En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Epidural Hematom DrenajıEpidural Hematom Drenajı

Epidural Hematom, kafatası ve dura mater (Beyni kaplayan kalın zar doku) arasında çeşitli travma ve nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kan toplanması durumudur. Epidural hematom drenajı ise insan yaşamı için risk oluşturabilecek kanamanın tıbbı yöntemlerle dışarı boşaltılması işlemidir. Öyle ki insan beyninde 3 zar tabakası bulunur. Bu tabakalar kemikli kafatası ve beyin dokusu arasında uzanmakla birlikte bir diğer ismi ile meniks olarak bilinirler. Menikslerin temel amacı beyin ve omuriliği örterek korumaktır. En fonksiyonel meniks olarak bilinen dura mater, yapının en dış kısmında yer alır. Çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkan Epidural Hematom durumunda ise kan damarlarında (genel olarak atardamar) ya da herhangi bir damarda yırtık meydana gelir. Söz konusu yırtık ise dura matere yani en dış menikse kan sızmasına sebebiyet verecektir. İlerleyen süreç içerisinde sızan kan dışarı çıkan ve beyne baskı yapan bir cep oluşturarak basıncı artırır. Zamanında Epidural Hematom Drenajı işlemi yapılmadığı takdirde de beyin hasarına neden olabilir.

Epidural Hematom Drenajı

Epidural Hematom Drenajı Nasıl Yapılır?

Hematom tedavilerinde en önemli unsur kanamanın beynin hangi bölümde oluştuğudur. Öyle ki küçük hematomlarda yavaşça kanın emilmesiyle hastalar sağlığına kavuşabilirken, beynin hayati iç organlarında meydana gelen büyük hematomları boşaltmak için aspire işleminin yapılması gerekir. Yapılan işlem kanamanın beynin hangi bölgesinde oluştuğu, kanamanın boyutu, ek hastalıkların olup olmadığı ve kan sulandırıcı kullanılıp kullanılmadığı gibi durumlara göre de değişkenlik gösterecektir. Hematom boşaltma yöntemlerinden biri olarak bilinen Epidural Hematom Drenejı işlemi, beyin cerrahisi alanında sıkça uygulanan bir tekniktir. İşleme genellikle kafatasının kanamaya yakın olan bölgesindeki kemik parçasının çıkarılmasıyla başlanır. Daha sonra kan pıhtılarının uzaklaştırılması için diğer işlemlere geçilmektedir. Yani hematom boşaltımı için öncelikle kraniotomi işlemi yapılır. Bu işlem kapsamında ilk olarak hematom üzerindeki kafa derisi kesilir. Daha sonra kemik flebi olarak da isimlendirilen kafatasının bir parçası cerrahi testere ile kesilerek çıkarılır. Bu noktada beyin cerrahlarının kanamayı daha net görebilmek adına durayı kesme ihtimali de bulunmaktadır. Ancak hematomun boşaltılmasından sonra dura yeniden kapatılacak, kemik flebi yerine konularak, kafa derisine açılan kesi de dikilerek işlem bitirilecektir. Hastaların beyinden gereğinden fazla şişlik oluşması durumunda ise kemik yerine geri konulamayabilir. Yapılan işlemin temel amacı ise beyindeki basıncı gidermek ve nörolojik fonksiyonların korunmasını sağlamaktır.

Reklam Alanı


Epidural Hematom Drenajı Hangi Durumlarda Yapılır?

Epidural Hematom Drenajı işlemi genellikle travmalara ya da çeşitli faktörlere bağlı olarak beynin hasar alması sonucunda hayati bir durum oluşmuşsa ya da oluşma ihtimali varsa yapılır. Eğer hematom tedavi edilmezse, biriken kiste benzeyen bir yapı meydana getirir. Bu da beyin içerisinde ciddi oranda basınç oluşturacaktır. Bunun yanı sıra hematomda damar duvarı hasarı meydana gelmişse veya bir sızıntı ya da kanama varsa, ciddi kan kayıpları meydana gelebilecektir. İlerleyen süreçte kaybedilen kan yeni komplikasyonlarında oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle hematomun beyne bakı yaparak hayati risk oluşturmaması veya kalıcı doku hasarına neden olmaması için epidural hematom işlemi beyin cerrahlarının uygun görmesiyle, ameliyathane ortamında yapılmalıdır.

Epidural Hematom Drenajı Riskleri Nelerdir?

