En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Skrotal OrşiyektomiSkrotal Orşiyektomi

Erkek üreme sisteminin en temel organlarından biri olarak bilinen testisler, penis altında yer alan skrotum isimli kese içerisinde yer alır. Başlıca görevleri arasında; sperm üretmek, spermin olgunlaşmasını sağlamak, spermin depolanmasını sağlamak ve de testosteron hormonu üretmektir. Kimi zaman genetik kimi zaman da birbirinden farklı sorunlar nedeniyle testislerde prostat kanseri gibi çok ciddi hastalıkların oluşması durumunda cerrahi operasyona gereksinim duyulabilir. Skrotal orşiyektomi; çeşitli testis hastalıklarını tedavi etmek amacıyla testislerden bir ya da her ikisinin cerrahi yöntemler kullanılarak çıkarılması işlemidir.

Reklam Alanı


Skrotal Orşiektomi Hangi Durumlarda Yapılır?

Skrotal Orşiyektomi operasyonu genellikle hastalık türüne bağlı olarak, enfeksiyon oluşmuşsa, enfeksiyonu kontrol altına alabilmek adına, testislerin kendi etrafında dönerek kan akımının bozulması durumunda ya da bazı travmalara bağlı olarak testislerin görevini yerine getirememesi ya da kanama olması durumunda kanamayı kontrol altına almak için uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra prostat kanseri söz konusu olduğunda da testisler tarafından üretilmiş olan hormonların hastalığın daha hızlı ilerlemesine sebebiyet vermesiyle birlikte skrotal orşiyektomi operasyona ihtiyaç duyulacaktır.

Skrotal Orşiyektomi

Skrotal Orşiektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Skrotal Orşiyektomi, ciddi bir operasyondur. Bu nedenle ameliyat esnasında hastalara ilk olarak genel ya da lokal anestezi uygulaması yapılmaktadır. Akabinde ise testislerin yer almış olduğu skrotumun orta hattından 3 ya da 5 santimetrelik bir kesi açılır. Açılan kesi içerisinde sorunlu olan testislerden bir tanesi ya da ihtiyaç olması halinde her ikisi de alanında uzman hekimlerin müdahalesi ile çıkarılarak operasyon bir sonraki aşamasına geçilir. Skrotal orşiyektomi ile testislerin başarılı bir şekilde alınmasıyla birlikte açılan kesi uygun bir şekilde dikilerek kapatılır. Bunun yanı sıra operasyondan sonra hastalara dren de yerleştirilerek, yakın takip süreci başlatılacaktır. Skrotal Orşiyektomi prostat kanseri için yapılıyorsa alternatif olarak hormon üretimini önlemek adına hastalara aylık ya da 3 aylık hormon içeren iğneler yapılabilmektedir. Ancak bu enfeksiyon yerinde hassasiyet, kızarıklık ve ağrı gibi yan etkilere de sebebiyet verebilmektedir.

Skrotal Orşiyektomi Ameliyatının Faydaları

Skrotal Orşiyektomi ameliyatları bilindiği gibi testislerde söz konusu olan bazı sorunlar nedeniyle testislerin cerrahi müdahale ile çıkarılarak alınmasıdır. Ameliyat sonrasındaki başarı kriterleri hastaların testis ya da testislerin komplikasyon gelişmeden çıkarılmasına bağlıdır. Genel olarak başarı şansının %100 oranında olduğunu söylemek de mümkün olacaktır. Operasyon sonrasında hastalara dren konulmuşsa ve her şey yolunda gidiyorsa genellikle drenin 1 gün sonrasında çıkarılması mümkün olacaktır. Ayrıca süreç sonunda hastalar hızlıca taburcu edilebilmektedir.

Reklam Alanı


Skrotal Orşiektomi Ameliyatının Riskleri

Cerrahi operasyonlarda işlem gerçekleştirilen bölge ve genel sağlık durumuna ilişkin bazı komplikasyonların gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Öyle ki skrotal orşiyektomi ameliyatı da sanıldığı kadar kolay bir operasyon değildir. Bu nedenle bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Skrotal orşiyektomi ameliyatının risklerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır.

Genel anestezi uygulamasına bağlı olarak;

  • Akciğerlerde küçük bir bölge nadiren de olsa kapanabilmektedir. Bu durum akciğer enfeksiyonu oluşmasına sebebiyet verir. Akciğerlerin küçük bir bölgesinde kapanma meydana gelerek enfeksiyon oluşması durumunda ise antibiyotik tedavisi veya kimi zaman da fizyoterapi gerekebilmektedir.
  • Bacaklarda pıhtılaşma söz konusu olabilir. Buna "Derin Ven Trombozu" adı verilmektedir. Derin ven trombozuna bağlı olarak ağrı ve şişme söz konusu olabilecektir. Hatta çok nadiren de olsa pıhtıların bir kısmı yerinden koparak akciğerlere giderek, ölümcül risk oluşturabilir.
  • Kalp yükü artabilir. Kalp yükünün artmasına bağlı olarak hastaların kalp krizi geçirme riski vardır.
  • Yapılan işlem nedeniyle oluşan komplikasyonlar ölüme de sebebiyet verebilmektedir.

