En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Kolon Kanseri AmeliyatıKolon Kanseri Ameliyatı ( Segmenter Kolon Rezeksiyonu )

Kolon kanserlerinde her hastayı ayrı ve özel değerlendirmek oldukça önemlidir. Hastanın yaşı, hastalığın evresi, kanserin yerleşmiş olduğu bölüm ve hastanın geçirdiği ameliyatlar oldukça önemlidir.

Kanser ameliyatlarının asıl amacına bakıldığında kanserli organda tümörlü doku bırakmadan temizlenmesidir. Beraberinde etrafına yayılmış olabilecek tehlikelere karşı da etrafındaki organların temizlenmesi işlemidir. Kanser hastalığı erken evrede olması durumunda ise bölgesel olarak sadece kanserli olan bölüm çıkartılır. Ancak çoğu kolon kanseri hastalıklarında ne yazık ki geç dönemde hastalık teşhis edilmektedir.

Reklam Alanı


Kolon kanserinde ise temel amaç kanserli olan bölgenin tamamının çıkartılmasıdır. Ancak bazı hastalarda hastalık etrafında bulunan başka organlara sıçramış olabilir. Diğer organlara yayılması durumunda ameliyattan önce mutlaka onkoloji uzmanından yardım alınması gerekir. Her hastanın tedavi bireysel şekilde planlanmalıdır. Ayrıca hastaya ait özellikler ve hastalığın evresi oldukça önemlidir.

Kolon Kanseri Ameliyatı

Kolon kanseri bağırsakta başlamaktadır. Her yaşta görülmesinin yanında genellikle 50 yaşının üstünde bulunan hastalarda daha çok görülür. Sindirim sisteminin son kısmı bağırsaktır. Bu bağırsakta polip adı verilen kanser hücresi olmayan iyi huylu hücre kümeler halinde oluşur. Oluşan bu poliplerin bazıları ise zaman içerisinde kanserin oluşmasına neden olmaktadır. Polipler küçük oluşumların yanında az sayıdaki semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu poliplerin bağırsak kanserine dönüşmeden önce teşhis edilmesi ve çıkartılması ise bağırsak kanserinin oluşmasını engellemektedir. Bu sebepten dolayı doktorlar kanser riskinin önüne geçebilmek için hastaları sık sık taramalara sokmaları oldukça önemlidir.

Kolon kanseri hastalığın başladığı yere bakılarak kolon kanseri veya rektal kanser denilir. Kolon kanserleri genellikle iyi huylu polipler olarak görünür. Polipler ise kalın bağırsağın iç kısmında büyür. Dışkıda kanama olmasına ve kabızlık sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Fakat polip hücreleri genelde bir belirti göstermez. Bundan dolayı hastaların hastalığın varlığını erken dönemde teşhis edemez.

Ailesinde kolon kanseri riski taşıyan 50 yaş üstü kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Fakat bazı faktörler poliplerin büyümesinde oldukça fazla rol oynar. Obezite sorunu yaşayan kişilerde bu rahatsızlığın görülmesi daha fazladır. Bunun yanında sigara, alkol ve yağlı besinlerin fazla şekilde tüketilmesi de hastalığı tetikler.

Kolon Kanseri Ameliyatı ise oluşan kanser hücrelerinin alınması işlemidir. Kanseri ve kanser hücrelerini besleyen tüm bölümlerin çıkartılması işlemidir.

Reklam Alanı


Kolon Kanseri Teşhisi

Kolon kanserinin teşhisinde uygulanan yöntemler arasında gizli kan testi yer alır. Bu hastalık daha çok 50 yaş üstü kişilerde görülmesinden dolayı bu yaştaki kişilerin düzenli aralıklarla bu testleri vermeleri oldukça önemlidir. Yapılan bu tarama ile dışkıda bulunan gizli kan bir kimyasal ile teşhis edilir. Testin sonucunun pozitif çıkması durumunda kanamanın neden olduğu araştırılır. Bunu anlamak için kolonoskopi uygulanmaktadır. Bazı kullanılan ilaçlar ise yapılan bu testin sonucunu etkileyebilir. Ayrıca teste girmeden 3 gün önce kırmızı et tüketilmemesi gerekir. Bunun nedeni ise ette bulunan kan bileşenleri testin sonucunu yanıltır.

