En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Endoskopik Üreter Taşı AmeliyatıEndoskopik Üreter Taşı Ameliyatı

Böbreklerin temel görevi kanı süzerek idrar üretmektir. Süzme işlemi ortalama olarak bir insanda 180 litre civarında olacaktır. Söz konusu miktardaki kan her gün böbreklerden geçer ve vücut için zararlı olan maddeleri idrar yoluyla vücuttan dışarı atar. Yani her böbrekte, böbreğe kanı ulaştıran toplardamar ve süzelen kadın idrar torbasına taşınmasını sağlayan bir de idrar kanalı vardır. İdrar kanalı bir diğer ismi ile de üreter olarak bilinir. Böbrek içerisinde yer alan idrar kanalı ve keseciklerde süzme işlemi gerçekleşirken fazla miktarda atılan elektrolitin yanı sıra kalsiyum, oksalat ve ürik asit vb. gibi mineraller çözünemediği zamanlarda olduğu yerde kristalleşir. Oluşan kristaller zamanla birleşir ve kum tanecikleri meydana getirirler. Daha sonraki zamanlarda ise böbrek içindeki kum tanecikleri büyür ve üreter taşını oluşturur. Üreterdeki taşlar bazı zamanlarda idrar akımının artmasına bağlı olarak, bazı zamanlarda da yapılan vücut hareketleriyle idrarda atılabilmektedir. Ancak bu taş çok küçük yapıdaysa ve üreter tıkalı değilse bunun gerçekleşmesi mümkündür. Taşlar, üreterin iç çapından büyükse ya da kanal darlığı mevcutsa taş takılır. Bir yandan da böbrek sürekli idrar üretimini devam ettirir. Ancak aşağıdaki kanalın tıkalı olması, taşın üst kısmında yer alan tüm üreter ve böbreğin iç havuzlarında idrar basıncını artıracaktır. Bu da söz konusu alanda şişlik oluşumuyla birlikte şiddetli taş ağrısını meydana getirecektir. Üreterde yer alan taşı temizlemek için gerçekleştirilecek tedavi endoskopik üreter taşı tedavisidir. Bu tedavi Üroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Alanında uzman hekimlerde yapılan müdahale ile hastalar kısa süre içerisinde günlük rutinlerine geri dönebilmektedirler.

Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı

Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Endoskopik üreter taşı ameliyatı öncesinde hastalar Üroloji uzmanlarının yönergeleri ile operasyona hazır hale getirilmektedirler. Daha sonra genel ya da spinal anestezi uygulaması yapılır. Spinal anestezi bir diğer ismi ile de belden uyuşturma olarak bilinmektedir. Daha sonra hastaların idrar yaptığı kanaldan hekimlerin uygun gördüğü şekilde girilerek idrar torbasına kameralar aracılığıyla ulaşım sağlanacaktır. İdrar torbasına giriş yapıldığında iç kısmında iki delik ile karşılaşılır. Bunlardan biri sağ diğer de sol böbrekten gelen üreterlerin idrar torbasına açıldığı deliklerdir. Üreter deliklerinden yine kameralı endoskoplar kullanılarak girilir ve taşa ulaşılır. Üreterdeki taşın başarıyla kırılmasında iki farklı alet kullanılacaktır. Mekanik kırma işlemi gerçekleştiren pnömatik, diğeri de lazerle kırma yapan taş cihazlarıdır. Mekanik kırma yapan yöntemini kullanmak kimi zaman taş parçalarının yukarıdaki böbreğe doğru kaçmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle genel olarak lazer cihazı tercih ediliyor. Operasyonun devamında ilgili aletler yardımıyla taş çok küçük parçalar haline getirilir. Kum formuna ulaşan taşlar operasyondan sonra idrarla kendiliğinden atılabilmektedir. Bir diğer yöntemle de taşlar biraz daha büyük parçalara ayrılarak tek tek dışarı çıkarılabilir. Taşları dışarı çıkarmak için endoskopların içinden geçen ve taş tutma özelliği bulunan aletler ve basketlere ihtiyaç vardır. Üreter taşı ameliyatlarında genel olarak 2 farklı endoskop kullanılır. Endoskoplardan biri sert yapıda diğer de kıvrılabilen yapısıdır. Her iki türün de kendisine göre avantajları ve dezavantajları bulunur. Bunun yanı sıra söz konusu aletlerle iyi görüntü elde edebilmek için alet içinden geçen sıvı akışına gerek duyulur. Sıvı geçişi operasyon esnasında süreklilik sağlamalıdır. Böylece üreter yanlara doğru genişleyecek ve iyi bir çalışma alanı oluşturacaktır. Yeteri kadar sıvı sağlanamaması durumunda ise üreter duvarları üst üste yapışır ve içeride hareket etmek ne yazık ki mümkün olmaz. Ayrıca üretere zarar verme ihtimali de yüksektir. Operasyonun bitiminde genel olarak üreter ismi verilen kanalda taş birikmemesi, ağrı hissedilmemesi ve idrar akışının düzenli hale getirilmesi için j Stent böbreğe yerleştirilir. J stendin bir ucu idrar torbasında bir ucu da böbrekte olacaktır. En son aşamada ise endoskoplar çıkarılarak operasyon Üroloji uzmanları tarafından uygun bir şekilde tamamlanacaktır.

