En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Lomber Tümör EksizyonuLomber Tümör Eksizyonu

Lomber, bir diğer ismi ile de lumbal olarak bilinir ve insan vücudunun bel kısmındaki 5 adet omuru ifade eder. Söz konusu kemikler ön kısımda disklerle, arka kısımda ise faset eklemler yardımıyla birbirine bağlanmaktadır. Aynı zamanda kemiklerin arasında ligamentum flavum olarak isimlendirilen bir de bağ dokusu vardır. Söz konusu yapının ortasındaki boşlukta bulunan kısım spinal kanal olarak isimlendirilir. Spinal kanal bir diğer ismi ile de omurilik kanalı olarak bilinir. Öyle ki buradan omurilik ve sinirler geçmekle birlikte özellikle de omurilik bacaklara duyu ve kuvvet verecek sinirler taşımaktadır. Lomber Tümör ise omurilik tümörüdür. İnsan vücudunda önemli bir nokta olan omurilik ya da omurilik zarında meydana gelen, yumuşak dokularda büyüme eğişimi gösteren ve omurga kemiklerini de derinden etkileyen yapılara omurilik tümörü adı verilecektir. Söz konusu tümöre bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler, şikayetler ve sorunları gidermek için lomber tümör eksizyonu işlemi uygulanır. Bu işlem omurga içerisindeki tümörün alınması şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Lomber Tümör Eksizyonu

Lomber Tümörü Neden Olur?

Lomber tümörlerin oluşum nedenleri ne yazık ki tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı genetik faktörler tümörlerin gelişiminde çok büyük bir rol üstlenir. Bunun yanı sıra gen bozukluklarının kalıtsal olarak mı yoksa çevresel faktörlere bağlı olarak mu meydana çıktığı konusunda da çok net bir ayrımdan ne yazık ki söz edilemiyor. Yapılan birçok araştırmaya göre Lomber tümörler, birbirinden farklı kimyasal maddelere maruz kalma ile ilişkilendiriliyor. Bazı araştırmalara göre de Von Hippel Lindau ya da Nörofibromatozis'in Tip 2 formuna bağlı olarak kalıtım ile geçiyor. Ayrıca genetik etkilerin yanı sıra lomber tümörüne; radyasyona maruz kalmak, birçok virüslerin vücuda girmesi ve çevre organlardan yayılmış kanser hücreleri de sebebiyet verebilmektedir.

Reklam Alanı


Lomber Tümör Belirtileri

Omurilik, santral sinir sisteminin en önemli parçasıdır. Bu nedenle meydana gelen hasarlar, vücudun tümüne etki eder. Öyle ki lomber tümöre sahip olan hastalarda birbirinden farklı belirtiler kendisini gösterir. Fakat en sık görülen başlıca belirtiler arasında; sırt ağrısı, bazı hastalarda da istirahat halindeyken dahi karın ağrısı hissetmektir. Söz konusu ağrı yalnızca tümörün olduğu alanda değil tüm sırt bölgesinde hissediliyor. Bunun yanı sıra tümörün bulunduğu lokasyona bağlı olarak meydana gelen baskıyla beraber uyuşma sorunu da ortaya çıkar. Lomber Tümörün genel belirtileri ise şu şekildedir;

  • Sırt, boyun ya da karın bölgesinde şiddetli ağrı meydana gelmesi,
  • Göğüs bölgesi, kol ve bacaklarda sebepsiz uyuşmalar,
  • Kol ve bacaklarda kas zayıflığı ve güçsüzlük oluşması,
  • Denge problemleri
  • Yürümekte zorlanma
  • Bağırsak hareketlerinde anormal değişimler
  • Isıya karşı aşırı hassasiyet hissetmek

Lomber tümörü çocuklarda görülüyorsa tüm bu belirtilere ek olarak skolyoz gibi iskelet sistemi bozuklukları da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca belirtiler tümörün omurilik üzerindeki konumuna göre de değişkenlik gösterir.

Lomber Tümör Türleri

Lomber tümörleri ektstadural ve intradural olmak üzere 2 farklı bölüme ayrılmaktadır. Vakaların yaklaşık olarak %40'ını iyi huylu tümörler oluşturur. Yaklaşık %10 kısmını ise metastik özelliği bulunan kanserli tümörler yani kötü huylu tümörler oluşturur.

Reklam Alanı


Ekstradural Tümörler

Ekstradural tümör gelişim süreci son derece yavaştır. Dış kaynaklı bir tümör olarak bilinen Ekstradural tümörlerin görülme sıklığı %55'i kapsıyor. Aynı zamanda Ekstradural tümörler de kendisi içerisinde metastatik ve primer spinel olmak üzere ikiye ayrılır. Metastik tümörler, çevre organlardaki kanserli hücrelerin damarlarla diğer bölgelere yayılması olarak tanımlanır. En yayın görülen metastik omurilik tümörleri yavaş ilerler. Genellikle akciğer, böbrek, prostat ve meme gibi omurilik bölgesine yakın organlardan kaynaklanmaktadır. Primer Ekstradural tümör ise daha nadir görülür. İyi huylu bir tümördür ancak ileri yaşlardaki bireyler için ciddi riskler oluşturur.

