En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Boyun Fıtığı AmeliyatıBoyun Fıtığı Ameliyatı ( Servikal Diskektomi )

Servikal disk, bir diğer ismi ile boyun fıtığı olarak da tanımlanabilmektedir. Öyle ki boyun bölgesinde toplamda 7 adet omur yani vertabra bulunmaktadır. Omurga, insan vücudunun dik durmasını sağlarken, omuriliği korumak gibi çok önemli bir görevi de üstlenir. Boyun kısmında ise el, kol ve vücudun üst bölgesine ait sinirlerin de kontrol edilmesini sağlar. Servikal diskektomi işlemi ise; servikal disk sorununu gidermek ve tedavi etmek amacıyla gerçekleştirilen cerrahi bir operasyondur. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından uygulanır.

Reklam Alanı


Boyun Fıtığı Neden Olur?

Boyun fıtığı probleminin oluşma nedeni hakkında kesin ve tek bir şeyden söz etmek ne yazık ki mümkün değildir. Çünkü hastaların büyük bir kısmı boyun bölgesinde fıtık olduğunu anlamadan yaşamlarını sürdürebiliyor. Servikal Disk, herhangi bir travma meydana gelmeden zamanla kendisi oluşabilir. Bunun yanı sıra trafik kazaları, yüksek bir yerden düşmek, bilgisayar başında çok uzun süre boyunca çalışmak, cep telefonunu kullanırken sürekli boynu öne doğru eğmek, telefonları göz hizasından aşağıda kullanmak, ani hareketler yapmak ve ağırlık çalışırken yanlış harekette bulunmak boyun fıtığına sebebiyet veren diğer durumlardır.

Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığı rahatsızlığının en belirgin belirtisi boyun ve kol ağrısıdır. Oluşan ağrının altında yatan temel neden, disk içerisinden dış kısma doğru taşan kısmın omurilik kanalından sinir köküne doğru baskı yapmasıdır. Kol ve boyunda ağrı oluşumuna neden olan bu faktör insanların yaşam kalitesini de düşüren olumsuz bir durumdur. Tüm bunların dışında ise kola giden sinirlere baskı yapılması sonucunda hem kolda hem de elde kuvvetsizlik ortaya çıkar. Bir diğer risk olarak duyu kusurları meydana gelebilir. Önlem alınmadığı takdirde de diskler omuriliğe baskı uygulayarak çok daha ciddi komplikasyonların oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Servikal disk belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Yürüyüş postüründe meydana gelen bozukluklar
  • Yürürken takılma
  • Vücudun tümünde bacaklara doğru elektrik çarpma hissi
  • Karıncalanma
  • Ellerdeki hassas motor becerilerinin gerilemesi

Reklam Alanı


Servikal disk yani boyun fıtığının anlaşılmasında dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler arasında ise denge ve koordinasyon kaybı, duyu kaybı, kolda incelme meydana gelmesi ve reflekslerde zayıflama da bulunuyor.

Boyun Fıtığı Ameliyatı

Boyun Fıtığı Teşhisi Nasıl Konulur?

Boyun fıtığı hastalığında muzdarip olan kişiler genellikle beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarına şiddetli ağrı nedeniyle başvuru yapmaktadırlar. Bu doğrultuda hastalar ilk olarak fizik muayenesinden geçirilir. Süreç içerisinde ağrının ne zaman başladığı, karakteristik özelliği ve yayıldığı alanlar teşhisin konulmasını kolaylaştırıcı etki yaratır. Kesin tanının konulabilmesi için kol ve ellerdeki kas gücü, duyu ve refleks kontrolü de çok önemli bir detaydır. Bunun yanı sıra ağrının tam olarak boynun hangi bölgesinde meydana geldiği ve ağrının başka nedenleri olup olmadığını belirlemek adına röntgen, myelografi, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi görüntüleme tekniklerine de başvurulabilmektedir. Yapılan işlemler sonucunda röntgen ile omurganın genel durumu, bilgisayarlı tomografiyle omurga yapısı ve kemik patolojilerine bağlı basılar ve MR ile de omurga, omurilik ve çevresi görüntülenir. Ayrıca hangi diskin bası yaptığı, disk yapısında meydana gelmiş bozukluklar ve hangi sinirler üzerinde bası olduğu da yine MR ile tespit edilir. Sinirlerin basıdan dolayı zarar görüp görmediğini tespit edebilmek içinse EMG işleminden faydalanılır. EMG işlemi sinirlere küçük elektrik akımı gönderilmesiyle gerçekleştirilmektedir.

