En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

HidroselektomiHidroselektomi

Bir ya da her iki testisin etrafında meydana gelerek skrotumda ya da kasık bölgesinde belirgin bir şişlik oluşmasına sebebiyet veren suyumsu sıvının artışına hidrosel denilmektedir. Bir diğer ismi ile de su fıtığı olarak bilinen bu hastalık, estetik olmayan kötü bir görünüm yaratır. Son derece rahatsız edicidir. Genel olarak ağrıya neden olmaz. Tehlikeli değildir. En yaygın olarak yeni doğanlarda gözlemlenir. Fakat ilerleyen yaşa bağlı olarak da hidrosel oluşma ihtimali vardır. Yenidoğan bebeklerde ilk yıl içinde kendiliğinden yok olan bu hastalık için herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Bazı durumlarda ise su fıtığını almak gerekebilir. Bunun için uygulanan cerrahi işleme Hidroselektomi adı verilecektir. Öyle ki Hidroselektomi, hidrosel onarımı olarak da tanımlanabilir. Hidrosel, yalnızca erkeklerde görülen bir hastalıktır. Çocuk doktorlarının doğum esnasında bu teşhisi koymaları mümkün olmakla birlikte, yaşlı erkeklerde de hidrosel oluşma ihtimali oldukça yüksektir. Söz konusu hastalığın en belirtin semptomu ise skrotumun şişmesi olacaktır. Mevcut tüm hidroseller için hidroselektomi işlemi gerekmez. Aynı zamanda çocuklarda ortaya çıkan bu hastalık, iki yaşına gelindiğinde kendiliğinden yok olur. Yetişkin erkeklerde, tipik bir dağılım ortaya çıkarmaz. Hidrosele sahip olan yetişkinlerin periyodik konrollerden geçmesi yeterli olacaktır. Fakat hastalık kan dolaşımını engelliyorsa, genişleme oluşturmuşsa, rahatsızlık veriyorsa veya ağrıya sebebiyet oluşturuyorsa hidroselektomi gerekecektir.

Hidroselektomi

Hidroselin Nedenleri

Hidrosele sebebiyet veren durumlar genel olarak iki grupta incelenmektedir. Bunlardan biri de konjenital nedenlerdir. Yani doğuştan gelen sebeplerdir. Öyle ki normal koşullarda testisler karın içindeki böbreklerle aynı bölgede gelişmektedir. Zamanla da skrotuma iner. Testisleri çevreleyen tabakalar arasında normal koşullarda az miktarda sıvı vardır. Mevcut tabakaların zamanla karın içi ile bağlantısı kapanmaktadır. Fakat kapanma gerçekleşmezse, karın içindeki sıvı skrotuma iner. Yani hidrosel oluşur. Karın içindeki sıvının skrotuma inmesiyle oluşan hidrosel bir diğer ismi ile de kominikan hidrosel olarak bilinmektedir. Hidrosele sebebiyet veren bir diğer önemli durum ise sonradan olan yani akkiz hidroseldir. Bu tip vakalarda skrotum iç kısmında bulunan yapılar enfektedir ya da skrotuma isabet eden travmalar nedeniyle ortaya hidrosel çıkmıştır. Yaşı ilerleyen çocuklarda ya da erişkinlerde meydana gelen hidroseller bu gruba girer. Bazı zamanlarda da erişkinlerde testis tümörüne bağlı olarak ortaya çıkması da muhtemel bir durumdur.

Reklam Alanı


Hidrosel Belirtileri

Hidroselin genel olarak çok ağır belirtileri yoktur. Bu nedenle de teşhis edilmesi de çok zor olacaktır. Hidroselin yani su fıtığının ilerlemesiyle ortaya çıkan belirtiler ise şu şekilde olacaktır;

 • Şişlik: Şişlik genellikle torbalarda meydana gelmektedir. Mevcut şişlik ağrısızdır ve yavaş bir şekilde büyüme eğişimi gösterir.
 • Konjenital hidroselde, şişliğin sabah kaybolarak, günün ilerleyen saatlerinde belirginleşmesi söz konusu olur.
 • Doğum sonrasında ise testislerde şişlik olarak kendisini gösterir.

Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak karın içi basın artar. Artan karın için basınç şişliği çok daha belirgin hale getirecektir. Aynı zamanda hidrosel hastalığı fıtık ile birlikte de görülebilir. Fakat genellikle tek başına ortaya çıkmaktadır.

Reklam Alanı


Hidroselektomi Nasıl Yapılır?

Hidroselektomi işlemi her türlü cerrahi müdahalede olduğu gibi genel, spinal veya lokal anestezi altında yapılmaktadır. Operasyonun gerçekleştirilmesinde ilk aşamayı kasık bölgesinden 2 ile 4 santimetrelik bir kesi yani insizyon yapılması kapsar. Daha sonra cilt altı ve faydalar kesilerek, uzman hekimler sıvının biriktiği alana ulaşırlar. Hidroselektomi operasyonunda hekim uygun şekilde sıvıyı boşaltır. Akabinde sıvının biriktiği zarlar kesilir. Kesilen zarlar, test çevrilerek birbirine karşılıklı olacak şekilde dikilmektedir. Operasyonun devamında yara yerinden ya da başka küçük bir kesiden çıkan ve de skrotum içinde birikecek sıvıyı önlemek için ortalama 1 ta da 2 gün boyunca hastalara dren takılmaktadır.

