En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Üreteropelvik Bileşke Darlığı AmeliyatıÜreteropelvik Bileşke Darlığı Ameliyatı ( Piyeloplasti )

Böbrek, insan vücudunda çok önemli fonksiyonları yerine getiren organlardan biridir. En temel işlevi ise kanı süzerek, bazı atık madde ve fazla tuzu idrar yoluyla vücuttan dışarı atmaktır. Öyle ki idrar oluştuktan sonra ilk aşamada böbreğin içeriğinde yer alan küçük kanallardan daha sonra da büyük toplayıcı kanallardan geçer ve idrar biriken havuz olarak da isimlendirilen pelvis renaslis'e ulaşır. İdrarın pelvis renalise ulaşması ve depolanması için üreter ile mesaneye aktarım gerçekleştirilir. Pelvis ve üreterin bir araya geldiği alan ise UPJ olarak isimlendirilmektedir. UPJ, Üretero Pelvik Junction yani Üretero Pelvik Bileşke olarak da tanımlanabilir. Piyeloplasti işlemi ise söz konusu döngü esnasında meydana gelen problemleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan cerrahi işlemdir. Genel olarak çocukluk yıllarında idrar taşınırken pelvis ve üreterin birleşiminde bulunan darlık, idrar drenajına neden olur. Yani UPJ darlığı oluşur. UPJ darlığı idrar akışının azalmasına, idrarın pelviste birikmesine ve pelvisin genişlemesine sebebiyet verir. Tüm bunlara bağlı olarak ise böbreğin çalışması olumsuz yönde etkilenir. En büyük risk ise zaman içerisinde böbreğin fonksiyonlarını yitirmesi olacaktır. Günümüzde Piyeloplasti ameliyatları; laparoskopik piyeloplasti, needloskopik piyeloplasti ve robotik piyeloplasti olarak 3 farklı şekilde uygulanmaktadır.

Üreteropelvik Bileşke Darlığı Ameliyatı

Açık Piyeloplasti Ameliyatı

Açık piyeloplasti ameliyatı, diğer yöntemlere göre daha risklidir. Çünkü atılan kesi çok daha büyük olacaktır. Ancak başarı oranı %95'tir. Söz konusu operasyon ortalama olarak 2 ya da 3 saat sürer. Açık piyeloplasti ameliyatı öncesinde hastalara genel anestezi uygulaması yapılır. Ameliyat sonrasında hastaların ne kadar süre boyunca hastanede kalacakların hasta yaşı ve kullanılan drenaj borularının tipi belirleyecektir. Uygulama her ne kadar Rekonstrüktif cerrahi yöntemiyle yapılıyor olsa da ilgili alanda büyük bir ameliyat izi oluşma ihtimali vardır. Peki açık piyeloplasti ameliyatı nasıl yapılır? İşlem için öncelikle ameliyat bölgesine Üroloji uzmanları tarafından büyük bir kesi atılacaktır. Daha sonra ilgili alana ulaşılarak darlığın tespit edildiği alan kesilerek çıkarılır. Çıkarılan dar alanın yerine ise uygun bir şekilde J stent yerleştirilir. Böylece idrar kanalı ve böbreğe yeniden bir araya getirilmiş olacaktır. Aynı zamanda da işlem bitiminde böbrekte birikmiş idrarın boşaltımı da çok daha kolaylaşacaktır.

Reklam Alanı


Laparoskopik Piyeloplasti Ameliyatı

Laparoskopik Piyeloplasti ameliyatı da tıpkı açık piyeloplasti ameliyatında olduğu gibi süreç aynı şekilde işler. Ancak tek ve en önemli fark büyük kesi artılmasına gerek duyulmaması olacaktır. İşlemin gerçekleştirilmesi için hastalara ilk olarak 0.5 santim ve 1 santimlik 3 ya da 4 tane kesi atılır. İlgili bölgeye giriş yapılır. Gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için ortalama 2 ya da 3 saat yeterli olacaktır. Laparoskopik piyeloplasti ameliyatlarının başarı oranı %97 işe %98 oranında değişkenlik gösterir. Fakat birçok yönden de avantaj sunar. Öncelikle operasyon esnasında büyük kesiler yerine küçük kesilerin tercih ediliyor olması iyileşme sürecinin çok daha kısa sürmesini saplar. Aynı zamanda ameliyat çok daha net ve büyütülmüş görüntülerle yapılır. Ameliyat sonrasındaki dönemde ise ağrı ve şikayetler daha azdır. Tüm bunlara ek olarak ise ameliyattan sonra hastanede kalınması gereken süre daha kısa sürecektir.

Needloskopik Piyeloplasti Ameliyatı

Needloskopik Piyeloplasti işlemi bir diğer ismi ile de iğne deliği cerrahisi olarak bilinmektedir. İşlemin gerçekleştirilmesinde çok ince borucuk ya da cerrahi cihazlar kullanılmaktadır. Böylece diğer cerrahi ve teleskopik aletler kolayca ilgili alana ulaştırılır. Needloskopik piyeloplasti ameliyatının en büyük avantajı diğer operasyonlar gibi vücuda kesi atılmasına gerek duyulmamasıdır. Cerrahi işlem için yalnızca çok küçük delikler açılması yeterli olacaktır. Ayrıca ameliyat sonrasında vücut içine girmek deliklerin kapatılmasında dikişe gerek yoktur. Yalnızca yara bandı kullanılır. Bu operasyon genellikle kilolu olmayan hastalarda tercih edilir. Needloskopik piyeloplasti ameliyatının avantajları ise; ameliyat sonrasında ağrı ve hastanede kalınması gereken süre ve iyileşme sürecinin daha kısa olması bulunuyor.

