En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Hipospadias OnarımıHipospadias Onarımı

Hipospadias, doğuştan üretral açıklığın olması gereken yerde olmamasıdır. Yani idrar yapılan delik, penis ucunda değil, altındadır. Aynı zamanda idrar deliği ve penis ucu arasındaki bölgede de idrar kanalının henüz tam olarak oluşmadığı görülür. Halk arasında peygamber sünneti, doğuştan sünnet ya da yarım sünnet olarak da isimlendirilen bu anomali günümüzde erkek çocuklarda her 250 doğumda 1 görülür ve ikinci en çok görülen gelişimsel bozukluk olarak bilinir. Hipospadiasın mevcut olduğu kişilerde sünnet derisinin ön tarafı gelişmemiştir. Sünnet derisi yalnızca penisin arka kısmında vardır. Öyle ki hipospadias, idrar deliğinin konumlandığı alana göre de birbirinden farklı isimler almaktadır. Penisin baş kısmında bulunan ve normal koşullarda idrar deliğinin bulunması gerektiği alana çok daha yakın olan olgular, glandüler hipospadias olarak isimlendirilir. İdrar deliğinin penisin baş kısmıyla gövdesi arasındaki birleşim yerinde bulunması ise koronal hipospadiastır. Söz konusu durumların her ikisine genel olarak distal hipospadias adı verilir. Bunun yanı sıra çok daha aşağı bölümlerde konumlanmış idrar delikleri de mevcuttur. Hatta idrar deliği bazı durumlarda penis gövdesinin herhangi bir yerinde olabileceği gibi, penis ve torbanın birleştiği veya anüse yakın perine bölgesinde dahi meydana gelebilmektedir. Daha aşağı yerleşimli hipospadiasın tedavisi diğerlerine göre çok daha zordur. Söz konusu anomalinin tedavisinde ise geçerli olan tek yöntem cerrahi onarım olacaktır.

Hipospadias Onarımı

Hipospadias Belirtileri

Doğuştan gelen bir anomali olan Hipospadias, birbirinden farklı belirtilerle kendisini gösterebilmektedir. Ancak en çok doğumdan sonra idrar deliğinin bulunduğu alanın farklı olmasıyla ortaya çıkar. Hipospadias belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

Reklam Alanı


 • Kordi ismi de verilen penisin ereksiyon yani sertleşme durumunda eğriliği gözlenebilmektedir. Öyle ki hipospadias anomalisi ne kadar ağır ise, idrar yapılan delik ne kadar penis ucundan uzaksa kordi eğriliği de o kadar çok olacaktır. Bu nedenle tedavinin ilk aşamasında eğriliğin düzeltilmesi amaçlanmaktadır.
 • Hipospadias anomalisine sahip olan çocuklar genellikle oturarak idrar yapmayı tercih etmektedirler. Çünkü ayakta idrar çıkardıklarında karşıya dığru değil doğrudan aşağı doğru idrar yapmaktadırlar.
 • Üretranın penisin altında ya da daha geride konumlanmış olması
 • Penis başının yassı bir görünüme sahip olması ya da yassılaşması
 • Sünnet derisi olarak bilinen Prepusium'un penis başının alt yüzünde oluşmamış olması. Yani doğuştan yarım sünnetli olmak.
 • İdrar kanal açıklığının çok deride olduğu dişilerde erişkinlerde ameliyat yapılmaması durumunda cinsel fonksiyon bozukluğunun ortaya çıkması.

Hipospadias tamamen doğumdan gelen bir durumdur. Ancak nedeni tam olarak bilinememektedir. Genel olarak çocukların anne karnındayken hormonal uyaranların eksik olmasıyla birlikte ortaya çıktığı düşünülür. Ayrıca Hipospadias'ın yanı sıra çok ağır olgularda yandaş olarak ürogenital sistem anomalileri de ortaya çıkabilir. Bu Çocuk Üroloji kliniklerinde sıkça rastlanan bir durumdur. Bu nedenle bebekler doğduktan sonra yapılacak olan iyi bir fizik muayene sonrasında tanı kolaylıkla konulabilmektedir.

Reklam Alanı


Hipospadias Onarımı Nasıl Yapılır?

Hipospadias mevcut olduğu durumlarda tek tedavi yönteminin cerrahi onarım olduğu unutulmamalıdır. İşlemin temel amacı idrar deliğinin penis ucuna yerleştirilmesi, penis eğriliğinin giderilmesi ve daha estetik görünen bir penis elde edilmesidir. Peki Hipospadias onarımı nasıl yapılır? Operasyon için hastalara ilk olarak genel anestezi uygulaması yapılır. Daha sonraki aşamada ise Hipospadiasın şiddetine göre operasyon yön verilmektedir. Aynı zamanda bozukluğun durumunda göre de cerrahi müdahalenin en az 1 en çok 4 saat sürmesi ihtimaller dahilindedir. Ameliyat esnasında sünnet derisi ve penisin kendisi derisi, yeni idrar yolu oluştumak için kullanılacaktır. Hipospadias onarımı için en ideal yaş aralığı 6 ay ile 18 ay arasında olacaktır. Yetişkinlerde ise her yaş grubunda yapılabilir. Hipospadias operasyonunun tamamlanmasından sonra ameliyatlı bölgenin kolay iyileşmesini sağlamak adına idrar sondası takılır ve penis çevresine de sargı yapılır. Sargı tercih edilen ameliyat yöntemine göre 3 ya da 5 gün boyunca, sondanın ise 7 ile 10 gün boyunca vücutta kalması mümkün olacaktır.

