En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Beyin Cerrahisi AmeliyatlarıBeyin Cerrahisi Ameliyatları

Beyin Cerrahisi bir diğer ismiyle Nöroşirürji olarak bilinen; boyun damarlarında çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen daralmalar, yeni doğan bebeklerde sinir sisteminin oluşumu esnasında ortaya çıkan bazı hastalıklar, ilaç ile tedavisi denenmiş ancak yanıt alınamamış sinir sistemi sorunları, parkinson ve epilepsi gibi yaşamsal fonksiyonu etkileyen hastalıklarda cerrahi tekniklerle müdahalede bulunulan bilim dalıdır. Nöroşirürji; "Nöron" ve "Şirürji" kelimelerinden türetilmiş olup, "Nöron" kelimesi "sinir hücresi","Şirürji" ise "yaraları iyi eden" anlamına gelir. En basit haliyle "Nöroşirürji" sinir sistemi cerrahisi olarak da tanımlanabilmektedir. Bu alanda gerçekleştirilecek operasyonların tamamında hekimlerin üst düzey dikkat ve hassasiyete sahip olması gerekir. Çünkü gerçekleştirilecek müdahalelerin hemen hepsi çok detaylı olmakla birlikte, risk faktörleri de çok fazladır.

Reklam Alanı


Beyin cerrahisi bilim dalı teknolojik gelişmelerle de iç içe olan bir alandır. Bu sayede geçmiş yıllarda tedavi edilemeyen birçok hastalığın da günümüzde tedavisi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca bu alanda hizmet veren uzman hekimler Nöroloji, Nöroanestezi ve Nöroradyoloji bölümleriyle ortaklaşa çalışır. Böylece çeşitli hastalıkların tanı ve tedavileri en iyi şekilde uygulanabilmektedir. Beyin Cerrahı olabilmek içinse 6 yıl tıp fakültesi eğitimi alındıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girilir. Geçer not alınması durumunda asistanlık eğitimi başlar. Bu eğitim; üniversite hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Eğitim Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eğitim Hastaneleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilmektedir. Eğitim süresi ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı Eğitim Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eğitim Hastanelerinde en az 5 yıl, üniversite hastanelerinde ise 6 yıldır. Eğitimin tüm aşamaları başarıyla tamamlanıp, tez hazırlandıktan sonra beyin cerrahisi uzmanı olunabilmektedir.

Nöroşirürji genel olarak sinir sistemi sorunlarının cerrahi tedavisiyle ilgilenen tıp alanının uzmanlaşmış dalıdır. Beyin, omurilik, asıl olan sinirler, kafatası, omurga kemikleri, kan damarları, bağlar ve sinir dokularına destek sağlayan tüm koruyucu kaplamalar beyin cerrahisi alanına girer. Tıp alanının en karmaşık dalı olan Nöroşirürji; nörolojik hastalıkların ameliyatı ve ameliyat gerektirmeyen durumlarda da nörolojik hastalıkları önleme, teşhis koyma, değerlendirme, tedavi etme, kritik bakım gerektiren durumlarda müdahalede bulunma ve rehabilitasyon gibi süreci kapsar.

Çok önemli bir tıp dalı olan beyin cerrahisi, iyi veya kötü huylu olan beyin tümörleri başta olmak üzere; periferik sinirleri tutan tümörler ve omurilik tümörlerinin de tanısının konularak tedavi sürecinin başlatıldığı bir alandır. Söz konusu hastalıklarda uzman Nöroşirürji hekimleri gerekli tüm testleri yapar. Ameliyat gerektiren durumlarda operasyonu başarılı bir şekilde tamamlar. Ameliyat gerekmeyen durumlarda ise uygun ilaç tedavisini başlatır. Bunun yanı sıra boyun fıtığı, bel fıtığı, spinal stenoz(omurilikte kanal darlığı) ve spondilolisthesis (bel kayması) gibi omurilik ve omurga hastalıklarının cerrahi tedavisinden de beyin cerrahisi alanında hizmet veren uzman doktorlar sorumludur. Sinir sisteminde birçok nedene bağlı olarak meydana gelmiş travmalar, travmaya bağlı beyin kanaması, kafa travması ve omurilik yaralanmaları gibi durumlar da yine beyin cerrahisi biliminin alanına girer.

Beyin cerrahisi uzmanları; omurgadaki eğriliklerin, bazı hidrosefali vakalarının, omurilik açıklığına bağlı bel ya da boyun bölgesindeki şişliklerin, doğumdan gelen sinir sistemi anomalilerinin, vasküler malformasyon ve anevrizmaya bağlı beyin kanamasının tanısını koyarak, cerrahi müdahale gerektiği durumlarda gereken tedaviyi uygular. Aynı zamanda parkinson hastalığına bağlı olarak ya da hareket bozukluğu beyin pili takılmasını gerektiriyorsa bu tür müdahaleler beyin cerrahisi bilim dalını kapsayacaktır. Bu alanda hizmet veren hekimler; ilaçla kontrol altına alınamamış epilepsi hastalarına, cerrahi müdahaleye ihtiyacı olan sara hastalarına gerekli operasyonu yapar. Nöroşirürji çok geniş bir alana hitap eden bilim dalıdır.

Reklam Alanı


Loader