En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Mesane Boynu RezeksiyonuMesane Boynu Rezeksiyonu

Mesane boynu, mesane ve üretrayı birbirine bağlayan bir tür kastır. Söz konusu kaslar normal koşullarda kasılarak idrarın mesane kalmasını sağlarken, idrar yapma esnasında da gevşeyerek idrarın mesane bölgesinden üretreya akımını gerçekleştirirler. Bu nedenle mesane boynunu oluşturan kaslarda çeşitli nedenlere bağlı olarak ya da doğuştan bir problem meydana gelmesi durumunda değişik derecelerde idrar sorunları da ortaya çıkacaktır. Öyle ki mesane boyu, trigon çevresini içerir ve aynı zamanda ineternal üretra orifisinin başlangıcını da çevreler. Primer mesane boynunun tıkanması durumunda idrar yapma esnasında mesane boynunda anatomik bir obstrüksiyon olmasa dahi mesane boynu açılamaz ve hastalarda idrar yapmada zorluk ortaya çıkar. Mesane yüksekliği aslına bakıldığında mesane ve idrar yolu arasındaki parsiyel bir tıkanıklığın nedeni olacaktır. Böyle durumlarda mesane boynundaki yükseklik ya da darlığın giderilmesi adına mesane boynu rezeksiyonu operasyonu gerçekleştirilmektedir.

Mesane Boynu Rezeksiyonu

Mesane Boynu Rezeksiyonu Nasıl Yapılır?

Mesane boynu rezeksiyonu, alanında uzman ve de deneyimli hekimler tarafından ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gereken önemli bir operasyondur. Aslına bakıldığında ise teknik anlamda son derece pratik ve hızlıdır. Operasyonun gerçekleştirilmesinde ilk olarak hastalara genel anestezi uygulaması yapılmaktadır. Daha sonra mesane boynu rezeksiyonu işlemine geçilir. Bu işlem sistoskopi ismi verilen yöntem uygulanmaktadır. Aynı zamanda da rezektoskopi cihazından faydalanılarak idrar yolundan mesaneye giriş yapılabiliyor. Mesaneye giriş yapıldıktan sonra Üroloji uzmanları idrar yapmaya engel olan darlığı ya da uzunluğu tedavi etmek adına cerrahi girişimde bulunur. Operasyonun gerçekleşmesine hiçbir şekilde kesi atılmaz. Ağır bir müdahale değildir. Bu nedenle de iyileşme süreci diğer operasyonlara göre beklenildiğinden çok daha kısa olacaktır. Ancak iyileşme sürecini hızlandırmak için hem operasyon öncesinde hem de operasyon sonrasında doktor uyarılarını dikkate almak gerekmektedir. Mesane boynu rezeksiyonu, mesane boynunun dar ya da yüksek olması durumunda uygulanan cerrahi bir müdahaledir. Genel olarak kapalı ameliyat yöntemi kullanılarak tedavi süreci yürütülmektedir. Hatta erken dönemde fark edilmesi durumunda ilaç ile de tedavi mümkün olacaktır.

Reklam Alanı


Mesane Boynu Rezeksiyonu Faydaları

Mesane boynu rezeksiyonu çok kısa süren operasyonlardan biridir. İşlem bitiminde hastalarda genel bir rahatlama ve hastalığa bağlı oluşan semptomlarda ciddi anlamda azalma meydana gelmektedir. Mesane boynu rezeksiyonunun hastalara sunduğu avantajları şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

  • Hastalar çok daha kısa süre içerisinde rutin hayatlarına geri dönebilmektedirler.
  • Operasyon sonrasında 1 günden daha uzun süre boyunca hastanede kalmaya gerek yoktur. Hastanede kalınan 1 günlük sürecin temel amacı ise operasyon sonrasında çeşitli komplikasyonların oluşmaması için hastayı yakın takibe almaktır.
  • Operasyon sonrasında hastaların boşaltım sistemi eskisi kadar sağlıklı çalışır.
  • Operasyona sebebiyet veren sağlık sorunundan kaynaklı bölgesel ağrılar tamamen ortadan kalkar.
  • Mesane Boynu Rezeksiyonu işleminden sonra hastalar kısa sür içerisinde iyileşir.

Söz konusu avantajların tamamı rezeksiyon işleminin usulüne uygun ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlıdır. Bu nedenle operasyonu gerçekleştirecek olan sağlık kuruluşu ve hekimlerin iyi seçilmesine özen gösterilmesi gerekir.

