En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Memeden Kist - Benign Tümör ÇıkarılmasıMemeden Kist - Benign Tümör Çıkarılması

Meme hastalıkları dendiğinde akla ilk gelenlerden biri meme kanseridir. Ancak memede iyi huylu hastalıklarının görülme sıklığı, meme kanserine oranla çok daha fazladır. Meme hastalıklarıyla uğraşan biz çok doktor iyi huylu meme hastalıkları ve meme ağrısı yakınmaları ile daha sık karşılaşıyor. Memede kist, benign tümör yani iyi huylu hastalıkların meme kanserine ait belirti ve bulguları ortak olabilir. Ayırıcı tanının dikkatle yapılması gerekir. Memede benign tümör olduğuna karar verilmesinden sonra çeşitli yöntemler ile meme temizlenir.

Memeden Kist - Benign Tümör Çıkarılması

Benign Nedir?

Kanser belirtisi göstermeyen iyi huylu tümörler için benign terimi kullanılır. Bu tümörler yavaş bir gelişim gösterir. Yayılım alanları dardır. Aynı zamanda bir kapsülle çevrilidirler. Bu durum da yan kısımlarında bulunan dokulara zarar vermemelerini sağlar.

Benign tümörler herhangi bir metastaz yapmaz. Başka bir doku ya da organa bulaşmazlar. Bu iyi huylu tümörler bazen tedavi gerektirmeden kendi kendine iyileşebilirler. Ancak, nadir de olsa bazı durumlarda tümörler tedavi edilmeği zaman kansere de dönebilir.

Reklam Alanı


Benign (İyi Huylu) Tümör Zararlı mıdır?

Benign tümörler iyi huylu tümörler olarak adlandırılır. Kanser eğiliminde değildir, büyüme ve yayılma göstermezler. Cerrahi operasyon ile çıkarılan tümörler tekrar etmez. İyi huylu tümörlerin büyük bir kısmı insan sağlığını tehdit etmez. İyi huylu tümörler genel olarak insan sağlığına zararlı olmasalar da bazen sinir ya da kas dokusu etrafında büyüyebilir ve baskı oluşturabilirler. Bu durumda ağrı olarak kendini gösterir. Lipom, adenom, fibroma iyi huylu tümörlere örnektir.

İyi Huylu Tümörlerin Belirtileri Nelerdir?

  • Özellikle gece terleme sorunları ile ortaya çıkar.
  • Nedeni belirlenemeyen titremeler yaşanır.
  • Nedeni belirlenemeyen kilo kayıpları yaşanır.
  • Tümörün geliştiği bölgede rahatsızlık hissi ya da ağrı dikkat çeker.
  • Sebebi bulunmayan ateşlenmeler yaşanır.
  • Nedeni anlaşılmayan yorgunluk problemleri yaşanır.

Memede yaşanan problemlerin çoğunda bening tümörler ortaya çıkar. Bu durum kadınlar tarafından fark edilebileceği gibi mamografide de kendini gösterir. Ancak bazı durumlarda iyi huylu tümörler tedavi edilmezse kötü huylu tümörlere dönüşebilir. Bu gibi oluşumların önüne geçmek için iyi huylu tümörlerin doktor tarafından düzenli kontrol edilmesi gerekir. Ağrılı tümörlerin ise cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekir.

Reklam Alanı


Meme Kisti Nedir?

Memede ele gelen kitleler ilk olarak meme kanserini düşündürebilir. Bir kitle ile karşılaşan her kadın endişeye kapılır. Birçok kitle adet döngüsünün ikinci yarısında ortaya çıkıp adetin bitmesiyle birlikte kaybolur. Bu kitleler meme kisti adı verilen geçici oluşumlardır. Ancak, memede bir kitle fark edildiğinde meme kanseri riski göz ardı edilmemelidir. Meme kistleri içi su dolu keseciklerdir. Adet döngüsünün ikinci bölümünde kendini ağrı ile gösterebilir. Kistlerin boyutları bazen 3-5 cm çapına ulaşabilir. Büyüyen kistlerin içinde yer alan sıvı enjektör iğnesiyle boşaltılır ve ağrı giderilir. Kistlerin yapısı meme ultrasonu ile anlaşılır. Kist çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir.

Basit yapıda Meme Kisti: Memenin çevresi düzgün görünümde olan kist çeşididir. İçindeki sıvı aynı yapıdadır ve düzenlidir. Damar yapısı olmadığı gibi kansere dönüşme ihtimali de yoktur.