Boyun Fıtığı Tedavi Seçenekleri

Omurgayı oluşturan iki eklem yardımıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu iki eklemden biri diskler diğer de faset eklemlerdir. Disklerin orta kısmında jelimsi bir sıvı yer alır. Dış kısım ise daha sert bir bağ dokudur. Birbirine yastık görevi yapan diskler, insanlar hareket ederken oluşacak darbeleri en aza indirger. Böylece omuriliğin zarar görmesi engellenerek, hareket kabiliyeti de sağlanır. Çok ciddi semptomlarla ortaya çıkan servikal disk sorununu tedavi etmenin birbirinden farklı yöntemi bulunuyor. Ancak en çok tercih edilen yöntem ilaçla tedavidir. Bunun yanı sıra iyi bir fizik tedavi hizmetinin alınması da şikayetlerin en aza indirgenmesine yardımcı olacaktır. En son çare olarak ise genellikle cerrahi operasyonlara başvurulmaktadır.

Reklam Alanı


Boyun Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boyun fıtıkları yani servikal diskler genellikle cerrahi operasyonlara gerek duyulmadan iyileşebiliyor. Cerrahi müdahale yani servikal diskektomi işlemi ise genellikle ağrıları bir türlü geçmek bilmeyen, yoğun güç kaybı yaşayan ve omurilik basısı fazla olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Yapılacak olan işlem ile disklerin omuriliğe ve sinire bası yapan kısmı ortadan kaldırılır. Servikal Diskektomi ameliyatı şu şekilde gerçekleştirilmektedir;

  • Servikal Diskektomi işleminin hangi bölümden gerçekleştirileceği, fıtığın nerede olduğu, ameliyatın nasıl yapılacağı gibi hususlarda beyin ve sinir cerrahisi uzmanları işlem öncesinde planlamalarını yapar.
  • Operasyon için öncelikle boyun ön tarafında ya da ense kısmında küçük bir kesi açılır.
  • Boynun daha önceden yeri belirlenen fıtıklaşmış alanında hasarlı diskler ve kemik çıkıntıları çıkarılır.
  • Üst ve alt omurlar birbirlerine yapıştırılarak sabitlemek için küçük kemik grefi kullanılır.
  • Hasarlı alanın çıkarılmasından sonra hasta uygun bir şekilde beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafında kapatılarak işlem sonlandırılmaktadır.

Servikal diskektomi işleminin de tüm operasyonlar gibi komplikasyon riskleri bulunur. Söz konusu riskler konusunda hasta ve hasta yakınları ilgili hekim tarafından yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilecektir. Servikal diskektomi işlemi profesyonellik gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle mutlaka uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Aynı zamanda hastalar işlem sonrasında çeşitli komplikasyonlara maruz kalmamak adına, hekimlerin tüm önerilerini dikkate alarak adım atmaya özen göstermelidir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı

Boyun Fıtığı Ameliyatı Riskleri

Servikal Diskektomi işlemi hastaların şikayetlerini büyük oranda gideren bir operasyondur. Ancak bazı riskleri de bulunuyor. Hastalar söz konusu riskleri kabul ettiği konusunda yazılı bir beyanı imzaladıktan sonra işlemlere doğrudan başlanabilmektedir. Servikal Diskektomi riskleri arasında anestezi komplikasyonları da bulunur. Öyle ki hastalar lokal ya da genel anestezi yapılırken ya da yapıldıktan sonra zarar görebilir. Çok nadir olarak görülse de ameliyat esnasında ileri derecede bir kanama oluşabilir Buna bağlı olarak ek bir tedavi ya da kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulabilir. Servikal diskektomi operasyonu esnasında kan pıhtısı oluşma riski vardır. Oluşan pıhtılar kan akımını engelleyerek ağrı, ödem, inflamasyon ya da doku hasarına sebebiyet verebilir.

Reklam Alanı


Operasyon omurilik yaralanmalarına ve kardiak komplikasyonlara neden olabilir. Çok nadir de olsa ameliyat esnasında ya da sonrasında ölüm riski vardır. Aynı zamanda ameliyattan sonra ağrı, uyuşukluk, has gücünün kaybı ve diğer şikayetlerin de giderilememe riski bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak konmuş omurlar birbirine yapışmayabilir bu durum omurga bozukluklarına ve ağrıya yol açabilir. Ağrı yakınmasında artış olabilir. Cilt kesi alanında veya kemik flevinde infeksiyon ortaya çıkabilir. Çok az da olsa rekürran larinks sinirinin yaralanma riski vardır. Buna bağlı olarak geçici ya da kalıcı ses kısıklığı ortaya çıkabilecektir. Vagus sinirinde bir yaralanma meydana gelirse felç oluşabilir. Servikal Diskektomi işlemi sonrasında oluşması muhtemel diğer riskler ise; sinir kökü yaralanması, nüks, solunum sorunları, felç ve normal yürüyüşün bozulması şeklinde sıralanmaktadır.

Reklam Alanı


Loader