En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Göbek Fıtığı AmeliyatıGöbek Fıtığı Ameliyatı ( Umblikal Herni )

Göbek Fıtığı Ameliyatı ( Umblikal Herni ), karın içi organ ve dokularının göbek deliğinde ya da çevresinde fıtıklaşmasıdır. Karın orta hattında, göbekte, göbeğin 3 cm üst ve alt bölgesi arasındaki alanda olan fıtıklaşmalar umbilikal herni, halk arasında bilinen adı ile göbek fıtığı olarak kabul edilir. Umblikal fıtık doğumsal olabileceği gibi, sonradan da ortaya çıkabilir. Çok fazla büyüme eğiliminde olan fıtık, kadınlarda daha fazla görülür.

Fıtık kesesi içindeki bağırsağın fıtık boynunda sıkışarak beslenmesinin bozulması yani boğulması riski düşük değildir. Böyle bir tablo gelişmesiyle, ameliyat sonrası komplikasyon tehlikesi artar. Bu durumda acil umblikal herni onarımı yapılmalıdır. Göbek fıtığı tanısı konan bireylerin fazla vakit kaybetmeden uygun koşullarda ameliyat olmaları tavsiye edilir. Göbek fıtığı oluşumunu tetikleyen birçok sebep vardır. İnce bağırsağın, karnın içinde baskıyı arttırması sonucu ortaya çıkan hastalık, yeni doğan bebeklerin %5'inde saptanır.

Reklam Alanı


Umbikal herni, bebeklerde genellikle herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden düzelir. Diğer vakalarda ise umblikal herni onarımı şarttır.

Göbek Fıtığı Ameliyatı

Göbek Fıtığı ( Umblikal Herni ) Nedir?

Umblikal Herni, karnın en alt kısmında gelişen yumrunun giderek büyümesi ve karna baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık ilerledikçe karnın içindeki dokular 2 - 3 cm. kadar büyür ve bir çıkıntı halini alır. Gözle görülür oranda büyüyen çıkıntı, dışarıdan da fark edilir.

Yalnız dokular değil karnın içinde yer alan organlar da umblikal herni oluşmasına neden olabilir. Hastalığın en önemli oluşum nedenlerinden bir diğeri spor yaparken vücudu gereğinden fazla zorlamaktır. Özellikle 40 yaşın üstündeki kişilerin ani yaptıkları hareketler ve fazla ağır kaldırmaları da umblikal herniye sebep olabilir. Göbek fıtığına neden olan diğer etkenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Reklam Alanı


Obezite: Yağ ve kas oranının bozulması gibi durumlarda ortaya çıkan obezite, birçok hastalığa sebebiyet verebilir. Bu hastalıklardan biri de umblikal herni olarak görülür.

Kabızlık: Tedavi edilmesine rağmen nüksetme ihtimali olan kronik kabızlık hastalığı da göbek fıtığını tetikleyen hastalıklar arasında yer alır.

Karın Ameliyatı: Karın ameliyatı geçiren kişilerin umblikal herni olma riski diğer hastalara oranla 4 kat daha fazla olarak görülür.

Göbek Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Umblikal herni oluşumunun en sık görülen belirtileri içinde karnın alt kısmında oluşan çıkıntılar gelir. Hareket halindeyken ve öksürürken bu çıkıntılar çok daha belirginleşir. Karnın altında yer alan dokular zarar gördüğü için sindirim sistemi sağlıklı bir şekilde çalışmayı bırakır. Bu durum da mide bulantısı, hazımsızlık ve kusma şikayetleri oluşmasına neden olur. Hastalığın diğer belirtileri ise kabızlık ile benzerdir ve hasta tuvalete çıkarken güçlük çeker. Diğer belirtiler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Göbek açıklığından dışa doğru itilen fıtık oluşumundan kaynaklı ağrı yaşanır. Ağrı sebebiyle hasta yürümekte ve günlük aktiviteleri yapmakta zorluklar hisseder.
  • Göbek deliğinin şekli değişir.
  • İleri seviyelerdeki hastalarda dışkıda kan görülür.
  • Şişkinliğin olduğu bölgede morarma ve kızarma yaşanabilir.

