En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Büyük Kemik Kırıkları Cerrahi TedavisiBüyük Kemik Kırıkları Cerrahi Tedavisi

Kemikler vücudu dış etkenlere karşı korur. Hareketlerimizi destekleyen etrafındaki dokulara tutunma imkanı sağlayan sert ve sağlam yapıdadırlar. Kemiklerin sert yapısı içinde yer alan fosfor, kalsiyum ve manganez oluşturur. Yeni doğan bir bebekte 270 adet kemik bulunurken, yetişkinlerde bu sayı 206 adet olur. Kemiğe esnekliği veren hücre ve fibroz dokusudur. Kemikler kendi içinde üçe ayrılır.

Uzun kemikler: Boyları kalınlıklarından daha fazla olan kemiklerdir. Uzun kemikler genellikle silindir şeklindedir. Kol ve bacak kemikleri büyük kemiklerdir. Uyluk ise en uzun kemiktir. Büyük kemik kırıkları cerrahisi tedavi yöntemlerinden biridir.

Reklam Alanı


Yassı kemikler: Genişlikleri uzunluklarından ve kalınlıklarından daha fazla olan kemiklerdir. Göğüs, kaburga yassı kemikler içinde yer alır. Yassı kemikler kırmızı kemik iliği taşırlar.

Kısa Kemikler: Genişlikleri boyları ve kalınlıkları hemen hemen aynı olan kemiklerdir. Kısa kemikler içinde omurga, el ve ayak kemikleri yer alır. Sarı kemik iliği ve kemik kanalı taşımazlar. Kısa kemiklerin en ve boy ölçüleri birbirine eşittir.

Büyük Kemik Kırıkları Cerrahi Tedavisi

Kemik Kırığı Nasıl Olur?

Darbe, basınç ve travma nedeniyle kemik kırığı ortaya çıkabilir. Bazı hastalar kemik erimesi, kemik kanseri ve “osteogenesis imperfecta” gibi hastalıklara bağlı olarak kemik kırığı sorunları ile doktora başvurur. Kemik kırığında kemik, bir ya da birden çok parçaya ayrılabilir. Büyük kemik kırıklarında çeşitli tedaviler uygulanır. Genellikle büyük kemik kırıkları cerrahisi ile tedavi edilir. Peki, kemik kırığı çeşitleri nelerdir?

  • Kısmi kemik kırıkları: kemik bütünlüğünün kısmi olarak bozulduğu kırıklardır. Kemik hala tek parça halindedir. Kırık, yarım kırık ya da çatlak olarak da ifade edilebilir. Bu kırıkların çevre yumuşak dokuları minimal düzeyde zarara uğrar.
  • Basit kemik kırıkları: Kemik bütünlüğünün bozulduğu kırıklardır. Kemik iki parçaya ayrılmıştır ancak, kemiklerin konumları doğal konumlarına yakın haldedir. Bu kırıkların çevresinde yer alan yumuşak dokular daha az zarar görmüştür.
  • Açık kemik kırıkları: Bu kırık türü çok ciddi bir durumdur. Kırılan kemikler birbirinden uzaklaşmış haldedir. Hatta kırılan kemiklerden en az biri vücudun dışına çıkmıştır. Cilt bütünlüğü bozulmuştur. Kemiğin uç kısımları dışardan görülebilir durumdadır. Kırık bölge kanama ve enfeksiyon riski taşır.
  • Parçalı kemik kırıkları: Kemik bütünlüğünün birden fazla yerden bozulduğu kırıklardır. Bu kırıklara multiple kırık adı da verilir. Parçalı kemik kırıkları vücudun hangi bölgesinde olduğuna bakılmaksızın dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda acil müdahale gerektirebilir. Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi ile hasta ağrılarından kurtulabilir.

Reklam Alanı


En Sık Karşılaşılan Kemik Kırıkları Nelerdir?

Vücudumuzdaki 206 kemiğin de kırılma ihtimali her zaman vardır. Bazı kemikler ise konum ve işlevlerinden dolayı kırıklara daha müsaittir.