Reklam Alanı


Mesane Boynu Rezeksiyonu Ameliyatının Riskleri

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi mesane boynu rezeksiyonu ameliyatının da bazı riskleri bulunmaktadır. Söz konusu riskler ameliyat anında ya da sonrasında ortaya çıkabilecektir. Öyle ki olası riskler hakkında hasta ve hasta yakınları önceden yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir. Mesane boynu rezeksiyonu operasyonun risklerini genel olarak şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

  • İdrarda Kan Görülebilir: Buna hematüri ismi de verilmektedir. Genellikle Mesane boynu rezeksiyonu işleminde kanama meydana gelmez. Çok nadir olarak da olsa bir kan damarının açılmasına bağlı olarak idrara kan sızabilir. Kanama genel olarak minimal boyutlardadır.
  • İdrar Yolu Enfeksiyonu Oluşabilir: Her ne kadar hastalara operasyon sonrasında antibiyotik kullanımı sağlansa da idrar yolu enfeksiyonu gelişme riski her zaman vardır. Bu sorun genellikle idrar yaparken yanma, sık idrarara çıkma ve şiddetli idrar yapma gibi semptomlarla kendisini gösterir. Bir kaç gün içerisinde antibiyotik ile çözülebilen bir sorundur. Ancak enfeksiyonun kana karışması durumunda; ateş, titreme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi sorunlar da ortaya çıkabilecektir. Böyle durumlarda da intravenöz nitelikli antibiyotikler kullanılır. Sıvı takviyesi verilir ve hastalar gözlem altında tutulur. Söz konusu durumların şeker hastalarında ve çok uzun süre boyunca streorid kullanmış kişilerde ya da bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda çok daha sık görülmesi muhtemel bir durumdur.
  • Derin Ven Trombozuve Pulmoner Embolus Gelişebilir: Çok nadir olarak görülür. Bacakta bulunan bir damarda pıhtı gelişebilir. Tipik olarak bu durum, operasyon sonrasında 2 ile 7 gün sonra ya da daha uzun süre boyunca ağrı, şişlik ya da alt bacakta dokunma hassasiyeti olarak kendisi göstermektedir. Ayrıca ayak ve ayak bileği şişebilir. Tüm bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda mutlaka acil servisten destek alınmalıdır. Öyle ki kan pıhtısının damarlarda hareket ederek akciğerleri tıkama ihtimali de söz konusu olabilir. Böyle durumlarda ise nefes darlığı ve göğüs ağrısı ortaya çıkar. Nadir olarak ortaya çıkan bu risk karşısında mutlaka sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.

Tüm bu belirtilere ek olarak ise hastalığın tekrarlama ihtimali de bulunur. Aynı zamanda idrar tutmama, delinme ve erektil disfonksiyon oluşabilir. Böyle durumlarda mutlaka operasyonu gerçekleştiren hekimlerin bilgilendirilmesi şarttır.

Reklam Alanı


Mesane Boynu Rezeksiyonundan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mesane boynu rezeksiyonu operasyonu için yapılması gereken özel bir hazırlık bulunmaz. Ancak anestezi yapılacağı durumlarda prosedür gereği hastaların ameliyat saatinden en az sekiz saat öncesine kadar yemek yememesi ve herhangi bir şey içmemesi gerekmektedir. Hastalar sabah uyandıklarında dişlerini fırçalayabilir fakat su yutulmamalıdır. Bunun yanı sıra alınması gereken ilaçlar bulunuyorsa, hekim veya anestezi uzmanlarıyla görüşmek ve verilen talimatlara uygun bir şekilde davranmak şarttır. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasına engel olabilecek kan sulandırıcılar, aspirin ve iltihap önleyici ilaçların alınması mutlaka durdurulmalıdır. Herhangi bir nedene bağlı olarak reçeteli ya da reçetesiz olarak ağrı kesici kullanılıyorsa bırakılmalıdır. Tüm bunların dışında hastaların kullandığı başka ilaçlar varsa operasyonu gerçekleştirecek olan hekimlerin bilgilendirilmesi şarttır. Çünkü hekimler ameliyat öncesinde bazı ilaçları kullanmayı bırakmanızı isteyebilir. Bazı ilaçların kullanımı da operasyon esnasında kişilerin güvenliğini riske sokabilir. Bu nedenle mutlaka ameliyatı gerçekleştirecek olan Ürologların bilgilendirilmesi şarttır.

Mesane Boynu Rezeksiyonundan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mesane boynu rezeksiyonu yapıldıktan sonra hastalar bir süre boyunca hastanede bekletilebilmektedir. Ancak çok seyrek de olsa hastaneye yatma ihtiyacı doğabiliyor. Operasyon sonrasında hastalar genellikle acilen idrara çıkma isteği hissetmektedirler. Bu normal bir durumdur. Nedeni ise operasyon esnasında gerçekleştirilen işlemler ve kateterin varlığıdır. Hastaların büyük bir kısmında söz konusu durum ortalama birkaç saat içerisinde düzelecektir. Fakat kateter çıkarılana kadar sürme ihtimali de vardır. Bazı hastalar ise kateter takılı iken mesaneyi rahatlatmak adına ilaç kullanımına gereksinim duyar. Ayrıca kateter bir torbaya bağlanmaktadır. Kateter torbası hastaların bacaklarına asılabilmektedir. Torbanın nasıl boşaltılması gerektiğine dair bilgiler hasta yakınların verilir. Gece boyunca hastaların rahat idrar toplaması için çok daha büyük bir torba verilmektedir. İdrar kimi zaman berrak kimi zaman da minimal düzeyde de olsa kanlı olabilir. Bu normal bir durumdur.

Reklam Alanı


Loader