Hidroselektomi Ameliyatının Riskleri

Hidroselektomi cerrahi bir prosedürdür. Bu nedenle hem operasyon esnasında hem de sonrasında bazı komplikasyonların oluşma ihtimali bulunur. Hidroselektomi ameliyatının riskleri ise şu şekildedir;

 • Akciğerlerin küçük bir bölgesinin kapanma ihtimali vardır. Bu durum akciğer enfeksiyonu riskini de artıran bir faktördür. Tedavi için antibiyotik kullanımı ya da fizyoterapi gerekebilir.
 • Bacaklarda pıhtı oluşabilir. Pıhtı oluşmasına bağlı olarak ağrı ve şişmeler meydana gelebilir. Çok nadiren de olsa pıhtının bir kısmı yerinden koparak akciğere ulaşabilir ve bu da ölüm riskini beraberinde getirir.
 • Operasyon esnasında kalbin yükü artabilir. Bu da kalp krizi gelişmesine neden olabilmektedir.
 • Operasyon sonrasında testislerde %7 ile %10 oranında enfeksiyon gelişme ihtimali vardır. Enfeksiyonu gidermek adına antibiyotik kullanımı gerekebilir.
 • %2 oranında olsa da testiküler arter yaralanma veya ligasyonu testiküler atfori ya da spermatogenezin bozulması gibi durumların ortaya çıkması muhtemel bir durumdur.
 • Az bir ihtimal de olsa cerrahi sonrasında hidroselin tekrarlama ihtimali vardır.
 • Cerrahi sonrasındaki erken dönemde belirgin bir şekilde ödem oluşabilir. Aynı zamanda skrotum boyutları ameliyat öncesine göre daha belirgin bir hal alır. Söz konusu durum geçicidir. Ortalama olarak 1 ya da 3 ay içerisinde kendiliğinden düzelir.
 • İnsizyon bölgesinde enfeksiyon oluşma ihtimali vardır. Böyle bir durumda antibiyotik tedavisine ihtiyaç uyulur. İyileşme gözlenmezse sütürlerin alınmasına ve de açık yara pansumanına ihtiyaç duyulur.
 • Hidroselektomi işlemi sonrasında hastalara idrar drenajı için geçici olarak nelaton sonda takılır. Sonda takılırken üretra bölgesinde yaralanma ya da darlık oluşma ihtimali vardır. Bu da kalıcı sonda takılmasını gerekli hale getirebilecektir.
 • Hidroselle birlikte fıtık da mevcutsa pertoneal yaralanma riski vardır. Bu da ek cerrahi operasyon gerektiren bir işlemdir.
 • Hidrosel onarılırken vas deferens zarar görebilir. (Sperm taşıyan kanal)

Reklam Alanı


Hidrosel onarımı esnasında çok küçük bir ihtimal de olsa testislerin hasar görmesi mümkündür. Bunun için onarım gerekir. Bazı kişilerde de yara yeri iyileşmesi anormal bir şekilde seyreder. Yara yerinin kalınlaşma ihtimali vardır. Yara kırmızı ve ağrılı bir hal alabilir. Aynı zamanda Hidroselektomi operasyonu sonrasında hastalarda kanama oluşma ihtimali de vardır. Buna bağlı olarak ek cerrahi müdahale gerekebilecektir.

Hastalar Hidroselektomi Operasyonuna Nasıl Hazırlanır?

Hidroselektomi ciddi bir operasyondur. Bu nedenle de Üroloji uzmanlarının yönergeleri doğrultusunda uygulama yapılması gerekir. Genel olarak hastalar Hidroselektomi operasyonuna alınmadan önce aspirin veya coraspirin türevi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa, operasyondan 1 hafta öncesinde kullanıma son verilmelidir. Hastalar, operasyonun gerçekleşeceği geceden itibaren kesinlikle hiçbir şey yememeli ve de içmemelidir. Ayrıca Hidroselektomi işleminden önce anestezi doktorlarının da kontrolünden geçilmesi şarttır. Böylece risklerin en aza indirgenmesi de kaçınılmaz olacaktır.

Reklam Alanı


Hidroselektomi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hidroselektomi operasyonundan sonra mutlaka cerrahi prosedürü gerçekleştiren hekimlerin önerilerine uygun davranılması gerekecektir. Bunun yanı sıra genel olarak hastaların dikkat etmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bunlardan biri de Hidroselektomi olan kişilerin en az 2 aylık bir süreç boyunca ağır egzersiz yapmaktan kaçınmasıdır. Aynı zamanda çok ağır yük taşımaktan da kaçınılması gerekir. Hekimler tarafından önerilen tüm tedavi koşulları eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Bazı durumlarda hekimler diyet yapılmasını isteyebilir. Diyet ve kontrol önerilerine uyulması sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması açısından oldukça önemli olacaktır.

Reklam Alanı


Loader