Epidural Hematom Drenajı işlemi her ne kadar hayat kurtarmak için yapılıyor olsa da büyük riskler içeren cerrahi bir operasyondur. Ameliyat esnasında hastalara verilecek anestezi, çeşitli komplikasyonların oluşmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra drenaj işleminin bir diğer riski de çok nadir olarak görülse de kanamadır. Kanama hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında meydana gelebilir. Kanama durumu ek bir tedaviye başlanmasına veya kan transfüzyonuna gerek yaratabilecektir. Ayrıca Epidural Hematom Drenajı işlemi sonrasında yeniden kan pıhtısı oluşma ihtimali vardır. Kan pıhtısı oluşması durumunda da ağrı, ödem ya da doku hasarı meydana gelebilir. Ameliyatın diğer riskleri arasında ise; beyin hasarı oluşumu, kardiyak komplikasyonlar (düzensiz kalp ritmi, kalp krizi), ölüm, başarısız ameliyat, enfeksiyon (genellikle cilt kesi bölgesinde ya da kemik flebinde meydana gelir.), enfeksiyona bağlı menenjit ya da beyin absesi, ameliyat sonrasında nörolojik fonksiyonların gerilemesi, serebral ödem, hematom tekrarlaması, solunum sorunları (pnömoni, pulmonet emboli) ve nöbet yer almaktadır.

Reklam Alanı


Epidural Hematom Drenajı Ameliyat Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Epidural Hematom Drenajı, ameliyathane ortamına yapılması gereken bir işlemdir. Fakat bazı durumlarda acil olarak da yapılabilir. Bu anlamda beyin cerrahisi uzmanları ameliyattan önce hazırlanan prosedürün hasta yakınlarına sunularak imzalanmasını ister. Hazırlanan prosedürler, hastanın ameliyat için gereken şartları taşıdığını gösteren bir evraktır. Her ameliyatta olduğu gibi Epidural Hematom Drenajı işleminde de bazı risk faktörleri bulunuyor. Fakat yine de hayati riski yok etmek açısından son derece geçerli bir yöntemdir. Epidural Hematom Drenajı işlemine başlanmadan önce hastalar kullandığı tüm ilaçlar hakkında doktoralarını bilgilendirmekle yükümlüdürler. Aynı zamanda hastaların reçetesiz kullandığı ilaçlar var da mutlaka sağlık notuna eklenmelidir. Çünkü işlemde risk oluşma ihtimali varsa doktor kullanılan ilaçların alınmamasını talep edebilecektir. Bunun yanı sıra hastalar ameliyattan önce sigara kullanmayı bırakmalı ve kan sulandırıcı ürünler tüketmekten de kaçınmalıdır. Epidural Hematom Drenajı işlemini gerçekleştirecek olan hekimler gerek gördükleri takdirde bilgisayarlı tomografi ve bazı testler isteyebilir. Ameliyat sürecinin başarıyla tamamlanması ve ameliyattan sonra da hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak adına kesinlikle beyin cerrahlarının yönlendirmeleri ve önerilerine uyulmalıdır. Ayrıca kesinlikle ameliyata girmeden önce yemek yenmemelidir.

Epidural Hematom Drenajı İşleminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Epidural Hematom ameliyatından çıkan hastalar genellikle yoğun bakıma alınmaktadırlar. Yoğun bakım sürecini daha stabil hale getirmek adına damar yolu açılacak ve idrar sondası takılacaktır. Hastaların ameliyatı bitiminde mutlaka düzenli olarak sağlık çalışanları aracılığıyla tansiyon ve bilinç durumları kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra hastaların ameliyat bitimi sonrasında yapılan drenaj işlemi nedeniyle yoğun ağrıları olabilir. Uygun görülmesi durumunda hastalara damar yoluyla, kalça kısmında ya da ağızdan ağrı kesici verilmesi mümkündür. Fakat doktorun önerisi ve izni olmaksızın ağrı kesici kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez. Hastalar ameliyat sonrasında kontrol amaçlı bilgisayarlı tomografi çekimi yaptırmalıdır. Ağızdan beslenme süreci başladığında bir süre boyunca hafif gıdalarla beslenilmesi önerilmektedir. En son aşamada ise hasta kendisini rahat hissediyorsa bol miktarda yürüyüş yapmaya özen göstermelidir. Taburcu olunduktan sonra ameliyat dikişlerinin pansumanı için verilen randevuları ihmal etmemek sağlık açısından çok önemli olacaktır.

Reklam Alanı


Epidural Hematom Drenajı İşleminden Sonra Hastanede Ne Kadar Süre Kalınır?

Epidural Hematom ameliyatının acil olması durumunda hastalar aynı gün hastaneye yatırılır. Ancak ameliyat acil değilse işlemden 1 gün önce hastaneye yatmak gerekecektir. Ameliyat işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra hastalar ilk 2 ya 3 gün boyunca yoğun bakım ünitelerine alınmaktadırlar. Daha sonra 2 de normal odada yatış verilir. Hastalar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilecek güce ulaştıklarında ise taburcu etmek için gerekli işlemlere başlanmaktadır. Fakat ameliyat öncesinde, sonrasında veya esnasında çeşitli komplikasyonların gelişme durumu olmuşsa ya da böyle bir ihtimal varsa hastanede kalma sürecinin uzaması da kaçınılmaz olacaktır.

Reklam Alanı


Loader