En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Böbrek Tümörü Perkütan RezeksiyonuBöbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu

İstenmeyen hücreler yığın olarak büyür ve kitleleri meydana getirir. Bu kitlelerin böbreklerde oluşmasıyla böbrek tümörü yani kanseri ortaya çıkmaktadır. Tümörler benign (iyi huylu, kanser olmayan tümör) ya da malign (kötü huylu kanser) olmak üzere ikiye ayrılır. Benign tümörler malign olanlara göre daha az zararlı olmakla birlikte malign tümörlerin erken tanı ve tedavisi son derece önemlidir. Böbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu ise anestezi uygulanarak hastaların sırtından ortalama 1 santimlik kesi açılıp böbrek içinde uzanan bir yol oluşturarak, bu yola yerleştirilen tüplerin içinde kameralı aletlerle böbrek içinde girip müdahalede bulunma işlemidir. Perkütan rezeksiyon sayesinde böbrek içerisindeki tümör üroloji uzmanları tarafından uygun bir şekilde çıkarılır.

Reklam Alanı


Böbrek Tümörü Neden Olur?

Böbrek tümörlerinin oluşum sebepleri ne yazık ki tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı risk faktörleri tümör oluşumunu tetikliyor. Öyle ki hemen her türlü kanser türünde olduğu gibi böbrek tümöründe de en önemli tetikleyici etken sigara kullanımıdır. Bunun yanı sıra aşırı kilolu olmak kanser hücresi oluşumunu artırıcı rol oynuyor. Vücudun aşırı yağlanması böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açarken, böbrek kanserine yakalanma riskini de yüksek oranda artırmaktadır. Böbrek tümörü oluşumunun diğer nedenleri arasında ise; uzun süre kan basıncının yüksek olması, kronik böbrek yetmeliği hastalığına sahip olmak, genetik anlamda yatkınlık olması, doğuştan at nalı böbreğe sahip olmak, polikistik böbrek hastalıkları ve de sistemik bir hastalık olarak bilinen Von Hippel Lindau sendromu bulunuyor. Çok uzun süre boyunca ilaç kullanmak (özellikle de ağrı kesiciler) böbrek tümörü oluşturabilmektedir.

Böbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu

Böbrek Tümörü Belirtileri

Böbrek tümörü kötü huylu ise ve ilerlememişse genellikle herhangi bir semptom göstermiyor. Fakat erken evrede olan neredeyse tüm böbrek kanserlerinde başka herhangi bir nedenden dolayı yapılan bilgisayarlı tomografi, ultrason ve manyetik rezonans tanı konulmaktadır. Çok ileri seviyedeki tümörlerde ise bazı semptomların gelişmesi mümkündür. Böbrek tümörü belirtileri şu şekildedir;

Reklam Alanı


  • Hematüriye (idrarda kan görülmesi) bağlı olarak idrar rengindeki değişiklikler. Koyu renkli idrar, koyu kırmızı idrar ya da pas renginde idrar yapmak.
  • Sağ böbreklerde meydana gelen anormal ağrılar, ayrıca vücudun hem sağ hem de sol tarafında kendisini gösteren hiçbir zaman geçmeyen ağrı.
  • Üroloji uzmanları tarafından yapılan fizik muayenesinde böbrek kitlesi ya da karın bölgesinde kitle olduğunun görülmesi.
  • Anormal derecede kilo vermek ve iştahsızlık hissetmek.
  • Yüksek ateş
  • Aşırı derece yorgunluk hissinin yanı sıra halsiz olmak.

Tüm bu belirtiler böbrek tümörü aynı zamanda da kanserinin belirtileridir. Bu nedenle bir ya da daha fazla semptom ortaya çıkmışsa üroloji uzmanlarının kontrolünden geçmekte fayda olacaktır.

Böbrek Tümörü Teşhisi Nasıl Konulur?

Böbrek tümörleri bilindiği gibi çok fazla semptomu olan bir hastalık değildir. Tümör kötü huyluysa erken evrelerinde de yine herhangi bir belirti ortaya çıkmamaktadır. Öyle ki teknolojik olanların gelişmesiyle birlikte günümüzde görüntüleme teknikleri de ciddi anlamda gelişmiş ve insanların düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmesi sayesinde de tümörler kolaylıkla tespit edilebilir olmuştur. Ancak düzenli olarak sağlık kontrollerini ihmal eden kişilerde de böbrek tümör çok uzun yollar boyunca fark edilmeden ilerlemektedir. Bu nedenle herhangi bir nedenle ultrason muayenesi yapıldıktan sonra şüpheli alanların görülmesi durumunda, tanıyı kesinleştirmek adına bilgisayarlı tomografiden faydalanılır. Hastaların kontrast maddeye karşı alerjilerinin olması durumunda ise Mr yöntemi tercih edilir. Damarların görüntülenmesinde kullanılan teknik ise sanal anjiyografi olacaktır. Ürologlar teşhisi kesinleştirmek ve detaylandırmak adına, sizden tıbbi öykünüzü ister. Daha sonra bir muayene yaparak bir takım kan tahlili ve idrar tahlilleri ister. Aynı zamanda tedavi şekline karar verilebilmesi için bazı durumlarda ince bir iğne yardımıyla biyopsi de yapılabilmektedir.