Söz konusu genel anesteziden kaynaklanan risklerin oluşmasına engel olabilmek için ameliyat öncesinde mutlaka iyi bir genel anestezi uzmanının kontrolünden geçilmesi gerekecektir. Ameliyat öncesinde yapılan muayeneden sonra hastalar operasyona uygun hale getirilebilecektir.

Reklam Alanı


Skrotal orşiyektominin genel riskleri;

  • Skrotal orşiyektomiden sonra skrotum bölgesinde %5 ile %15 ihtimalle belirgin bir ödem oluşabilmektedir.
  • Her iki testisin de alınması durumunda esas olarak erkeklik hormonu üreten dokularda kayıplar söz konusu olabilecektir. Bu durumda erkek cinsiyetinin özelliklerini ve cinsel fonksiyonu da ciddi oranda etkileyebilecektir. Söz konusu komplikasyonun gelişme ihtimali ise %100'dür.
  • Operasyondan sonra bazı hastalarda yaranın iyileşmesi anormal bir seyir halinde gelişebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla birlikte yara ağzı kalınlaşabilir, kızarıklık oluşabilir ve yara ağrılı bir hal alabilir. Bahsedilen komplikasyonun ortaya çıkma ihtimali ise %1 ile %2 ihtimali dahilindedir.
  • Şişman hastalarda ise, kısmi olarak ya da tamamen yara yerinin açılması durumu gelişebilir. Bunun ortaya çıkma ihtimali de yine %1 ile %2'dir.
  • Yara yerinde enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyon gelişmesine bağlı olarak antibiyotik tedavisine başlanmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Çok nadiren de olsa ek cerrahi ihtiyacı doğabilmektedir.
  • Kilosu çok fazla olan kişilerde ise yara ve göğüs enfeksiyonları oluşabilmektedir. Aynı zamanda kalp ve akciğer komplikasyonlarının yanı sıra trombüs açısından da bazı riskler söz konusu olabilecektir.

Operasyona girecek olan hastalar sigara kullanıyorsa yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk ciddi oranda artar. Hastalar ve hasta skrotal orşiyektomi ameliyatına alınmadan önce tüm riskler hakkında hekimler tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirileceklerdir. Bu bilgilendirmeler yazılı ve sözlü olarak yapılır ve işleme geçilmeden risklerin kabul edildiğine dair ise imzalı bir onay alınmaktadır.

Hastalar Skrotal Orşiektomi Ameliyatına Nasıl Hazırlanır?

Skrotal Orşiyektomi operasyonu geçirecek olan hastalar, doktor tarafından süreçle alakalı detaylı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Ameliyat esnasında genel anesteziye gerek duyulması durumunda hastaların ameliyattan önce en az 6 saat boyunca sigara da dahil olmak üzere herhangi bir yememesi ve içmemesi gerekir. Bunun yanı sıra hastalar ve hasta yakınları, reçeteli ya da reçetesiz olarak kullanılan tüm ilaçlar hakkında operasyonu gerçekleştirecek olan hekimleri detaylı bir şekilde bilgilendirmelidir. Operasyon esnasında kanama riskinin oluşmaması adına işlem gerçekleştirilmeden en az 1 hafta öncesinde kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaçlar kullanılıyorsa mutlaka kesilmelidir. Operasyon öncesinde doktorlar tarafından talep edilen testlerin kesinlikle yapılması şarttır. Ayrıca skrotal orşiyektomi ameliyatı öncesinde doktorların tüm yönergeleri eksiksiz olarak yerine getirilmelidir.

Reklam Alanı


Skrotal Orşiektomi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Skrotal orşiyektomi ameliyatı öncesinde olduğu gibi sonrasında da hastaların sağlık durumlarının stabil halini korumak adına bazı hususlara çok dikkat etmesi gerekmektedir. Operasyonun bitmesinden sonraki 1 haftalık süreç sonunda dikişleri aldırmak gerekir. Aynı zamanda skrotal orşiyektomi operasyonundan sonraki 2 aylık süre boyunca da hastaların ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçınmaları şarttır. Eğer operasyon esnasında hastalardan patolojik parça alınmışsa, sonucu öğrenmek ve sürecin nasıl işleyeceğini belirlemek adına üroloji polikliniğe düzenli olarak kontrole gitmek şarttır. Ameliyat sonrasında hekimler tarafından önerilmiş olan perhiz ve ilaç tedavilerinin eksiksiz olarak uygulanması son derece önemlidir. Ayrıca doktor tarafından önerilen zaman aralıklarında kontroller aksatılmamalıdır. Operasyon sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmesi durumunda ise hastaların mutlaka sağlık kuruluşlarından yardım almaları gerekecektir. Özellikle de çeşitli nedenlere bağlı olarak yara açılması, enfeksiyon ve de kanama durumu söz konusu ise mutlaka tıbbi yardım almak şarttır. Operasyon bitiminde hastaların belirtilen süre boyunca dinlenmeye özen göstermesi de çok önemli bir gerekliliktir.

Reklam Alanı


Loader