En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Bel Fıtığı AmeliyatıBel Fıtığı Ameliyatı ( Lomber Diskektomi )

Lomber Disk, omurlar arasında yer alan disk dokusunun hasar alması, bozulması ya da yer değiştirmesine bağlı olarak sinir dokusunda basınç oluşturan bir hastalık türüdür. Bir diğer ismi ile de bel fıtığı olarak da bilinir. Yer değiştiren disk dokularının damarsal beslenmesi olmadığından rejenerasyon ya da diskektomi işlemi ile iyileşmek mümkün olacaktır. Öyle ki Lomber olarak isimlendirilen insan vücudunun bel bölgesinde 5 adet omur bulunur. Her omurun arasında da disk ismi verilen bir doku vardır. Disk dokular da kendi içerisinde iki farklı bölüme ayrılır. Dış kısımla temel görevi farklı yük ve kuvvete direnç gösteren sert fibrotik formunda dizili anulus fibrozis, iç kısımda ise yoğun sıvı içeriğine sahip olan nükleus pupozus bulunur. İlerleyen yaşla birlikte nükleus pupozus dokusundaki sıvı içeriğinde azalma meydana gelir. Ayrıca sürekli tekrar eden travmalarla birlikte de anulus lamel yapısında yırtılmalar meydana gelir. Tüm bunların sonucunda ise nükleus yapısı sinir dokularına temas ederek basınç oluşturur. Bazı zamanlarda da bozulmuş yapılar kireçlenerek bel omurlarında darlığa yol açmaktadır. Tüm bunlara sağlı olarak ise lomber disk şikayetleri meydana gelmektedir.

Reklam Alanı


Bel Fıtığı Nedenleri

Lomber disk yani bel fıtığı aniden ortaya çıkmış gibi görülebilmektedir. Ancak aşamalı bir işlem sonucunda meydana gelmektedir. Omurilik diskleri içerisinde sıvı madde vardır. Söz konusu sıvı madde yastıklar gibi hareket ederek disklerin esnek kalmasına yardımcı olmaktadırlar. İlerleyen yaşa bağlı olarak ise disklerde kuruma meydana gelir. Kuruma sonucunda da diskin sert dış halkası çok daha kırılgan hal alır. Lomber diske neden olan diğer bir neden de daha az yaygın olan düşme ve araba kazaları gibi travmatik yaralanmalardır. Söz konusu yaralanmalar mevcut fıtığa aşırı baskı uyguladığında basınç artar. En sık 35 ile 50 yaş arasında görülür. 80 yaşından sonra ise semptomlar daha nadir görülmektedir. Aynı zamanda lomber disk erkeklerde kadınlar kıyasla iki kat daha fazla risklidir.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel Fıtığı Belirtileri

Bel fıtığı hastalığının en belirgin semptomu kalça, bacak ve ayaklarda ağrının ortaya çıkması şeklindedir. Ancak söz konusu rahatsızlığa bağlı olarak birçok semptomdan bahsedilebilir. Belirtilerin tamamı hastaların günlük yaşamını etkileyecek nitelikte olup, bir an önce tedavi edilmesi şarttır. Lomber Disk belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

 • Bacak ve ayakta karıncalanma
 • Bacak ve ayaklarda uyuşukluk hissi
 • Kaslarda güçsüzlük
 • Hareket ederken zorlanma
 • İktidarsızlık sorunu
 • Şiddetli bel ağrıları
 • Çabuk yorulma

Reklam Alanı


Bel fıtığı hastalığına sahip olan kişilerde otururken ya da yürürken zorluk çekme, denge kaybı yaşanması ve bacaklara doğru vuran şiddetli bir ağrı da söz konusudur.

Bel Fıtığı Tanısı Nasıl Konulur?