İntradural Tümörler

İntradural tümörler iç kaynaklıdır. Direkt olarak omurilik yapısında gelişim gösterir. Genel olarak ise sinir kökleri ve kan damarları veya metastatik tümörlerden kaynaklanır. Vakaların %90'ın iyi huylu tümör olarak ortaya çıkar. Çok hızlı gelişim gösterdiğinden tanı konulduktan sonra hemen uygun tedavi sürecinin başlatılması gerekecektir. İntradural tümörler kendi içerisinde schwannoma ve menengioma olmak üzere iki farklı bölüme ayrılır. Menengioma kadınlarda daha sık görülür. Şiddetli sırt ağrısı en önemli belirtisidir. Cerrahi tekniklerle yok edilmesi mümkündür. Schwannoma/nörofibroma ise hücrelerin neden olduğu bir tümör çeşididir. Diğer tümör türlerine göre daha yavaş büyür.

Lomber Tümör Teşhisi Nasıl Konulur?

Lomber tümörleri teşhis edebilmek için öncelikle belirtilerin göz önünde bulundurulması gerekir. Akabinde beyin ve sinir cerrrahları nörolojik bir muayene gerçekleştirir. Alanında uzman hekimler muayeneyi gerçekleştirirken hastaların tıbbı öykülerini de dinler. Muayene sürecinin bitmesiyle birlikte hastalar MR ve Bilgisayarlı Tomografi gibi birbirinden farklı görüntüleme tekniklerine tabi tutulur. MR, tümörün varlığından şüphe edildiğince, BT ise tümörün kemiklerle olan bağlantısını analiz etmek için tercih edecektir. Belirtilen görüntüleme tekniklerinin yetersiz olması ya da beyin ve sinir cerrahlarının ihtiyaç duyması durumunda ise direkt grafi ya da kemik sintigrafisi çekilebilmektedir. Sintigrafi, insan vücudunda etkilenen farklı bölgelerin olup olmadığını analiz eder. En son aşamada ise hastalardan biyopsi alınır. Biyopsi sonuçlarına göre de tedavi yöntemlerine karar verilmektedir.

Reklam Alanı


Lomber Tümör Eksizyonu Nasıl Yapılır?

Lomber tümör eksizyonu işlemine geçilmeden önce tümörün omurilikte konumlandığı yer, tipi ve boyutları belirlenmelidir. Kesin teşhis konulduktan sonra tedavide genellikle cerrahi yöntem olan eksizyon işlemi tercih edilir. Ancak bazı durumlarda ise kemoterapi ya da radyoterapiden de faydalanılması gerekebilecektir. Lomber Tümör Eksizyonu işlemi genellikle iyi huylu olan tümörlerin tamamen çıkarılması için yapılır. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ise genellikle ameliyattan sonra tam olarak çıkarılamayan tümörleri temizlemek veya ameliyat öncesinde tümörü küçültmek için tercih edilen uygulamalardır. Yani tümör durumuna göre bir veya birden fazla tedavi yöntemini birlikte kullanmak mümkündür. Lomber tümörlerinde en sık kullanılan yöntem eksizyon işlemidir. Tıbbı olanakların her geçen gün ilerlemesi ve teknolojik gelişmeler, operasyonlardan daha olumlu sonuçlar alınmasını mümkün kılar. Özellikle de mikrocerrahi yöntemi; hastaların daha az acı hissetmesini ve daha küçük kesilerle işlemlerin tamamlanmasını mümkün kılıyor. Lomber tümör eksizyonu işlemi; tümörün boyutuna göre tamamen de çıkarabilir kısmen de çıkarılabilir, Tümör iyi veya kötü huylu olması cerrahi operasyonlarda mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Ayrıca omurilik zar ve omurilik içinde yer alan, çok büyük olmayan iyi huylu tümörler lomber tümör eksizyonu yöntemiyle tamamen temizlenebilir. Kötü huylu tümörler içinse daha farklı prosedürler izlenecektir.

Lomber Tümör Eksizyonu Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lomber tümör eksizyonu gibi ciddi bir operasyon geçirmiş olan hastaların mutlaka beyin ve sinir cerrahlarının yönergelerine uymaları gerekir. Özellikle de söz konusu operasyondan sonra ortaya çıkması muhtemel olan riskleri yok etmek adına, ilk olarak ameliyat bölgesinin çok temiz tutulmasına dikkat edilmesi gerekir. Hekimlerin de vermiş olduğu ilaçları tam zamanında kullanmak, kontrolleri kesinlikle aksatmamak ve pansumana gitmek de çok önemli hususlardır. Lomber tümör eksizyonu geçirmiş bir hastanın ağır fiziksel aktivitelerden kesinlikle kaçınması şarttır.

Reklam Alanı


Loader