En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Üreteral Stent AmeliyatıÜreteral Stent Ameliyatı

Üreter, böbrekten çıkan idrarı idrar torbasına taşıyan, 6 ile 7 milimetre çapında, 25 ile 30 santimetre uzunluğundaki içi boş yapıdır. J stent ise; genel olarak böbrek taşı operasyonlarından sonra takılan; bir ucu idrar torbasında, diğer ucu da böbrek içinde kalan yani üretere takılan bir alettir. İki ucu kıvrılarak J şekli verilir. Aynı zamanda stentlerin orta kısmı düz boru şeklinde aralıklı deliklere sahip olmakla birlikte yumuşak bir de dokusu vardır. Diğer isimleriyle Dj stent veya pig tail olarak da bilinir. En genel tanım ile J stentlerin, idrar akışının böbrekten tıkanmasını önlemek adına ya da tedavi etmek için üretere takılan ince tüplerdir. Stentlerin her iki ucunda da hareket etmelerini engelleyecek olan kıvrımlar bulunur.

Üreteral Stent Ameliyatı

Üreteral J Stent Nasıl Takılır?

Üreteral J stent yerleştirilmesi için öncelikle hastalara uzmanların uygun olduğu şekilde lokal, spinal ya da genel anestezi uygulaması yapılmaktadır. Daha sonraki aşamada ise üretra yani idrarın geldiği kanalın sonu ile mesane optik ya da teleskop benzeri bir aletle görüntülenmektedir. Kimi zaman mesane yerine idrarın geldiği kanalın başlangıcına kadar da görüntülemeye gerek duyulabiliyor. Üreteral J stent takılması işleminin bir sonraki aşamasında ise üreterde ve böbrekte yapılacak endoskopik işlemlerin ardından geçici olarak meydana gelen ödeme bağlı ya da üretere dışarıdan bası oluşması sebebiyet meydana gelmiş tıkanıklığı ortadan kaldırmak adına, böbreğin içinden idrar torbasına kadar uzanan, bir ucu börekte diğer ucu da idrar torbasında dönen ince bir boru yerleştirilir. Yani J stent takılır.

Reklam Alanı


Üreteral J Stent Hangi Durumlarda Takılır?

Kimi zaman böbrek içerisinde üretilen idrar birçok nedene bağlı olarak idrar torbasına gitmeyebilir. Öyle ki idrar drenajının sağlanamadığı durumlarda da idrar birikmesiyle birlikte böbrekte şişlik meydana gelir. Daha da ilerleyen süreç içerisinde böbrek fonksiyonlarında problemler ortaya çıkar. Bu nedenle idrar akışını sağlamak adına Üroloji uzmanları tarafından J stent takılır. Ayrıca genel olarak böbrek ya da üreter taşı oluşması durumunda da bu işleme gerek duyulabilmektedir. Peki üreteral J stent başka hangi durumlarda takılır?

 • Hemen ameliyat olamayacak kişilerin böbreğinde zarar meydana gelmemesi adına acil müdahale olarak takılabilir.
 • Dışarıdan şık dalgalarıyla yapılan böbrek taşı kırma işlemlerinden önce ya da kırılan taşların kanalı tıkamaması veya ağrı yapmaması için j stant takılabilir.
 • Böbrek taşı ameliyatlarından sonra böbrek ve üreterin iyileşmesini sağlamak ve kalan taş parçalarının böbreği tıkamasına engel olmak için takılabilir.
 • Böbreklerde kanal darlığı varsa ameliyat esnasında kesilen ve dikelen kanalın iyileşmesi için operasyon esnasında tıkılabilir.

Üreteral J stent tüm bunlara ek olarak çeşitli nedenlerle meydana gelmiş üreterdeki darlıklarda, söz konusu darlığın açılmasını takiben ilgili alanın iyileşmesinde de tercih edilen bir yöntemdir. Bazı zamanlarda ise kanser vakalarında, tümör üreteri sıkıştırarak daraltıyorsa ya da idrar geçişine izin vermiyorsa da böbrek fonksiyonlarını korumak adına stent uygulamasına ihtiyaç duyulur. Ek olarak ise ışın tedavisi sonrasında da uzun süreli olarak J stent takılabilmektedir.

Reklam Alanı


Üreteral J Stent Vücutta Ne Kadar Süre Kalır?

