En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Mide TümörüMide Tümörü - Mideden Benign Tümör Eksizyonu

Mide tümörleri en yaygın kanser türlerinden biridir ve Türkiye'de insidans oranı yüksektir. Mide bölücünün iç yüzeyindeki hücrelerin düzensiz bir şekilde artmasıyla gelişen mide tümörü iyi huylu veya kötü huylu (malign) olabilir.

Mide tümörü, yakından izlenmesi gereken bir tümör türüdür. Mide tümörleri cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilebilir. Mide tümörü ameliyatının tehlikeli olup olmadığını anlamak için bu malzemeye bakmanız gerekir.

Bu materyalde, mide tümörü nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir ve midede nasıl ameliyat edilir gibi mide tümörleri hakkında birçok soruya cevap bulabilirsiniz. Ayrıca mide tümöründe nasıl kullanılacağı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Reklam Alanı


Mide Tümörü Nedir?

Sindirim sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olarak kabul edilen mide, karnın sol üst tarafında bulunabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, midede bir mide tümörü gelişir ve bu da onu günümüzde insanlarda kanser tespiti için en yaygın yerlerden biri haline getirir.

Bu tümörler, anormal hücre çoğalması, çevresel veya genetik faktörler ve tümörlerde "kontrolsüz büyüme ve yayılma" nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu tümörler, tümörlerde "kontrolsüz gelişme ve yayılma" nedeniyle de oluşabilir. Bu tümörler, diğer organlara veya mideyi çevreleyen lenf düğümlerine yayılma potansiyeli varsa kötü huylu olarak kabul edilir.

Mide Tümörünün Sıklıkla Görüldüğü Durumlar

Bu tümörlerin "kesin" nedenlerini belirlemek imkansız olsa da, bir kişiyi mide tümörü geliştirmeye "yatkınlaştırdığı" birkaç faktörün gösterilebilir. Bu faktörler "nedenler" olarak kabul edilebilir.

  • Daha önceki nesillerde mide kanseri teşhisi konmuş ailelerden gelen kişilerde mide tümörü olma olasılığı beşte birdir.
  • Kilo kaybını teşvik etmeyi amaçlayan diyet listelerine rutin olarak "ızgara" yemekler ekleyerek midede bir tümör gelişimi için temel atma tehlikesi vardır, çünkü araştırmalar ızgara gıda tüketmenin mide geliştirme şansınızı artırdığını göstermiştir.
  • Çevre, özellikle Crohn hastalığı gibi mide-bağırsak hastalıkları, bu tümörlerin belirli bir düzeye kadar gelişmesinde rol oynayabilir. Japonya'nın diğer ülkelere göre mide kanseri insidansının daha yüksek olduğunu düşünün. Bu çalışmaların bulguları, "çevresel faktörlerin" suçlanacağı hipotezini desteklemektedir.
  • Mide tümörlerine neyin neden olduğunu araştıran araştırmacılar, bu durumla en sık bağlantılı olan kan türlerini de incelediler. Bu çalışmalara göre, kan grubu A olan bireylerin mide kanserine yakalanma olasılığı daha yüksekti.
  • Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma, mide poliplerinin varlığı ile mide kanseri gelişme riskinin artması arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir.
  • Anemi ve kronik amforik gastritli kişilerde bu tümörleri oluşabilir.

Reklam Alanı


Mide Tümörü Çeşitleri

İyi Huylu (Benign) Tümörler

Polipler: Midede en sık görülen iyi huylu tümördür. Önemli bir farkla en yaygın sorun kanamadır.

Atipi, Hiperplastik Polipler: seyrek görülen bir durumdur. Mide poliplerinin bileşiminin yüzde 70 ila 80'ini oluştururlar. Her beş seferde bir meydana gelen en yaygın etki, tüm sonuçların yüzde yirmisini oluşturan kanamadır. Endoskopi, hiperplastik bir polipi başarıyla çıkarabilen tek yöntemdir. Histolojinin herhangi bir anormallik göstermediği belirlenirse işlem yapılır.

Adenomatöz Polipler: 2 santimetreden büyük olan polipler, kanser riskini %20 oranında artırıyor. Tersine, hiperplastik polipler inanılmaz miktarda daha sık görülür. Atipi, doğal sistemlerde sık görülen bir durumdur. Pediküllü adenomatöz poliplerin endoskopik eksizyonu ve çok sayıda sapsız olanlardan biyopsi alınarak histolojik değerlendirme yapılmalı ve tedavi planı uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

Inflamatuar Polipler: Histolojik incelemelerden sonra yapılan patoloji testlerinin sonuçları, çapı 2 santimetreden daha belirgin olan ve 2 santimetreden küçük olan poliplerin endoskopik olarak nasıl tedavi edileceğine karar vermek için kullanılır.

Reklam Alanı


Leiomyoma: Bu tümörlerin başlangıçlarının midenin düz kasının submukozal veya intramural katmanlarında olması nadir değildir. Neredeyse her zaman kendi başına bulunan bu tümörlerin en sık görüldüğü yer midenin distal kısmıdır.

