En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Kısa Bağırsak SendromuKısa Bağırsak Sendromu ( Jejunum )

Kısa bağırsak sendromundan kaynaklanan sindirim ve emilim bozuklukları, birçok sistemik ve metabolik sağlık sorununun temel nedenidir. İnce bağırsak yaklaşık üç ila sekiz metre uzunluğundadır ve üç bölüme ayrılır: otuz ila kırk santimetre uzunluğundaki on iki parmak bağırsağı ve jejunum, duodenumu takip eden ilk üçte biri ve ileum (son üçte ikisi). Bu tıbbi rahatsızlık, ince bağırsakların yüzde altmışından fazlasının olmadığı veya iki metreden kısa (KBS) olduğunda kendini gösteren kısa bağırsak sendromu olarak bilinir. KBS, ishal, yağlı ishal, anemi, kilo kaybı, sıvı ve elektrolit dengesizliği ve mineral ve vitamin eksikliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli semptomlarla karakterizedir.

Kısa Bağırsak Sendromu

Kısa Bağırsak Sendromuna Yol Açan Nedenler Nelerdir?

Kronik zayıflama hastalığı olarak da bilinen CFS, önemli miktarda ince bağırsağı cerrahi olarak çıkarılmış (masif ince bağırsak çıkarma) önemli sayıda hastayı etkileyen bir durumdur. İnce bağırsaktaki kan damarlarının bozuklukları yetişkinlerde KBS'nin en yaygın nedenidir.

İnce bağırsaklar, kalpten kaynaklanan trombofilik hastalığı (bir kan pıhtısı) nedeniyle tıkanabilir. Bu da bağırsakların hasar görmesine neden olabilir.

Reklam Alanı


Crohn hastalığı, ince bağırsak tümörleri (lenfoma) veya travma veya ateşli silah yaralanmalarının neden olduğu bağırsak yaralanmaları birçok hastada KBS'nin başlıca nedenleridir. Crohn rahatsığı ve tedavi sırasında gerekli olan tekrarlayan ince bağırsağın rezeksiyonları KBS gelişimine yol açabilir.

Malrotasyon-volvulus, gastroşizis, intestinal atrezi ve nekrotizan enterokolit, yenidoğan bebeklerde KBS'ye yol açan en yaygın koşullardan bazılarıdır. Tüm bu koşullar bir şekilde sindirim sistemine zarar verir.

Bağırsaklardaki emilim yüzeyinin azalması, işlem sırasında ince bağırsak çıkarılmasa bile KBS'ninkine benzer bir görünüme yol açabilir. İltihaplı bağırsak hastalığı (Crohn rahatsızlığı olarak da bilinir), tedaviye dirençli çölyak hastalığı, ince bağırsağın kronik psödoobstrüksiyonu ve radyasyon enteriti, genellikle ince bağırsağı etkileyen birkaç durumdur. Jejunoileal by-pass tekniği, son yıllarda rağbet gören morbid obezite tedavisidir. Ne yazık ki, prosedür genellikle kısa bağırsak sendromu gelişen hastalarda sonuçlanır.

KBS’de Progrozu Etkileyen Faktörler

Hastanın yaşı, sağlam ince ve kalın bağırsağının uzunluğu, rezeksiyon yapılan bağırsağın yeri ve ileoçekal segmentin varlığı KBS'nin (bağlantı noktası) prognozunu ve şiddetini etkileyebilecek faktörlerdir. Hastalar genellikle yüzde elliye varan ince bağırsak rezeksiyonlarına dayanabilecektir. Yinede, rezeksiyonların yüzde yetmiş beşinden fazlasının, hastaların beslenmelerini damardan alması gerekecek.

Kapsamlı bir bağırsak çıkarma ve ileostomi olan KBS teşhisi konan hastalar, sağlıklarında daha hızlı bir düşüşe (ince bağırsağın karın duvarına yapışması) sahip olma eğilimindedir. Kalın bağırsak, su, elektrolitler ve diğer mineraller dahil olmak üzere çeşitli besinlerin emilmesinden sorumludur.

Reklam Alanı


Karbonhidratlar ince bağırsaktan emilmeden geçtiğinde, kalın bağırsakta yaşayan bakteriler bu karbonhidratları fermente ederek kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürürler. Bu asitler, emilmedikleri zaman bir kişinin günlük kalori ihtiyacının yüzde 5-10'una katkıda bulunabilir.

Kısa zincirli yağ asitlerinin su ve tuzu emme yeteneği nedeniyle dışkı hacmi azalır. KBS semptomları, kalın bağırsakları da cerrahi olarak çıkarılmış hastalarda daha şiddetli olma eğilimindedir.

Bir "ileoçekal valf", bu bağlantıda konumlanan fonksiyonel bir yapıdır. Amacı, kalın bağırsağın içeriğinin ince bağırsağa geri dönmesini önlemektir. Uzun vadede, İÇV korumalı bağırsak sendromu olan hastalarda, bu besinler bağırsak yüzeyi ile temasta daha fazla zaman geçireceğinden, besinlerin emilimi daha iyi olacaktır.

