En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Pankreas AmeliyatıPankreas Ameliyatı ( Pankreatektomi )

Pankreatektomi pankreasta meydana gelen tümörlü hücrelerin bir kısmının veya tamamının çıkartılması işlemidir. Pankreas ameliyatları hem doktorlar için hem de hastalar için oldukça farklı bir yere sahiptir. Bunun nedeni ise panskreas anatomik yapısından dolayı çok farklı organlarla yakın komşuluk içerisindedir. Aynı zamanda çok önemli damarsal yakınlığından dolayı oldukça önemlidir.

Reklam Alanı


Pankreas ameliyatından sonra pankreas ameliyatları ile oluşan problemler oldukça yaygındır. Pankreas ameliyatını genel cerrahi yapmaktadır. Genel cerrahi çok uzmanlık göstermesi gerektiğinden dolayı bir üst seviyesi oluşmuştur. Karaciğer, safra kesesi ve pankreas genel cerrahinin uzmanlık alanlarındandır.

Pankreas karnın iç bölgesinde yer alan bir salgı bezidir. Bu salgı bezi hem ekzokrin hem de endokrin salgı bezi özelliğine sahiptir. Ekzokrin ise salgı bezlerinin üretmiş olduğu maddeleri bir kanal aracılığı ile dışarı atma işlemidir. Endokrin ise salgı bezlerinin üretmiş olduğu maddeleri kan akımına vermesi işlemidir. Endokrin bezlerinin üretmiş olduğu maddeler hormon ismi verilmektedir. Pankreas merkezi bir yerleşime sahip olmasından dolayı pek çok organa komşudur.

Pankreas Ameliyatı

Pankreas dokunun cerrahi işlemlerle çıkartılması işlemine ise pankreatektomi denilmektedir. Pankreas cerrahisinde pek çok ameliyat çeşitleri yer almaktadır. Bunlara bakıldığında;

  • Whipple ameliyatı
  • Distal pankreatektomi ameliyatı
  • Total pankreatektomi ameliyatı
  • Santral pankreatektomi ameliyatı
  • Enükleasyon ameliyatı gibi ameliyatlar yer almaktadır.
  • Pankreas ameliyatlarında bazı yöntemler kullanılmaktadır. Uygulanan bu yöntemlere bakıldığında ise;
  • Açık cerrahi yöntem
  • Laparoskopik cerrahi yöntem
  • Robotik cerrahi yöntem uygulanmaktadır.

Pankreas ameliyatları teknik olarak oldukça zor bir ameliyattır. Yapılan bu ameliyat diğer karın bölgesi ameliyatlarına göre oldukça belirgin komplikasyonların yaşandığı ameliyat çeşididir.

Pankreas vücutta midenin arka tarafında sağdan dola doğru uzanan bir organdır. Yerleşim yeri nedeni ile hayati organların beslenmesinde oldukça önemlidir. Ayrıca damarlarla yakın ilişki içerisindedir. Bu sebepten dolayı operasyon esnasında ciddi şekilde kanamaların oluşmasına neden olur. Ayrıca bu damarların tıkanması durumunda diğer organların ciddi şekilde hasar görmesine neden olur.

Reklam Alanı


Pankreas cerrahi işlemini zor kılan bir başka durum ise pankreasın üretmiş olduğu hazım enzimlerinden yoğun salgının karın iç bölgesine sızmasıdır. Oluşan bu duruma pankreas fistülü denilir. Karnın iç bölgesine sızan bu sıvı özellikle safra ile bir araya gelmesi durumunda hastanın kendi dokularını da sindirmeye başlar. Bunun sonucunda da tüm sistemi olumsuz yönde etkileyen ciddi bir iltihabi süreç ortaya çıkar. Ayrıca mikropların oluşumu tetiklenerek hayati tehlikelerin oluşmasına neden olur.

Pankreatektomi Ameliyatı

Pankreas ameliyatı hangi teknik uygulanırsa uygulansın oldukça zor bir işlemdir. Yakın anatomik yapısından dolayı pankreasın bir kısmı veya tamamının çıkartılması gerekebilir. Pankreas başının çıkartıldığı whipple ameliyatında panreas baş kısmına ek olarak midenin son kısmı, on iki parmak bağırsağının tümü, safra yollarının altı kısmı ve safra kesesinin tamamı, ince bağırsağın ise 30-40 cmlik bir kısmı çıkartılmaktadır. Ayrıca pankreasın başının çıkartılması işleminde dalak da çıkartılabilir.

