En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Diyafragmatik Herni OnarımıDiyafragmatik Herni Onarımı

Vücudumuzda göğüs, karın boşluğu gibi çeşitli boşluklar yer alır. Bu boşluklarda yer alan organlar ise anotomik yapıların özellikleri sayesinde birinden diğerine geçemez. Örnek olarak; karın içinde yer alan bir organ göğüs boşluğuna geçemez. Bahsi geçen geçişi engelleyen anatomik yapılarda gelişen defektten kaynaklı olarak organlar farklı boşluklara doğru yer değiştirmesi ya da vücut dışına çıkması durumuna fıtık ya da herni adı verilir. Diyafragmatik herni de yaşanan fıtıkların bir çeşididir.

Reklam Alanı


Karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayıran kas ve liflerden meydana gelen anatomik yapıya diyafragma adı verilir. Bu sayede her iki boşlukta yer alan organlar birinden diğerine geçiş yapamaz. Ancak, diyafragmada herhangi nedenle bir açıklık oluşursa, karın içi organlar göğüs boşluğuna doğru yer değişikliği yapabilir. Bu durum da diyafragmatik herni olarak tanımlanır. Diyafragmatik herni onarımı cerrah tarafından gerekli tespitler yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.

Diyafragmatik Herni Onarımı

Doğumsal Diyafragmatik Oluşumlar

Doğumsal Diyafragma fıtıkları genellikle nonspesifik solunum ve gastrointestinal semptomlarla kendini gösterir. Bazıları erişkin dönemde geç tanı olarak ortaya çıkar. Diyafragmanın doğumsal bozuklukları, diyaframın birleşme defektlerinin sonucu ortaya çıkar ya da diyaframın kapanma sorunları yaşaması ile birlikte olan bağırsak gelişim bozukluklarınla ilişkilidir. Diyafragmatik herni Bochdalek ( Posterolateral-arka yan - ) ve Morgagni ( Anterior-ön- ) doğumsal olan 2 çeşit hernidir.

Yetişkinlerde Rastlanan Diyafragmatik Herni Nasıl Gelişir?

Yetişkinlerde hem Bochdalek hem de Morgagni her ikisinde hangi yaklaşım uygulanırsa uygulansın Diyafragmatik herni onarımı yapılsa da genellikle uzun dönemde nüks etme riski yüksektir. Defekt alanının preoperatif ve intraoperatif olarak belirleyebilmek diyafragmatik herni onarımı sırasında önemli bir yere sahiptir. Bununla beraber çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) ya da MR kesin teşhis konmasını sağlayamadığı gibi defekt alanını da net belirleyemez. Bu sebeple de koronal ya da sagittal BT ya da MRI kesitleri teşhis için faydalıdır.

Reklam Alanı


Çocuklarda Diyafragmatik Herninin Oluşma Nedenleri Nelerdir?

Diyafragmatik herni doğuştan ya da sonradan oluşabilir. Sonradan oluşan herniler genellikle bir travma neticesinde ortaya çıkar. Ancak, çocuklarda bu diyafragmatik herni tanılarının neredeyse tamamına yakını doğuştandır. Diyafragma anne karnında gelişimi tamamlanan birkaç ayrı bölümden oluşur. Her bir parçanın birleşmesi bütünü oluşturur. Bu birleşmenin tam olarak tamamlanamadığı durumlarda ise diyafragmatik herni ortaya çıkar.

Diyafragmatik herninin doğuştan oluşumunun kesin nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak, tespit edilen vakaların %25-30’unda kromozom hataları tespit edilmiştir. Bu durum da genetik birtakım faktörlerin rol alabileceği kanısını ortaya çıkarır. Çocuklarda diyafragmatik herninin iki çeşidi var. Bunlar; doğumsal ve edinseldir. Doğumsal yapıdaki herniler Bochdalek ve Morgagni olacak şekilde 2 farklı durumda gelişir.

Çocuklarda Diyafragmatik Herni Nasıl Tespit Edilir?