Reklam Alanı


Robotik Piyeloplasti Ameliyatı

Robotik piyeloplasti ameliyatı esnasında robotik cerrahi teknolojisinden faydalanılmaktadır. Bilindiği gibi robotik cerrahi, bilgisayar sistemiyle entegre edilerek, hastaların özellikleri ve ameliyatın boyutuyla ilgili olarak işlemlerin planlanmasıdır. Aynı zamanda bu sistem sayesinde çok daha net görüntüler elde edilebilmekte ve hassas işlemlerin de daha kolay yapılması mümkün hale gelmektedir. Robotik piyeloplastinin diğer operasyonlara göre maliyeti biraz daha yüksektir. Ameliyat için açılan delikler daha geniş ve iz kalma ihtimali de çok daha fazla olacaktır.

Piyeloplasti Ameliyatının Riskleri

Piyeloplasti ameliyatı da tüm ameliyatlar gibi bazı risklere sahiptir. Riskler gerçekleştirilecek olan operasyonun şeklinde göre de değişkenlik gösterir. Piyeloplasti ameliyatının olası risk, yan etkisi ve de komplikasyonlarını şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

 • Kas Ağrıları (Ameliyat esnasında sık görülür. İşlemin gerçekleştiği alan ve çevresinde ağrı olması muhtemeldir. İlaçla tedavi edilir.)
 • Büyük Böbrek Damarlarında Kanama (Nadir olarak görülse de çok ciddi bir komplikasyondur, bu nedenle ek cerrahi girişimlere de ihtiyaç duyulabilmektedir.)
 • Kan Nakli ( Ameliyat için hastaya kan nakli gerekebilir. Bu nedenle hastanın kan grubu ilgili hekimlere bildirilmelidir.)
 • Akciğer Komplikasyonları Gelişebilir (Genellikle ameliyat sonrasında solunum komplikasyonları görülme oranı düşüktür. Akciğer komplikasyonları yaşlı, şişman, kalp hastası ya da sigara kullanan kişilerde görülmektedir.)
 • Uyuşma (Cerrahi işlem gerektiren alanda ciltte uyuşmalar ortaya çıkabilir. Bu geçici bi durumdur. Uzun süre geçmezse hekimler mutlaka bilgilendirilmelidir.)
 • Karın İçinde Gizli Kanama Oluşabilir ( Kanı taşıyan damarların zarar görmesine bağlı olarak iç kanama meydana gelebilir. Nadir olarak görülür.)
 • Sıvı Tedavisi Gerekebilir (İç kanama meydana gelmişse, değerlendirme yapılır, gerekli ilaçlar verilir ve gerekmesi durumunda cerrahi işlem uygulanır. Ayrıca kaybedilen kan miktarına göre de hastaya sıvı tedavisi verilir.)
 • Toplayıcı Kanalın Böbrek Dışına Kaçışı ve Birikmesi ( Ameliyat sonrasında toplayıcı kanala dikiş atılır. Toplayıcı kanaldan atılan idrarın böbrek dışına kaçışı ya da burada birikme riski vardır. Görülme riski yaklaşık olarak %13'tür.)
 • Karın İçinde Cerahat Birikmesi (Çok Nadir olarak görülür. Ek cerrahi girişimlerle boşaltılabilmektedir.)
 • Bağırsak Yaralanması ( Çok nadir olarak görülür. Görülme oranı %1'dir. Ek cerrahi işlem gerekebilir.)
 • Bağırsak Hareketleri Komplikasyonları ( Görülme oranı %3'tür. Bağırsaklarda şişkinlik, yavaşlama ve durma gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.)

Reklam Alanı


Tüm bunların dışında ise oluşması muhtemel olan birçok risk bulunuyor. Bunlardan biri de bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya durmasıdır. Aynı zamanda hastalarda şişkinlik, yara ağzının kalınlaşması, kızarıklık, yara yerinin açılması, bağırsakların yapışması, anestezik komplikasyonlar, alerjik reaksiyonlar ve böbrek yetmezliği gelişmesi riski de söz konusu olabilecektir. Bunların dışında uzun dönemli problemler olarak portun giriş yerinde fıtık gelişimi, aynı bölgede darlık, dalak ve karaciğer yaralanması, kana enfeksiyon karışması ve dikişin tutmaması gibi riskler de olasıdır.

Piyeloplasti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Piyeloplasti ameliyatından sonra doktorların reçete ettiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda bir süre boyunca kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durulması gerekir. Hastaların bir süre boyunca ağır ve hızlı hareketler yapmaması gerekir. Ameliyatın 1. gününde doktorların da önerisiyle yürünmesi gerekir. Olabildiğince gazlı içecekler ve ağır gıdalardan uzak durulması şarttır. Ameliyattan 1 hafta sonra ise dikişler uygun bir şekilde alınmalıdır.

Reklam Alanı


Loader