Hipospadias Onarımı Riskleri

Hipospadias onarımı cerrahi bir uygulama olduğundan bazı komplikasyonların oluşması da her zaman ihtimaller dahilindedir. Ancak prosimal hipospadias ameliyatına göre distal hipospadias ameliyatlarında komplikasyon görülme ihtimali çok daha düşüktür. Ameliyat sonrasında ve esnasında gelişebilecek riskleri şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

 • Kanama
 • Enfeksiyon Oluşumu
 • Ameliyat sonrasındaki uzun dönemde fistül oluşabilir. (Penisin herhangi bir yerinde açıklık oluşmasıdır. Yani idrar kanalından deriye açılan yeni bir açıklık meydana gelebilir.?
 • Fistül oluşumuna bağlı idrar sızıntısı (özellikle de geç yaşta hipospadias ameliyatı olan kişilerde daha yaygın görülmektedir.)
 • İdrar kanalında açıklık meydana gelmesi
 • İdrar kanalında skar dokusunun oluşması
 • İdrar yapmada zorlanma yani üretra striktürü oluşumu.

Tüm bunların yanı sıra hipospadias onarımı için ameliyat olan hastalarda üretra divertikülü görülme ihtimali de vardır. Söz konusu komplikasyonların gelişmesi durumunda mutlaka operasyonu gerçekleştiren hekim bilgilendirilmeli ve acil olarak sağlık kuruluşlarından destek istenmelidir.

Reklam Alanı


Hipospadias Onarımı Ameliyatı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hipospadias onarımı ameliyatı öncesinde hastaların ilk olarak genel sağlık durumu kontrol edilmektedir. Aynı zamanda hipospadias tanısı koyabilmek için yapılması gereken ekstra bir test yoktur. Tanı, yenidoğan muayenesi ile konulur. Hipospadiasla birlikte meydana gelebilecek ek sorunlar söz konusu ise gerekli tetkikler yapılır ve hastalar daha sonra Üroloji uzmanlarının uygun görmesi durumunda ameliyata alınırlar. Bunun yanı sıra Hipospadias ameliyatlarında sağlıklı çocuklara test yapılmaz. Fakat idrar tahlili ve idrar kültürü mutlaka yapılır. Böylece idrar yolunda herhangi bir enfeksiyon var mı tespit edilir. Enfeksiyonun söz konusu olduğu durumlarda gerekli tedavi yapılır. Çok daha ileri seviyedeki hipospadias anomalisinde, penis eğriliğinde ve iki taraflı olarak inmemiş testislerde bazı hormonal testlerin yapılmasına gerek duyulabilmektedir. Bu gibi durumlarda bazı ek tetkiklerin yanı sıra ultrasonografi ile birlikte idrar yolları ve böbreklerin kontrolü sağlanmaktadır.

Hipospadias Onarımı Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hipospadias onarımı için yapılan ameliyat sonrasında çocukların normal fonksiyonlara ve daha iyi bir kozmetik sonuca ulaşmaları mümkün olacaktır. Öyle ki hipospadiaslı çocukların %90'ında problemler tek bir operasyonla çözülebiliyor. Ancak bazı ameliyat prensiplerine uyulmaması ve ameliyatın alanında uzman kişiler tarafından yapılmaması durumunda komplikasyon gelişme ihtimali vardır. Peki hipospadias onarımı ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Genel olarak ameliyat sonrasında yaranın iyileşmesi çok daha hızlıdır. Aynı zamanda ameliyat sonrasında erken dönemde şişlik ve morluk oluşması da muhtemel bir durumdur. Bu genellikle birkaç hafta içerisinde düzelebilecek bir sorundur. Hipospadias ameliyatından sonra tam iyileşme süresi ise bazı vakalarda aylarca sürebiliyor. Özellikle de komplikasyon oluşan kişilerde düzeltici ameliyatların yapılması için de en az 6 ay boyunca beklenmesi şarttır. Böylece çok daha küçük kusurlu görünümler düzeltilebilecektir. Ameliyat sonrasında yaranın iyileşmesi için ekstra bir şey yapmaya gerek yoktur. Takılan idrar sondası, idrarın ameliyat yara yerini tahriş etmemesi adına birkaç gün boyunca kullanılır. Ayrıca çocuklar üzerine binecekleri oyuncaklarla da oynamamalıdır. Hipospadias ameliyatı sonrasında çocuklarda; ateş, idrar yapmakta zorlanma, idrar yapamama, penis ucunda mavi ve gri tonlarında renk değişiminin ortaya çıkması, yara yerine kanama meydana gelmesi ve ağrısının geçmemesi durumunda da mutlaka ameliyatı yapan hekimler bilgilendirilmelidir. Ameliyat sonrasında ortalama 1 ya da 2 boyunca pembe renkte idrar görülmesi olası bir durumdur. Endişe edilmemesi gerekir.

Reklam Alanı


Loader