Üreteral J stent Üroloji uzmanlarının uygun gördüğü durumlarda böbrek fonksiyonlarını korumak adına takılan bir tür alettir. Peki J stent vücutta ne kadar süre kalıyor? J stentler vücutta uzun süre boyunca takılı almazlar. Çünkü çeşitli enfeksiyonların oluşuma sebebiyet verebilmektedirler. Bunun yanı sıra stentin kristal tutması ve taş yapma gibi ihtimaller de söz konusudur. Bu nedenle normal yapıdaki stentlerin vücutta kalabilmek süresi ortalama olarak 3 ay olacaktır. Bazı hastalıklar söz konusu olduğunda ise vücutta herhangi bir sorun oluşturmadan uzun süre boyunca dayanma özelliği bulunan silikon stentler kullanılır. Silikon stentler genel olarak taş ameliyatlarından sonra ortalama olarak 1 ay civarında kullanılabilmektedir. Kanal darlığı nedeniyle gerçekleştirilen operasyonlarda ise 6 hafta boyunca J stentlerin vücutta kalmasına gerek duyulabilir. Bunun yanı sıra kanser ameliyatlarında 1 yıl boyunca stent kullanımı gerekebilir. Fakat 1 yıllık süreç bitiminde mutlaka yeni bir stent ile değişim yapılması şarttır.

Üreteral J Stent Ne Tür Yakınmalara Neden Olur?

Üreteral J stent uygulaması hastaların çok daha rahat bir şekilde idrar boşaltımı yapabilmesi için takılır. Fakat uzun süre kullanıma bağlı olarak hastalarda bazı yakınmaların oluşmasına da sebebiyet verebilmektedir. Öyle ki söz konusu yakınmalar da çeşitlilik gösterecektir. Mesela hastalar olması gerekenden daha az hareket ediyor ya da çok daha az su tüketiyorsa yakınmaların şiddeti çok daha fazla olacaktır. Bunun yanı sıra bazı hastalarda yakınma meydana gelmeyebilir. Bazı hastalarda ise dayanılmayacak şikayetler ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda da gereğinden çok daha kısa süre içerisinde stentin çıkarılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Üreteral J stent takılan hastaların genel olarak yakınmalarını şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

 • İdrarda Yanma
 • Sık İdrara Çıkma İsteğine Karşın Az Miktarda İdrar Yapma
 • İdrardan Kan Gelmesi
 • Göbek Altında Ağrı Oluşması
 • Erkek Hastalarda Penis Ağrısı
 • Sıkışıkken ya da İdrar Yaparken Böbrek Bölgesinde Ağrı
 • Yüksek Ateş
 • Stentin Yapısından Kaynaklanan Alerjik Reaksiyonlar
 • Stentin Yerinden Kayması Nedeniyle Yan Ağrısı
 • Damla Damla İstemsiz İdrar Kaçırma

Reklam Alanı


Söz konusu şikayetler genel olarak J stentin idrar torbası içinde kalan kıvrılmış olan kısmından kaynaklanmaktadır. Ancak çoğu hastada ilk günlerde ortaya çıkan şikayetler ilerleyen günlerde vücudun stente alışmasıyla birlikte azalmaktadır. Çok şiddetli şikayetlerin ortaya çıkması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşundan destek alınmalıdır. Böyle durumlarda Üroloji uzmanları şikayetleri en aza indirgeyecek ya da tamamen ortadan kaldıracak ilaç tedavisi uygular. Öyle ki söz konusu şikayetlerin tamamı stentin çıkarılmasından sonra ortadan yok olacaktır. Aksi durumlarda da doktora başvurmak şarttır. Bazı durumlarda da stent ucundaki kıvrımlardan alt kısımla olan mesaneye rahatsızlık verebilir.

Üreter J Stent Nasıl Çıkarılır?

Üreter J stentler hangi nedenle takılmış olursa olsun mutlaka zamanında çıkarılması gereken aletlerdir. Stentin ne zaman çıkarılması gerektiğine Üroloji uzmanları karar verecektir. Peki üreter J stent nasıl çıkarılır? J stentlerin çıkarılması için endoskopik yöntemler tercih edilmektedir. Bunun için ilk olarak kameralı aletler yardımıyla stentler tutulur ve çekilir. Kadınlarda bilindiği gibi idrar kanalı çok daha kısadır. Bu nedenle J stent çıkarılırken anestezi uygulamasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak erkekler ve çocuklarda stent çıkarma işleminin mutlaka anestezi altında yapılması gerekir ve erkeklerde genellikle lokal anesteziyle kıvrılan alerlerle çekilir. İşlem süresi ortalama olarak 5 dakikadır. Bazı durumlarda stentin alt ucu yukarı böbreğe doğru kaçabilir. Böyle durumlarda ise klasik teknikler yerine, ince aletlerle üretere girilir ve stent çekilir. Çok nadir de olsa hastaların üreter ve mesane kasılması nedeniyle stenti kendileri düşürebilmektedirler. Bazen de J stent ucunun idrar kanalından kendiliğinden çıkması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda Üroloji uzmanlarından yardım alınması şarttır. Ayrıca böbrek taşı operasyonlarında sonra genel anestezi uygulanarak stent çıkarılabilir.

Reklam Alanı


Loader