Jejunumun (ince bağırsağın üst bölgesi) rezeksiyonu, ileumun (ince bağırsağın alt kısmı) (ileum) rezeksiyonundan daha rahat bir işlemdir. İleumdaki endokrin hücreler tarafından üretilen [PYY, GLP-2 ve gastrin], bağırsağın alt bölgesindeki emici hücrelerin çoğalmasını uyarır. Bu hormonlar, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olurken, aynı zamanda ince bağırsak emici hücrelerin büyümesini de arttırır.

İleumun kısımları vitamin B12 ve safra tuzlarının emildiği yer olduğu için bu bölgenin çıkarılması her iki elementte de eksiklik ile sonuçlanacaktır. Bu nedenlerle ince bağırsağı ve cerrahi olarak çıkarılan kişiler, diğerlerine göre daha fazla KBS geliştirme riski altındadır.

Hastalığın klinik geçmişi, biri kalan bağırsağın esnekliği olan çeşitli faktörlerden önemli ölçüde etkilenir. İnce bağırsağın son bölümü olan ileum, diğer bölümlere göre daha olağanüstü bir uyum yeteneğine sahiptir.

Önemli bir ince bağırsak kesme sonrası yirmi dört ila kırk sekiz saat içinde, bağırsak mukozası yapılarda emilim için mevcut yüzey alanı miktarını (epitelyal hücrelerde hiperplazi, villuslarda uzama, vb.) artırmak için adapte olacaktır.

Ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede ağızdan yiyecek ve sıvı tüketimine başlanarak iyileşme süreci hızlandırılır. Rezeksiyondan sonra yeni anatomiye uyum sağlamak iki yılı bulabilir.

Adaptasyon ameliyatından sonra, kalın bağırsakları alınan bireylerin en az 100 santimetre uzunluğunda bir ince bağırsağa ihtiyacı olacaktır. Buna karşılık, kalın bağırsağı alınanların en az 60 santimetre uzunluğunda bir ince bağırsağa ihtiyacı olacaktır.

Reklam Alanı


Kısa Bağırsak Sendromlu Hasta Problemleri

Kapsamlı ince bağırsak rezeksiyonu, önemli bir sağlık sorunu olan bağırsak emilim yüzeyi kaybının en yaygın nedenidir. Anemi ve hızlı kilo kaybı, vücudun yağları ve proteinleri ve ayrıca su ve eser elementler gibi diğer besinleri emme yeteneğindeki eksiklikten kaynaklanır.

İleumun rezeksiyonundan sonra, karaciğerin safra tuzu havuzu tükenir, bu da yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E ve K) eksikliğine ve yağlı ishal oluşur (steatoreik ishal) olarak bilinen bir duruma neden olur. Safra tuzları ayrıca hala büyük bağırsağı olan kişilerde (kolereik ishal) ishale neden olabilir. Sonuç olarak hastalara rezeksiyon (Parenteral beslenme) sonrası intravenöz nütrisyonel solüsyonlar verilmelidir.

İleum rezeksiyonu 60 cm'den fazla olan kişilerde gastrik asit çıkışı artar. Mide asidinde bir artış mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri geliştirebilir ve pankreas sindirim enzimlerini devre dışı bırakarak yiyecekleri sindirmeyi zorlaştırabilir ve ishali kötüleştirebilir. Safra tuzları ve sindirim enzimleri de inaktive olabilir.

Laktik asit kanda birikir ve KBS 'li kişilerde metabolik asidoza neden olur çünkü buradaki bakteriler, ince bağırsakta emilmeden kalın bağırsaktan geçen karbonhidratları sindirir (laktik asidoz). Dizartri, ataksi ve konfüzyon bu kişilerde yaygındır (kafa karışıklığı).

Reklam Alanı


Önemli ileum rezeksiyonu ve kalın bağırsağı olan hastalarda, kalın bağırsaklardan oksalat emiliminin artması nedeniyle böbrek taşları (oksalat taşları) gelişebilir. Obez kişilerin, sağlıklı insanlara göre dışkılarında yüksek düzeyde oksalat salgılanması daha olasıdır.

Bağırsaklardaki KBS'nin emilmeyen lipid asitlerine bağlanarak, bağırsaklardaki kalsiyum vücudun oksalatı emmesine yardımcı olur, bu oksalat daha sonra kanla karışır ve böbrekler tarafından atılır. Böbrek taşları, çok fazla oksalat (hiperoksalüri) salgılayan böbreklerden kaynaklanır. Susuz kalırsanız böbrek taşları daha hızlı gelişebilir.

KBS'li hastalarda safra taşı risk, tipik riskten 2-3 kat daha fazladır. Kapsamlı ileum rezeksiyonundan sonra safra taşlarının gelişmesi daha olasıdır çünkü safra tuzlarının absorbe edilememesi karaciğerin ürettiği safradaki safra tuzlarının konsantrasyonunu düşürür ve safra taşı oluşum riskini artırır. Uzun süre ağızdan değil damardan beslenen (parenteral beslenme) hastalarda safra kesesi tembelliği de taş oluşumunda etkendir.

Geniş bağırsak rezeksiyonlarından sonra, ince bağırsakta bol miktarda lenfoid doku bulunduğundan enfeksiyon direnci azalır. Bir yıldan uzun süredir TPB olan bireylerin %15'inde ciddi karaciğer hastalığı, karaciğer nakli gerektiren önemli bir sonuç olabilir.

Reklam Alanı


Loader