Reklam Alanı


Böbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu Nasıl Yapılır?

Böbrek tümörlerinin tedavisinde kullanılan standart yöntem cerrahi olacaktır. Uygulanacak cerrahi girişimlerin temel amacı ise mümkün olduğu kadar normal böbrek fonksiyonunu korumak ve tümörü ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda kanserin evresi, kitlenin ne kadar büyük olduğu, kitlenin böbreğin hangi bölgesinde yer aldığı ve de böbrek tümörü sayısı göz önünde bulundurularak böbreğin tamamı veya sadece kitle kısmı böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu yöntemiyle alınabilmektedir. Ancak kanser böbrek ötesine geçmişse cerrahi girişimin yanı sıra ek tedavilere de gereksinim duyulabiliyor. Peki böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu nasıl yapılır? Öncelikle hastalara anestezi verilir. Daha sonra böbrek tümörünün büyüklüğüne göre sırtın arka kısmından kesi açılır. Perkütan kelimesi bilindiği gibi ciltten geçerek anlamına gelir. Yani işlem için hastaların sırt kısmında bir kesi açılır. Açılan kesiden içeri girilerek böbrekteki tümör çıkarılmaktadır. Tümör ürologların uygun görmesiyle birlikte bütün olarak ya da parça parça çıkarılabilecektir. Daha basit bir tanımla böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu işlemi için cilt yüzeyinden böbreğe bir tüp yerleştirilerek tümörün uygun cerrahi girişimlerle dışarı çıkarılması işlemidir denilenilir.

Böbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu Riskleri

Her cerrahi işlemde olduğu gibi böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu işleminin de bazı riskleri bulunuyor. Fakat bilinen en önemli riskleri işlem sonrasında hastaların yüksek ateş, idrar yollarında enfeksiyon, kanama ya da böbreğin komşu organlarının yaralanmasıdır. Bunun yanı sıra ameliyattan sonra hastaların %0-20'sinde kan verilmesine ihtiyaç duyulabiliyor. %0.4 ihtimalle de olsa kan verilmesine karşın hastaların kanaması devam edebilmektedir. Böyle bir durumda da kanayan damarın anjio işlemi ile kapatılmasına ihtiyaç duyuluyor. Öyle ki ameliyat esnasında hastalara sürekli sıvı akımı veriliyor. Böbrek içinde verilen sıvı, sırt kısmından böbreğe konulmuş olan tüpten vücudu terk etmektedir. Ancak bu sıvının emilimi nedeniyle ameliyat sonrasında hastalarda ateş görülmektedir. Ürologlar yüksek ateş şikayetinden yakınan hastalar için antibiyotik tedavisine başar. Bazen de çok ciddi enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Çok nadir de olsa enfeksiyonun kana karışma ihtimali vardır. Enfeksiyon kana karıştığında organ yetmezliği ortaya çıkar ve buna bağlı olarak da %0.05 ihtimalle hasta kaybedilebilir. Hastalar ve hasta yakınları oluşabilecek riskler hakkında yazılı olarak bilgilendirildikten sonra ameliyata başlanmaktadır. Bilgilendirme yapılan evraklarda hasta ve hasta yakınların operasyon kaynaklanan her türlü riski kabul ettiğini beyan etmesi istenir. Tüm bunların ardından işlemlere başlanacaktır.

Reklam Alanı


Böbrek Tümörü Perkütan Rezeksiyonu Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu operasyonuna girecek olan hastalar mutlaka işlemden önce anestezi doktorları tarafından muayene edilmelidir. Buna bağlı olarak anestezi uzmanları laboratuvar testlerinin yanı sıra akciğer filmi ve kalp elekronu görmek isteyebilmektedir. Aynı zamanda ameliyat öncesinde idrar yollarında da enfeksiyon olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Enfeksiyon tespit edilmesi durumunda böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu operasyonuna girilmeden önce uygun antibiyotik tedavisi uygulanır. Ameliyat öncesinde hastaların kullandığı tansiyon, şeker ya da kal ilacı varsa mutlaka doktor bilgilendirilmelidir. Eğer doktor ilaçlar durdurmanız gerektiği söylüyorsa bu talimata gereken süre boyunca uyulması şarttır. Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu operasyonundan önceki gece ameliyat saatinden en az 6 ya da 8 saat önce yemek yemeyi ve su içmeyi durdurmak gerekecektir.

Reklam Alanı


Loader