Kapalı şekilde gerçekleştirilen pankreas ameliyatı oldukça zor bir operasyondur. Pankreasın kapalı şekilde yapılan ameliyatı kapalı ameliyatlar içerisinde oldukça ileri düzeyde kabul edilen bir operasyondur.

Pankreasın gövde ve kuyruk kısmının bir bölümünün çıkartılması genelde kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Fakat pankreasın kapağının çıkartıldığı whipple ameliyatının kapalı yöntemlerle çok az yapıldığı bilinmektedir.

Reklam Alanı


Pankreatektomi Ameliyatı Yöntemleri

Pankreatektomi uygulama yöntemleri arasında ikiye ayrılır. Bazı yapılan operasyonlarda pankreasın bir bölümü çıkartılırken bazı operasyonlarda ise pankreasın tamamı çıkartılmaktadır. Bunlara bakıldığında;

Pankreasın tamamen çıkartıldığı operasyonlar; uygulanan bu cerrahi işlemin bir diğer adı ise total pankreatektomi ameliyatıdır. Yapılan bu operasyon tüm pankreasın çıkartılmasının yanında safra kesesi, mide ve ince bağırsağında da çıkartılması işlemini içermektedir. Fakat uygulanan bu tür ameliyatların büyük yan etkiler uyandırmasından dolayı çok az tercih edilmektedir.

Pankreasın tamamen alınmasından dolayı bazı durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar;

Endokrin yetmezliği; pankreasın tamamen ortadan kaldırılması durumunda vücutta insülin ve kan şekerinin seviyelerinin korunmasına yardımcı olan hormonları yapan hücreler ortadan kalkar. Dışarıdan insülin verilmesine rağmen hastalarda kan şekeri seviyesinin korunması oldukça zorlaşır.

Ekzokrin yetmezliği; pankreas vücutta sindirim sistemi için oldukça önemlidir. Özellikle vücutta protein ve yağların sindirimine yardımcı olan enzimlerin salgılanmasını sağlar. Operasyonun ardından sindirmelerine yardımcı olmak için ömür boyu enzim ilaçları kullanılır.

Reklam Alanı


Pankreasın bir bölümünün çıkartılması; uygulanan bu operasyonun bir diğer ismi ise distal pankreatektomidir. İşlem esnasında pankreasın kuyruk bölümü veya pankreasın gövdesi çıkartılır. Yapılan cerrahi müdahale esnasında yakınlığı nedeni ile dalakta çıkartılır. Bu yöntem pankreasın kuyruk ve gövdesine yerleşen tümörler için uygulanır. Dalakta kanserin varlığı tespit edilmesi üzerine dalakta komple çıkartılır. Başka nedenlerle yapılan operasyonlarda ise dalak korunmaya çalışılır. Dalağın atar damarı ve toplardamarı pankreasla oldukça yakın bir komşu olmasından dolayı dalağı korumak mümkün olmayabilir. Dalak vücudun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardımcı olmaktadır. Çıkartılması durumunda ise vücutta belirli bakterilere bağlı olarak enfeksiyon riski artar. Bu operasyondan önce hastaların belirli aşıları yaptırması oldukça önemlidir.

Distal pankreatektomi operasyonlarının arasında en sık rastlananı ise pankreas fistülüdür. Pankreasın bir kısmının çıkartılması sonucunda pankreasın bağırsağa salgıladığı sıvının geçtiği kanalları da kesmek gerekir. Kalan pankreasın uç kısımları ise dikilir veya stapler denilen otomatik dikişlerle kapatılır. Fakat sindirim enzimlerini içeren pankreas sıvısı dikişlerin arasından sızarak ameliyat esnasında konulan drenle dışarıya atılır. Oluşan bu sızıntı birkaç gün ile sınırlı olmaması durumunda ve hastanın dreninden gelmeye devam etmesi durumuna da pankreas fistülü denilir. Drenle kontrolünün sağlanması durumunda hastaya herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Fakat drenin uzun bir süre hastada kalması gerekebilir. Uygulanan distal pankreatektomi operasyonundan sonra ölüm oranı oldukça düşüktür. Son zamanlarda uygulanan bu operasyon kapalı yöntemlerle yapılmaktadır.

Reklam Alanı


Loader