En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Kepçe Kulak OnarımıKepçe Kulak Onarımı

Kulak, doğuştan ya da sonradan oluşmuş, birçok değişik şekil bozukluklarına sahip olabilir. En sık görülen ve estetik kaygı yaratan şekil problemi kepçe kulak problemidir. Kepçe kulak, kulağın kişinin başından yana doğru çok fazla açık olduğu deformite haline verilen addır. Çeşitli faktörlerin de eklenmesiyle ortaya çıksa da en önemli nedeni tıp dilinde 'antheliks' adı verilen kulak kıvrımının gelişmemiş olması halidir. Kepçe kulak onarımı ile kulağı kafa tabanına yapışık hale getirmek amaçlanmaz. Amaç, göze batmayan mümkün olduğunca simetrik bir görünüm elde etmektir. Hasta operasyon sonrası doğal görünümlü bir kulak elde eder.

Reklam Alanı


Toplumda farklı derecelere ve farklı tiplerde olmak üzere %5 oranında kepçe kulak görülür. Görülen bu durum bir ya da her iki kulakta birlikte olabilir. Kepçe kulak, herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Bunun yanı sıra özellikle genç bireylerde önemli psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Kepçe kulak deformite tedavisi, erken yeni doğan dönemi dışında cerrahi olarak gerçekleştirilen “otoplasti” olarak adlandırılan operasyonla tedavi edilir.

Kepçe Kulak Onarımı

Normal Kulak Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Kişinin doğumundan itibaren büyümeye başlayan kulak kepçesi, ilk yıl içinde %70 ile 90 oranında erişkin boyutuna ulaşır. Kişi 20 yaşlarına geldiğinde kulak gelişimi tamamlanmış olur. Kulak kepçesi, üzerinde “auriküler kıkırdak” adı verilen çeşitli kıvrımlar bulunur. Bunlar kıkırdağı kaplayan ciltten oluşur. Kulak memesinde ise kıkırdak bulunmaz. Kulak memesi, cilt ve cilt altı yağ dokusundan meydana gelir. Kulak kepçesi ortamdaki ses dalgalarını toplayarak dış kulak yoluna yönlendirmekle görevlidir.

Normal bir kulak kepçesi 5,5 ile 6,5 cm arasında boy ve 3,5 ila 4 cm enindedir. Kişiye yandan bakıldığında kulak kepçesi belirgin bir şekilde belli olur. Kulak kepçesiniz üst ucu alt ucuna göre arkaya doğru 15-30 derece açı ile daha dönüktür. Kişiye yukardan bakıldığında ise kulak kepçesi ile kafa kemiği arasında 20-25 derece bir açı görülür. Kulağın anatomik ölçüleri, özellikle her iki kulağında da deformite yaşayan hastanın kepçe kulak onarımı ile doğal bir görünüm elde edilmesinde yol gösterici olur.

Reklam Alanı


Kepçe Kulak Neden Oluşur?

Kepçe kulak deformitesinin ortaya çıkmasında iki farklı faktörden bahsedilir. Bunlardan biri kulak kepçesi içerisinde yer alan “antiheliks” adı verilen kıvrımının tam oluşmamasıdır. Bir diğeri ise kulak kepçesi içinde yer alan kavum konka bölümünü oluşturan “konkal kıkırdağın” fazla gelişmesi durumudur. Bu iki durum da tek başına olabileceği gibi birlikte de bulunabilir. Her ikisi de kepçe kulak görünümüne neden olabilir.

Kepçe kulak onarımı başarılı bir sonuç vermesi için ameliyat öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Sorunun nedeni tam olarak anlaşıldıktan sonra cerrahi işlemler, mevcut sorunların hepsini düzeltecek şekilde uygulanmalıdır.

Kepçe Kulak Onarımı Ne Zaman Yapılır?

Kulak kepçesinin gelişimi 4-5 yaşlarında büyük ölçüde tamamlansa da tam olarak 10 yaşında gerçekleşir. Kepçe kulak operasyonu kişinin yaşamının herhangi bir döneminde yapılabilir. Ancak, bu sorun özellikle çocukluk yaşlarında ve okul çağlarında çevresel faktörlere bağlı olarak psikolojik sorunlara yol açabilir. Kepçe kulak onarımı sıklıkla okul dönemindeki çocuklarda uygulanır.