Leiomyomlar lümenin mide duvarına doğru genişlediğinde tümörün üzerinde yer alan mukoza zarar görmez. Semptomlar, kanser 5 cm'den büyük olduğunda ortaya çıkar. Lümene doğru ilerleyen tümörlerde ülser gelişirse hastada kanama olabilir.

Baryum röntgeni, karın röntgeni ve gastroskopi, gerçekleştirilebilecek tüm tanı prosedürleridir. Enükleasyon ile gerçekleştirilen tümörün çıkarılması, lezyonun yeri ve boyutu ile tanımlanan bir şekilde gerçekleşir. Dondurulmuş bir kesit sırasında bir leiomyosarkom tespit edilirse, malign mide tümörlerinin tedavisi ile aynıdır.

Lipoma: Tümör ile ilişkili herhangi bir dış belirti veya semptom yoktur. Semptomlar şeklinde kendini gösterene kadar tedavi etmeye gerek yoktur. Nörilemmomalar tüm nörojenik tümörlerin yüzde yetmişini oluştururken, nöroblastomlar midedeki tüm intramural iyi huylu tümörlerin yüzde yirmisini oluşturur.

Anjiyomlar ve endotelyomalar gibi vasküler tümörler sporadiktir. Bu koşulların her ikisi de vasküler tümörler olarak sınıflandırılır. Vasküler veya nörojenik tümörler kanamaya neden olursa, etkilenen dokunun cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Mide içinde bazen pilordan 6-7 cm uzaklıkta ektopik pankreas saptanabilir. Nadiren 4 santimetreden fazla bir çapa ulaşır. Bu çerez, kauçuğa benzer bir dokuya ve sapsız bir görünüme sahiptir. Pankreasın hem submukozal hem de tipik yapısında bulunabilir. Kanama varsa, "Kama" rezeksiyon bir seçenek olabilir.

Reklam Alanı


Malign (İyi Huylu) Tümörler

Mide Kanseri:

Erkeklerde mide kanserine yakalanma riski kadınlara göre yaklaşık iki kat daha fazladır. Gıdalardaki nitratların kansere neden olan nitratlara ve nitrozaminlere dönüşmesi kanserojen sonuçlara neden olur. Sonucu mide kanseridir.

Füme ve kömürde kızartılmış et veya balık, turşu ve diğer çeşniler gibi nişastalı yemeklerin mide kanseri teşhisi konan kişiler tarafından tüketilme olasılığı daha yüksektir. Her öğünde kullanılan tuz miktarını azaltmak, kişinin mide kanseri geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Aklorhidri nedeniyle pernisiyöz anemiden mustarip hastalarda nitrozamin üretimindeki artış nedeniyle mide kanseri gelişme riski artar. Derin dondurucuda bulunan nitratlar nitritlere dönüşemediğinden, önleyici bir adımdır.

Tedavi Yöntemleri

Mide tümörü kanser mi? Sıkça sorulan sorular arasında. Cevabı ise: Evet. Tedavisi için ise bu cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi, diğer birçok kanser türünde olduğu gibi mide kanseri için de tedavi seçenekleridir. Mide tümör ameliyatı olup olmayacağına karar verirken, göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler arasında hastanın kanser olma olasılığı ve genel sağlık durumu yer alır.

Kanser daha erken bir aşamada tespit edildiğinde, cerrahi tedavinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Küratif cerrahi sırasında tüm midenin büyük bir kısmı ve mideyi çevreleyen lenf bezleri çıkarılır. Hastalığın sonraki aşamalarındaki hastalar, bıraktıkları yaşam kalitelerini artırmak için tasarlanmış çeşitli cerrahi tedavilerden de yararlanabilirler.

Reklam Alanı


Öte yandan kemoterapi, ilerlemiş hastalarda tümörlerin büyümesini durdurmak için kullanılabildiği gibi, ameliyat olmaya aday ancak büyük tümörleri olan hastalarda büyük tümörlerin boyutunu küçültmek için de kullanılabilir. Bu ilacı kullanmak, cerrahi tedaviden sonra daha düşük nüks riskine neden olabilir.

Radyasyon tedavisi mide kanseri için tipik bir tedavi olmasa da, hastalığın sonraki aşamalarında tümörlerin boyutunu küçültmek veya herhangi bir ağrıyı gidermek için kullanılabilir.

Mide Tümörü Ameliyatı Riskli Midir?

Kullanılan spesifik cerrahi yaklaşıma bağlı olarak, mide tümörü cerrahisinden kaynaklanabilecek çeşitli potansiyel komplikasyonlar vardır. Kısmi gastrektomi ile ilişkili riskler, tam bir gastrektomi ile ilişkili risklerden çok daha az olduğu için, mide tümörü ameliyatı ile ilişkili risk, tümörün türüne ve hastanın genel sağlığına ve kapsamına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Total gastrektomiden sonra, bir doktorun "gözetiminde" normal bir şekilde yaşayabilmelidir. Vitamin ve mineral alımındaki eksiklikler de dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunları için bir potansiyel vardır. Tümör vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa, mide tümörünü çıkarma operasyonuyla ilişkili riskler "kabul edilebilir" olarak kabul edilmelidir.

Reklam Alanı


Loader