Diyafragmatik herni tanısında esas olan hikaye ve fizik muayenenin birlikte değerlendirilmesidir. Hikaye incelenirken bebeğin anne karnındaki takip durumu sorgulanır. Günümüzde anne karnında takip ile ilgili ciddi gelişmeler olduğu için hastaların çoğunun tespiti anne karnında yapılan ultrasonografi sayesinde yapılabilir. Diyafram hernili bebeklerin büyük bir kısmında genellikle gebelikte yapılan ultrasonla görüntüleme sırasında hastalık tanısı konur.

Anne karnında tespit yapılmamışsa bebek doğduğunda solunum sıkıntısı yaşayabilir. Özellikle dudaklar başta olmak üzere tüm vücutta morarmalar başlar. Bazı durumlarda yutma güçlüğü olabilir, karnın çökük olma durumu gözlemlenebilir.

Fizik muayene sırasında kalbin itilmiş olduğu ve herninin olduğu tarafta akciğer sesleri hemen hemen hiç duyulmadığı görülür. Aynı tarafta bağırsak sesleri iyi bir dinleme sonucu ancak alınabilir. Çocuğun kalp atım sayısı ve solunum sayısı gitgide hızlanmaya başlamıştır. Akciğer grafisi bazı durumlarda da tomografi ya da ilaçlı grafilerle tanı kesin olarak belirlenir.

Reklam Alanı


Çocuklarda Diyafragmatik Herni Yaşamı Tehdit Eder Mi?

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu diyafragmatik herninin bebeğin yaşam oranını azalttığı ve komplikasyon oranını arttırdığını gösteriyor. Bebeğin erken doğması, 1000 gr’dan düşük doğum kilosuna sahip doğması, doğduktan sonra özellikle ilk 24 saat solunum sıkıntısı yaşaması ek anomalilerin olması, solunum cihazına ihtiyaç duyulması, akciğerlerde gelişim sıkıntısı, mide ve karaciğerin göğüs boşluğunda yer alması, herninin tarafı, parametrelerin belli değerlerin altında olması bebeğin yaşamını tehdit eden durumlardır.

Bu durumlardan herhangi biri ile karşılaşılması durumunda diyafragmatik herni onarımı acil olarak devreye alınır. Özellikle; kalp, bağırsak, özofagus atrezisi, karın duvarı defektleri gibi anomaliler çocuklarda sık karşılaşılan anomalileridir.

Çocuklarda Diyafragmatik Herninin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda Diyafragmatik herni onarımı kesin tedavi şeklidir. Ancak, ilk olarak çocuğun kalp, akciğer ve diğer problemleri düzenlenmeli sonra onarım planı yapılmalıdır. Bu sebeple tıpta bu durum fizyolojik olarak aciliyet gerektiren bir hastalık olarak değerlendirmeye alınır. Bu aşamada temel konu anne karnında saptanan diyafragmatik hernide bebeğin doğumudur. Bebek yoğun bakım ve diyafragmatik herni onarım bilgi, tecrübesi, teknik imkanın olduğu bir hastanede doğumun gerçekleşmesi gerekir.

Uygun doğum planı yapıldıktan sonra diyafragmatik hernili bebek, doğar doğmaz gereken solunumsal ve tıbbi destek sağlandıktan sonra en uygun zamanda ameliyata alınmalıdır. Genellikle ilk 24-48 saat içinde solunum ve oksijenlenme durumu düzenlenir ve bu süre sonrasında yapılan operasyonların başarı şansı daha yüksek olarak görülür. Diyafragmatik herni onarımı sonucunda organlar asıl olmaları gereken yerlere yerleştirilir. Aynı zamanda diyaframdaki delik kapatılır.

Reklam Alanı


Çocuklarda Diyafragma Herni Onarımı Sonrasında Problem Yaşanır Mı?

Diyafragmatik herni onarımı sonrası bazen oldukça uzun süreyle çok ciddi düzeyde solunum desteğine ihtiyaç duyulur. Devamında ise çocuğun akciğerlerinin gelişim hızı ve kapasitesi takibe alınır. Akciğer gelişimi yetersiz bulunan çocuklar, zaman zaman solunum sıkıntısı yaşayabilir. Enfeksiyon bulguları, çeşitli kalp sorunları ve gastroözefagial reflü gibi oluşumlar dikkat çekebilir. Akciğer kapasitesi takibi sonucu bu sorunların da takibi ve tedavisi yapılmaya başlanır.

Reklam Alanı


Loader