Reklam Alanı


Göbek Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göbek fıtığı ameliyatı tek tedavi seçeneğidir. Zaman içinde büyüyen göbek fıtıkları, ciddi sağlık problemleri ortaya çıkarabilir. Erken teşhis edilen göbek fıtıkları, ameliyatın başarısını önemli ölçüde arttırır. Bu sebeple göbek fıtığı belirtileri yaşayan kişiler, zaman kaybetmeden bir genel cerrah ile iletişime geçmelidir.

Göbek Fıtığı Cerrahisi Nedir?

Göbek fıtığı ameliyatı için açık ya da laparoskopik cerrahi tercih edilir. Geçmişte açık ameliyatta göbek deliği de alınıyordu. Günümüzde daha çok laparoskopik ya da mini kesiden yapılan intraperitoneal uygulamalar kullanılıyor. Açık cerrahide; göbek fıtığında, kesi yeri dışardan bakıldığında benzer bir görünüme sahip olsa da, uygulanan teknik farklılık gösterebiliyor. Göbek fıtığında ve kesi yeri fıtığında, açık cerrahi tercih ediliyorsa, kullanılacak olan yamanın karın duvarının altından konulması nüksü engelleyen bir uygulamadır.

Defektin üzerine yerleştirilen yamalar yamanın yerinden ayrılmasıyla tekrar ihtimalini arttırır. Açık cerrahi yapılacak olan küçük karın duvarı fıtıklarında, karın içine yerleştirilen şemsiye benzeri açılan özel yamalar kullanılır. Bu işlemler bu alanda uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Umblikal herni onarımı genellikle laparoskopik cerrahi ile yapılır. Cerrahi uygulama sırasında genellikle karın duvarının sol tarafından 2 ya da 3 adet 5 mm ve 1 cm’lik portlar ile girilir. Göbekten kesi yapılmaz.

Fıtık kesesinin içeriği karın içerisinden çalışılarak boşaltılır. Bu esnada enerji cihazları kullanılır ve kanama olmadan işlem yapılabilir. Özel iki taraflı yamalar kullanılır ve Umblikal herni onarımı gerçekleşir. Yamanın bir tarafının karın duvarına yapıştığı diğer tarafı ise teflon kaplı olduğu için bağırsağa yapışmayacak özel yamalar seçilir. Bu yamaların uzun dönemde eriyebilen özel aparatlarla karın duvarına tespiti karın içinden yapılır. Hasta genellikle 1.günün sonunda taburcu edilir.

Reklam Alanı


Göbek Fıtığı Ameliyatı Neden Yapılmalıdır?

Yetişkinlerdeki göbek fıtıkları çocukların aksine, tespit edildiği zaman mutlaka ameliyat edilmelidir. Çocuklarda göbek fıtıkları kendiliğinden geçebileceği için belli yaşa kadar beklenmesi tavsiye edilir. Yetişkinlerde ise umblikal herni onarımı acildir. Fıtık defektinin içine bağırsakların girip sıkışma olasılığı yüksek olduğu için acil ameliyatı gerektirir. Saatler içinde ameliyat gerçekleşmez ise bağırsak delinmesi ile sonuçlanan son derece hayati sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle göbek fıtığının ameliyat ile onarılması şarttır.

Göbek Fıtığı Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Göbek fıtığı ameliyatı sonrası duruma göre hasta genellikle bir gece hastanede gözetim altında tutulur. Bu nedenle hastanede yanınızda bir refakatçı bulunması tavsiye edilir. Ameliyat sonrası karın bölgesinde bir miktar ağrı yaşanabilir. Genel Cerrahi uzmanınızın belirlediği saat ve aralıklarla yürüyüş yapılması gerekir. Ameliyat sonrası bol su içilmesi gerekir. Erken dönemde ağır kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Ağı egzersizler bu dönemde yasaktır.

Kabızlıktan kaçınmak de önemlidir. Ameliyat sonrası rahat giyim tercih edilmelidir. Kişiler kısa bir süre içinde normal yaşamına dönebilir. Umblikla herni onarımı uzman kişilerce yapılması gereken bir operasyondur. Uzman ellerde yapılan ameliyatların riski her zaman daha azdır. Göbek fıtığı tedavi edilmezse komplikasyonları yoğun olan bir hastalıktır. Hasta teşhisin ardından zaman kaybetmeden tedavi yöntemine geçmelidir.

Reklam Alanı


Loader