  • Köprücük kemiği kırıkları: üst göğüs kafesi ve kürek arasında yer alan köprücük kemiği uzun bir boya sahiptir. Görevi kollarla vücudun bağlantısını kurmaktır. Çocuklarda daha sık rastlanan kemik kırığıdır. Köprücük kemiği kırılmasıyla kollar hareket ettirilemez. Göğüs ve omuz bölgesinde şişlik yaşanır.
  • Kol kırıkları: Yetişkin çocuk ve yaşlılarda en sık karşılaşılan kırık kol kırıklarıdır. Yetişkinlerdeki toplam kırıkların yarısı kol kırıklarıdır. Kollar denge organı olarak kullanılır. Dolayısı ile düşme gibi birçok durumda vücudu korumak için kollarımızdan destek alırız. Düşme, çarpma gibi durumlar kol kemikleri kırıklarına yol açabilir.
  • El bileği Kırıkları: el bileği eklemi oldukça hareketlidir. Zorlama, düşme, çarpma gibi durumlarda ya da spor kazaları sonucunda el bileği kırılması sık yaşanır.
  • Ayak bileği kırıkları: Vücudun tüm yükünü taşıdığı ve hareketli bir eklem olduğu için ani hareketlerde burkulur ya da kırılabilir.

Kemik Kırıklarında Tedavi Yöntemleri

Kırıklar genellikle sorunsuz bir şekilde kaynar. Kaynamama ve enfeksiyon nadiren rastlanan bir durumdur.

Reklam Alanı


Kemik kırıklarının tedavisi kırığın oluştuğu kemik ve kırılma şekline göre değerlendirilir. Açık kırıklar ve parçalı kırıklar hayati kırıklar olduğu için genellikle operasyon gerekir. Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi de bu tip durumlarda uygulanır.

Tedavide kırığın şekli çok önemlidir. Ayrıca tedavi sırasında kaslar ve diğer yumuşak doku hasarlarının durumu da göz önünde bulundurulur. Kırık tedavilerinde ilk olarak kırılan kemik eski doğal konumuna getirilir. Doğru başlamayan kırık tedavileri süreci uzatır.

Kırık tedavisi başlamadan önce kırık olan alan için röntgen çekimi yapılır. Kemiklerin kırık sonrası konumu belirlenir ve hastanın ağrı eşiği ve kırığın durumuna göre anestezi gerek kalmadan, lokal ve ya genel anestezi ile tedavi yürütülür. Kırıklarda en önemli konuların başında kırık bölgesinin sabitlenmesi gelir. Bu yöntem sayesinde kemiğe iyileşmesi için zaman verilmiş olur. Sabitleme uygulaması kırığın türüne ve yerine göre çeşitli malzemeler aracılığıyla yapılır. Bazı kırıklar acil müdahale gerektirir. Bu müdahalelerden biri de büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi olarak gerçekleştirilir. Cerrahi dışı kırık tedavisi, kırık kemik uçlarını bir araya getirerek sabitlemekten oluşur. Sabitleme çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Bandaj / Sargı: Kemikte tam kırılma olmaması halinde uygulanan bir sabitleme yöntemidir. Genellikle çabuk kaynar.

Atel: Kırığın durumuna göre hastaya ilk yardım olarak uygulanır. Alçı ya da cerrahi tedavisi öncesi kırık kemik stabilizasyonunu sağlaması amacıyla tercih edilir.

Reklam Alanı


Alçı Tedavisi: Kapılı ve basit kırıklarda uygulanır. Genellikle 40 ila 70 gün atasında kaynama süresi beklenir. Kırık kemiğin hareket etmesine engel olmak için uygulanır. Ayrıca dışardan gelebilecek darbe ve baskılara karşı kırık bölgesini korumada etkilidir.

Cerrahi kırık Tedavisi Nedir?

Açık ve parçalı kırıklarda uygulanan yöntemdir. Mümkün olduğunca küçük kesiler uygulanarak, çevre dokulara en az hasarı verecek şekilde kırık hattı doğal konumuna getirilir. Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi gerekli durumlarda dış ve iç metal sabitleme ürünleri kullanılır.

Cerrahi tedaviler kırığın durumuna göre çeşitlilik gösterir. Parçalı kırıklarda açık cerrahi tek seçenektir. Bu kırıklarda kırık bölgesine kesi uygulanır. Tüm kemikler doğal konumuna getirilir. Platin ve plaklar kemik parçaları birbirine sabitlemek için kullanılır. Çevre yumuşak doku hasarları onarılır ve kesi alanı dikilerek kapatılır. Kullanılan plakların büyük bir kısmı kırık kaynamasından sonra çıkarılabilir. Bazı büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi plaklar çıkarılmayacak şekilde yapılır.

Reklam Alanı


Loader