Kulak kepçesi, yeni doğan döneminde ilk altı hafta boyunca uygulanan bandaj ya da kalıplarla şekil alabilir. Doğumda kepçe kulak ya da kulak kepçesinde katlanma gibi bazı estetik durumlar fark edilirse, bantlama uygulaması tavsiye edilir. Kepçe kulak, erken dönemde başarı şansı olan bir problemdir. Altı hafta tamamlandıktan sonra başarı şansı git gide düşer.

Kepçe Kulak Onarımı Nasıl Yapılır?

Kepçe kulak onarımı tek ya da çift taraflı olarak yapılabilir. Otoplasti ameliyatlarında özellikle küçük yaştaki çocuklarda her zaman genel anestezi tercih edilir. Büyük yaşlardaki çocuklarda ve erişkinlerde lokal anestezi ya da sakinleştirici ilaçlar ile operasyon gerçekleştirilebilir.

Otoplasti için uygulanan çok sayıda farklı teknik vardır. Bu tekniklerin bir kısmı kıkırdaklara dikişler kullanılması yolu ile şekil verilmesidir. Bir kısmı ise kıkırdaklar üzerinde şekil almalarını kolaylaştıracak zayıflatmalar yapılmasıdır. Bazı vakalarda kıkırdakları kısman çıkartmak da mümkündür.

Kıkırdak yapının daha yumuşak halde olduğu erken yaşlarda, kulak kepçesine dikiş atılmasıyla şekil vermek daha çok tercih edilen bir işlemdir. İlerleyen yaşlarda diğer tekniklerin kullanılması gerekebilir. Kepçe kulak sorunu konkal kıkırdağın ileri derecede gelişmesinden kaynaklanması halinde ise genellikle bir miktar kıkırdak çıkartmaya ihtiyaç duyulur.

Reklam Alanı


Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl Gelişir?

Kepçe kulak onarımı sonrası ciddi ağrı şikayeti olmaz. Hastanın ihtiyaç duyduğu durumlarda genellikle basit ağrı kesici ilaçlar yeterli olur. Operasyon sonrası düzeltme yapılan kulaklara uygulanan bandaj, ilk hafta içinde ihtiyaca göre birkaç kez değiştirilir. Belli bir süre geçtikten sonra tamamen çıkarılır. Operasyon esnasında alınması gereken dikişler kullanılmaya devam edildiyse, bunlar da birinci hafta yapılan kontrol sonrası alınır.

Hastaların operasyon sonrası ilk bir ay boyunca yatarken kulakları uygun pozisyonda tutacak şekilde bandajlı kalır. Bunun dışında hastalara kafa bandı kullanması da önerilir. Kepçe kulak onarımı sonrası doku iyileşmesi genellikle iki ayda tamamlanır. Ancak, özellikle dikişlerle kulağa şekil verilen operasyonlarda, kulak kepçesinin altı ay boyunca travmalardan korunması çok önemlidir.

Kepçe kulak onarımının Riski Var mıdır?

Otoplasti, çok özel bir durum oluşmadığı sürece, düşük riskli ameliyat grubundadır. Operasyon sonrası kısa vadede görülebilecek en sık sorunlar arasında, ameliyat sahasında kan toplanması ve enfeksiyon şikayeti gösterilebilir. Yaşanan iki problemde uygun tedavi ile çözümlenebilir.

Operasyondan bir süre sonra görülecek problemler ise kulaklarda asimetri oluşmasıdır. Kepçe kulak görünümünün zamanla tekrar etmesi de başka bir risk olarak gösterilebilir. Kepçe kulak onarımı öncesi yapılan detaylı değerlendirme ve uygun cerrahi teknikler, nispeten bu problemlerin riskini azaltır. Ancak, karşılaşılan bu problemlerin çözümü için çoğu zaman tekrar cerrahi uygulanması gerekir.

Reklam Alanı


Loader