Komplike Meme Kisti: Birkaç kitlenin bir araya geldiği bir kist çeşididir. Adeta üzüm salkımı görüntüsü ortaya çıkar. Bir kistin içinde bölünmüş birkaç yapı da görülebilir.

Meme Çevresinde Çıkıntı Oluştan Kist: Kist duvarından kistin içine doğru çıkıntı oluşur. Böyle bir durum ile karşılaşıldıysa, kanser araştırması da mutlaka yapılması gerekir.

Yoğun İçeriğe Sahip Olan Meme Kisti: Bazı durumlarda meme kisti içindeki sıvı çok yoğun olabilir. Bu şekildeki kitlelere yoğun içerikli meme kisti adı verilir. İçi sıvı mı, hücre mi yoksa solid kitle mi olduğu anlaşılmaz. Kısa aralıklara takip edilmesinde fayda vardır.

Reklam Alanı


İçyapısı Düzenli Olmayan Kist: Meme kistinin bu çeşidinde meme içinde kanama olabilir. Doku artıkları bulunabilir. İçerideki sıvı düzenli değildir ve belli aralıklarla takip edilmelidir.

Meme Kisti Nasıl Teşhis Edilir?

Memede saptanan bir kitlede öğrenilmesi gereken en önemli detay, içinin sıvıyla mı yoksa hücreyle mi dolu olduğudur. Meme ultrasonu sayesinde bu bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilir. Ultrasonun yapılamadığı durumlarda enjektörle kitleye girilerek içindeki yapı çekilir. Kitlenin içinden sıvı geliyorsa kist, benign tümör demektir. İçinden sıvı gelmiyorsa solid yani hücre olan bir kitledir.

Benign kistlerin büyük bir bölümünde tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Basit bir kist için takip bile gerekmez. Komplike ya da yoğun içeriğe sahip olan kistlerde ortalama 6 ay aralıklarla ultrason kontrolü yapılmalıdır. Kistin içinde görülen sıvı düzensizse, taneli bir yapıya sahipse ya da kanlıysa enjektörle sıvı boşaltılır. Alınan sıvı patolojiye gönderilir. Gerekli görülürse kist cerrahi olarak çıkarılır.

Memede Solid Kitle Nedir?

Memede görülen bazı kitlelerin içi hücreyle doludur. Bu kitleler solid kitle olarak adlandırılır. Bazı solid kitleler kanser riski taşırken bazıları ise taşımaz. Bu şekilde iki tipe ayrılan kitlelerden atipik hücre içerenlerin kanser riski çok daha fazladır. Bu hücreler artık normal bir görüntüye sahip değildir. Kanser hücresine dönüşmeden önceki son evreleridir. Atipik hücreler kesin kansere dönüşür denemez ancak, normal hücrelere göre daha fazla risk taşırlar. Örnek olarak, atipik hücre artışıba sahip olup birinci derece akrabasında meme kanseri olan kadınlar % 20 risk taşırken, ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan kişiler % 8 risk taşır. Atipik hücre taşımayan solid kitleler az da olsa riskle karşı karşıyadır.

Reklam Alanı


Fibroadenom Nedir?

Fibroadenom meme de en sık karşılaşılan solid kitle çeşididir. Daha çok genç kadınlarda görülür. Memede ele gelen kitleyle tespit edilir. Hastaların genellikle ağrı şikayeti yoktur. Fibroadenomlarda az sayıda kanser görülse de meme kanserine dönüşmeyen benign kitle olarak değerlendirilirler. Fibroadenomlar ortalama 1-2 cm boyutundadır. Nadir de olsa 15 cm’e kadar büyüyebilirler. Hamilelikte büyüme eğiliminde olan kitleler, menopozda küçülme eğilimindedir. Hormonal değişimlere karşı duyarlıdırlar.

Fibroadenom Tanısı ve Tedavisi

Fibroadenom, mamografi ve ultrason ile teşhis edilebilir. Meme ultrasonu ile kitlenin içeriği öğrenilir. Kitleden parça alınmasıyla kesin tanı konulabilir. Fibroadenom takip edilir ya da ameliyatla tedavisi yapılır. Bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Fibroadenomun görüntüsü düzensizse, karnabahar görünümünü aldıysa ve damarlanma çoksa cerrahi olarak çıkartılabilir.

Reklam Alanı


Loader