve üretroplasti yapılır. Mesane yeteri kadar kapasiteye ulaştığında mesane boynu rekonstruksiyonuna ek olarak üreteral reimplantasyon işlemimin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Genel olarak uygulanacak olan üretroplasti tekniği epispadiasın şiddetine göre de değişkenlik gösterecektir. Çok hafif olgularda idrar kanalının olduğu kendi üzerine katlanarak tüp şeklinde getirilecek ve hekimlerin uygun gördüğü tekniklerle uzatılacaktır. Bilindiği gibi peniste sertleşmeyi sağlayan iki silindir yapı vardır. Bu yapılar pubik kemiklerden ayrılır. Operasyon esnasında kendi çevrelerinde döndürülen alanlarla yeni idrar yolu oluşturulacak ve tüpe yaklaştırılacaktır. Epispadias onarımında, öncelikle alt karın bölgesine bir kesi atılır. Daha sonra mesane boynu oluşturmak adına mesaneden bir kısım alınarak tüp şeklinde uzatılabilir. Bir diğer yöntemle de mesane boynu kendi içinde daraltılabilir. Bazı durumlarda da mesane boynunun alt kısmına hamak şekline getirilerek çocukların kendi vücudundan alınan bir kas zarı konularak idrar torbası ve boynu pubis kemiğine doğru da sıkıştırılabilir.

Reklam Alanı


Epispadias Onarımı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Epispadias onarımında yalnızca üretroplasti işlemi gerçekleştirilmişse, çocukların aynı gün içerisinde evlerine dönmeleri mümkün olacaktır. Hastalara takılan idrar sondası da ortalama olarak 7 ile 14 gün içerisinde çıkarılabilir. Bunun yanı sıra kontinans cerrahisi veya reflüyü düzeltme cerrahisinin başvurulacağı durumlarda ise yine idrar yoluna sonda takılır. Bazı durumlarda da karından mesane içerisine doğru gönderilen sondayla birlikte mesane çevresinde biriken idrarı almak için diren sondası kullanılabilir. Operasyon her ne şekilde gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin bir sonraki gün ağızdan gıda alınımına başlanabilecektir. Epispadias onarımı tamamlandıktan sonraki iki ya da üçüncü gün sonunda çocuklara takılan diren sondası çıkarılır. Çocukların idrar yolunda bulunan veya karında yer alan sondayla birlikte evlerine gönderilmesi de olası bir durumdur. Ancak 7 ile 14 gün sonunda hepsi çıkarılacaktır. Sondanın çıkarılmasından sonra idrar yolunda iltihabı engellemek adına antibiyotik ve ağrı kesici tedavisine başlanabilmektedir.

Reklam Alanı


Epispadias cerrahisinin tamamlanmasından sonra kontinans cerrahisinin %20 ile %50 oranında başarısız olma ihtimali bulunur. Öyle ki idrar deliğinin tam yerine oturtulması sağlanamayabilir. Aynı zamanda idrar yolunda fistül ismi verilen yeni deliklerin oluşması da muhtemel bir durumdur. Oluşan fistülleri tamir etmek ya da meydana gelen diğer kozmetik problemleri düzeltmek için ortalama olarak 6 ile 12 ay boyunca beklenmesi şarttır. İdrar tutmanın en iyi seviyede başarıya ulaşması adına da 2 ya da 3 yıl beklenmesi gerekebilecektir. Bazı olgularda da idrar tutma mekanizmasının aşırı sıkıştırılmış olma ihtimali bulunur. Böyle durumlarda çocukların günde en az 6 en çok kez sondalamayla idrarlarının boşaltılması şarttır. Başarılı olgularda ise yıllık kontroller aksatılmamalıdır. Yapılan kontrollerin temel amacı böbreklerin yapılan operasyondan etkilenip etkilenmediğini tespit etmek adına son derece önemlidir.

Reklam Alanı


Loader