Reklam Alanı


Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı Riskleri

Endoskopik üreter taşı ameliyatı bir çok taş çıkarma operasyonuna göre çok daha basittir. Ancak her operasyonda olduğu gibi endoskopik üreter taşı ameliyatında da bazı komplikasyonların gelişme ihtimali bulunur. Bunlar;

  • Yüksek Ateş
  • İdrar Yolu Enfeksiyonu
  • İdrarda Kanama Oluşması (Hematüri)
  • Üreter Yaralanması
  • Üreterde Meydana Gelebilecek Yırtıklar
  • Üreter Kopması (Nadir)
  • Üreterin Aşırı Kıvrımlı ya da Dar Olması Nedeniyle Taşa Ulaşamama
  • Taşın Tamamının ya da Bir Kısmının Böbreğe Kaçması

Reklam Alanı


Söz konusu komplikasyonların büyük bir kısmı nadir olarak görülmektedir. Bu nedenle çeşitli risklerle karşı karşıya kalmamak ve ameliyat sürecinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamak adına alanında uzman ve deneyimli Üroloji uzmanlarından tedavi alınması şarttır. Ayrıca çok nadiren de olsa bazı zamanlarda doktorlar işlem esnasında böbrek taşlarının tamamını çıkaramayabilmektedirler. Taşların boyutu ve konumuna göre daha sonraki tarihlerde ikinci bir operasyona gerek duyulabilir. Eğer ikinci bir operasyon gerekmezse, taşlar ve etkilerini izlemek için sürekli takip gerekebilir. Endoskopik üreter taşı ameliyatında ciddi komplikasyonlar nadiren gerçekleşir. Yaşanan sorunun büyük bir kısmı genel olarak stent varlığı ile ilişkilidir ve geçicidir. Eğer operasyon sonrasında hastalar çok uzun süre boyunca ağrı hissediyorsa tıkanma meydana gelmiş olabilir. Böyle durumlarda yeniden muayene olmak şarttır.

Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Endoskopik üreter taşı ameliyatı öncesinde, operasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için hastaların uyması gereken birçok kural vardır. Öncelikle hastalar işlem öncesinde mutlaka anestezi doktorlarının muayenesinden geçmelidir. Akabinde bazı laboratuvar testleri, akciğer filmi ve kalp elektronu uzmanlar tarafından incelenir. Operasyon öncesinde idrarda enfeksiyon olup olmadığı bazı testlerle kontrol edilir. Eğer enfeksiyon varsa işlem öncesinde tedavi edilmesi şarttır. Bunun yanı sıra hastaların kullandığı tansiyon, şeker ve kalp ilaçları varsa, doktora danışılarak kullanılmalıdır. Ameliyattan öncesi gece operasyon saatinden en az 6 ya da 8 saat öncesinde kadar yemek yemek ve su içmek yasaktır.

Reklam Alanı


Endoskopik Üreter Taşı Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Endoskopik üreter taşı ameliyatı bitiminde hastalar oluşması muhtemel komplikasyonlara karşı, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak adına 1 gece boyunca hastanede yatılır. Eğer her şey olması gerektiği gibi ilerliyorsa hastaları bir sonraki gün taburcu edilir. Taburcu edilen hastaların bir süre boyunca istirahat etmeleri şarttır. Bir süre boyunca ağrı oluşması da muhtemel bir durumdur. Böyle durumlarda mutlaka doktor tarafından önerilen ağrı kesicilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Endoskopik üreter taşı ameliyatı sonrasında ise hastalar anestezi sebebiyle kendilerini sersemlemiş hissedebilmektedirler. Bu nedenle mutlaka operasyon öncesinde ve sonrasında yanlarında kendilerine refakat edebilecek yakınlarının bulunması çok önemlidir. Endoskopik üreter taşı ameliyatı sonrasında doktor tarafından önerilen her bir husus harfiyen yerine getirilmelidir. Aynı zamanda operasyon sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de beslenme olacaktır. Hastalar mutlaka sıvı alımına özen göstermelidir. Öğünlerinde ise daha hafif beslenmeye dikkat etmek şarttır. Böylece iyileşme sürecini daha hızlı hale getirmek de kaçınılmaz olacaktır.

Reklam Alanı


Loader