Lomber disk yani bel fıtığı teşhisi konulmadan önce mutlaka doktor tarafından hastaların öyküsü dinlenir. Bunun yanı sıra ön muayenede fiziksel tarama yapılır. Süreç, hastaların has refleksinin durumu ve kas gücünü test etmek adına nörolojik muayene şeklinde işleyecektir. Aynı zamanda lomber disk teşhisi konulması için beyin ve sinir cerrahlarının uygun görmesi durumunda röntgen, MR, Bilgisayarlı Tomografi ve CT taraması da yapılabilir. Yapılan tüm tetkiklerin ardından fıtığa bağlı olarak meydana gelmiş olan omurilik ve sinir basısı tespit edilir. Bunun yanı sıra elektromtogram cihazı yardımıyla hastaların hangi sinir kökü ya da köklerinde fıtıktan dolayı meydana gelmiş problemlerin olduğu da açıkça görülebilmektedir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Lomber diskektomi işlemi bilindiği gibi bel bölgesindeki disklerin fıtıklaşmasına bağlı olarak sinir köklerinde meydana gelmiş olan basıyı gidermek ya da omurlar arasındaki aşırı hareketliliği azaltmak ya da tamamen yok etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Temel amaç ise fıtıklaşmış disklerin sinirlere baskı yaparak tahriş etmesini ve bunun sonucunda da ağrı ve kuvvet kaybı gibi ciddi semptomların ortaya çıkmasını engellemek olacaktır. Peki Lomber diskektomi nasıl yapılır? Lomber Diskektomi bir diğer ismi ile de kısmi diskektomi olarak bilinmektedir. Daha basit bir tanımla fıtıklaşmış diskin çıkarılması işlemidir. Öyle ki operasyon esnasında diskin tam olarak görüntülenebilmesi için disk arkasında bulunan laminanın küçük bir kısmının çıkarılmasına da gerek duyulabilmektedir. Lamina mümkün olan az az düzeyde çıkarılmalıdır. Daha sonra ise fıtıklaşmış disk doku, özel tutucular yardımıyla çıkarılır. Sinirlere bası yapan disk parçasının çıkarılmasından sonra ise sinirlerde meydana gelmiş olan tahriş de en kısa zamanda yol olacak ve tam iyileşme sağlanabilecektir. Lomber Diskektomi işlemi, yaygın olarak endoskop veya mikroskop kullanılarak küçük cerrahi kesilerle yapılır. Ayrıca işleme geçilmeden hastalara lokal, spinal ya da genel anestezi uygulanmaktadır. İşlemi gerçekleştirmek için izlenen adımlar şu şekilde olacaktır;

 • Hasta ameliyat masasına yüzüstü olacak şekilde yatırılır.
 • Hastaya çömelme pozisyonuna benzeyen bir pozisyon verilir.
 • Fıtıklaşan disk üzerindeki cilt küçük bir kesi ile açılır.
 • Omurda üzerindeki kaslar kemikten ayrılır ve uygun bir şekilde kenara çekilir.
 • Sıkışan sinirin görülmesi için küçük bir miktar kemik çıkarılır.
 • Fıtıklaşan disk ve diğer kopan parçalar sinir üzerinde hiçbir bası kalmayacak şekilde beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından çıkarılır.
 • Sinirlerin herhangi bir basınca maruz kalmadığından emin olmak içinse mevcut kemik çıkıntıları çıkarılır.
 • Daha sonra hasta uygun bir şekilde kapatılarak işlem bitirilir.

Reklam Alanı


Bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirilirken çok az miktarda kanama ile karşılaşılması olası bir durum olarak kabul edilir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır

Bel fıtığı hastalığına sahip olanlar genellikle ağrı nedeniyle beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarına başvurmaktadırlar. Bel fıtığı genellikle hastaların şiddetli akut ağrılarının giderilmesinde tercih edilen bir yöntemdir. Aynı zamanda hastalarda his veya kuvvet kaybı varsa da Lomber Diskektomi yapılabilir. Fakat his ve kuvvet kaybı ilerlemiyor ve hatta geriliyorsa cerrahi tekniği tek seçenek olmayacaktır. Diğer tıbbi yöntemlerle de değerlendirme yapılarak ameliyat kararı alınır. Bunun yanı sıra idrar ve gaita kontrol kaybı mevcutsa lomber diskektomi en acil ve tek seçenek olacaktır.

Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lomber diskektomi işleminden sonra sonra hastaların 4 ile 6 saat sonrasında hareket etmesi ve tuvalet ihtiyaçlarını kendisinin gidermesi önerilmektedir. Operasyonun gerçekleştirilmesinden sonra hasta 1 gün hastanede yatırılır. Ertesi gün eve çıkmasına izin verilir. Ayrıca hastaların meslekleri ve iş ağırlıklarına göre de operasyondan sonraki 3. gün ile 6. hafta arasında iş yaşamına dönmesi mümkün olacaktır. 12. haftadan itibaren giderek artırılmak şartıyla spor yapabilecektir. 6. haftadan itibaren ise araba ve toplu ulaşım araçlarını kullanmak mümkün hale gelir.

Reklam Alanı


Bel Fıtığı Ameliyatı Riskleri

Hemen her türlü cerrahi operasyonda olduğu gibi lomber diskektomi işleminde de çok ciddi riskler söz konusu olabilmektedir. Ancak tüm risk ve komplikasyonlar hastadan hasta değişkenlik gösterecektir. Lomber diskektomi ameliyatının riskleri; anestezi riski, kanama ve pıhtı oluşumu, kardiak komplikasyonlar, solunum sorunları, pulmoner emboli, infeksiyon, sinir kökü yaralanması, dural yırtılma veya omurilik sıvısında kaçak oluşumu, nüks, ameliyatın başarısız olması ve patolojinin gözden kaçırılması en çok bilinen komplikasyonlardır. Oluşabilecek riskler konusunda hasta ve hasta yakınlar operasyondan önce beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından detaylıca bilgilendirileceklerdir.

Reklam Alanı


Loader