Cerrahi müdahaleye ek olarak hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Kanseri tam önlemek veya ilerlemesini durdurmak tam mümkün değildir. Kolonoskopi sayesinde kolon kanseri teşhisi kesin olarak konulur. Kolonoskopi yöntemi ile bağırsağın iç kısmına yerleştirilen kamera ile görülür. İşlemden önce uygulama yapılacak hastaya sakinleştirici veya anestezi uygulanır. Böylece hastanın ağrı hissetmesi engellenir. Doktor bu işlem esnasında kansere neden olan şüpheli polipleri görmesi durumunda test etmek amacı ile bölgeden doku alır. Uygulanan bu işlem ise biyopsi olarak adlandırılır. Örneği alınan doku mikroskop altında incelenir.

Kolon Kanseri Belirtileri

Bağırsakta meydana gelen kolon kanserinin belirtilerine bakıldığında;

  • Kabızlık ve ishal gibi bağırsak hareketlerinde değişikliklerin oluşması
  • Dışkının renginde meydana gelen değişiklik
  • Rektumun alt bölgesinde meydana gelen aşırı ağrılar
  • Bağırsakta meydana gelen kanama sonucunda anemi yaşanması
  • Karın bölgesinde ağrı, kramp ve gaz oluşması

Reklam Alanı


Bağırsak kanseri vücutta aneminin oluşmasına neden olur. Yaşanılan bu belirtiler hastayı doğrudan kolon kanserine götürmese de bu şikayetlerin yaşanması durumunda doktora başvurulması oldukça önemlidir.

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanserinin her aşaması farklı bir tedavi gerektirir. Kolon kanseri tedavisi kişinin yaşına, hastanın durumuna ve hastalığın evresine göre farklılık gösterir. Kolon kanserinin evrelerine bakıldığında;

  • 1. Evre; bu durumda bulunan hastaya tek başına ameliyat ile müdahale edilir. Uygulanan teknik ise hastanın içinde bulunduğu duruma göre farklılık göstermektedir.
  • 2. Evre; bu evrede bulunan hastaya bağırsak ve yakınında bulunan lenf düğümlerinin kanserli bölümlerinin çıkartılması işlemi uygulanmaktadır.
  • 3. Evre; bu evrede bulunan hastalara ise tümörü ve lenf bölümlerinin çıkartılmasına yönelik işlemler uygulanır. Ayrıca uygulanan bu işlemlerin yanında kemoterapi tedavisi uygulanır. Bazı durumlarda kemoterapi tedavisinin yanında ek olarak radyo terapi tedavisi de uygulanmaktadır.
  • 4. Evre; bu evrede bulunan hastalar genellikle cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyo terapi tedavilerini içermektedir. Bazı durumlarda ise hedefe yönelik tedaviler uygulanır.

Reklam Alanı


Kolon kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri hastalığa göre farklılık göstermektedir. Bunlara bakıldığında;

Sağ hemikolektomi; kalın bağırsağın sağ kısmında, ince bağırsaklarla birleştiği bölümde meydana gelen kanserlerin tedavisinde uygulanır. Uygulanan bu yöntem ile kalın bağırsağın sağ kısmı ve lenfatik çevresi çıkartılır.

Genişletilmiş sağ hemikolektomi ve segmenter rezeksiyonu; kalın bağırsağın sağ kısmında ve sol kısmında ortada kalmış bölümde meydana gelen kanserlerde uygulanmaktadır. Bu durumda kalın bağırsağın sağ kısmı dalağın olduğu bölüme kadar çıkartılmaktadır.

Sol hemikolektomi; kalın bağırsağın sol kısmına yerleşen kanserlerin çıkartılmasında uygulanan işlemdir. Hastalıklı bağırsak doku ile beraber tüm kolonun lenfatik dokusu çıkartılmaktadır.

Subtotal kolektomi; bazı hastalarda hem sağ tarafta hem de sol tarafta meydana gelen bağırsak kanserlerinde bu yöntem uygulanmaktadır. Bu işlemin sonunda ince bağırsak ile kalın bağırsak arasında bir bağlantı oluşturulur.

Kolon kanseri tedavilerinde bu yöntemler uygulanarak hastalar tedavi edilmektedir.

Reklam Alanı


Loader