En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Distal Radio - Ulnar Eklem OperasyonlarıDistal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE) Operasyonları

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ), el ve bilekte rol oynayan en önemli yapılardır. DRUE çıkığı atlanırsa, instabilite sonucu ile karşılaşılır. Bu durum da el bileği fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Çocuklarda distal radioulnar eklem çıkığı kırık olmadığı durumlarda çok nadirdir. Distal Radio - Ulnar Eklem (DRUE) travma hikayesi sonucunda gerçekleşir. Ağrılı önkol supinasyon ve pronasyon yaşanması halinde yaralanmadan şüphe etmek gerekir. Radyografi ile tanı tam doğrulandıktan sonra kapalı redüksiyon ve perkütan Kirschner teli ile Distal Radio - Ulnar Eklem (DRUE) operasyonları gerçekleştirilir.

Reklam Alanı


Her operayonda olduğu gibi DRUE operasyonunda da çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bunları minimuma indirmek için gerekli tüm tetkikler ve detaylar cerrah tarafından gözden geçirilir. Hastanın mevcut durumu dikkate alınırken genel durumu da titizlikle incelenir. Uygun görülen zamanda Distal Radio - Ulnar Eklem (DRUE) operasyonları gerçekleştirilir. Operasyondan sonraki süreçte hastayı neler beklediği ve iyileşmenin nasıl bir zaman dilimine yayılacağı doktor tarafından hastaya izah edilir. Tedavi sürecinde hastanın genel durumu kadar morali de önemlidir. Yaşayacağı süreci ve komplikasyonları tam olarak bilen bir hasta iyileşme sürecinde daha hızlı sonuçlarla karşılaşabilir.

Distal Radio - Ulnar Eklem Operasyonları

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Nedir?

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ), el bilek seviyesinde yer alır ve önkoldaki yer alan radius ve ulna adlı iki kemiği distalde birbirine bağlama özelliğine sahiptir. Bunun yanında DRUE, önkolda supinasyon ve pronasyona yaşanmasına uygun zemin hazırlayabilen eklem yapısı olarak değerlendirilir. Genellikle radius ve ulna kırığı ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda karpal kemik kırıkları ya da üst ekstremite kırıkları DRUE çıkığı ile açıklanabilir. Kırıksız DRUE çıkığı çok nadir görülen vakalardır. Pediatrik kırıksız izole DRUE çıkığı da nadir görülen özel ilgilenilmesi gereken durumlardır. Bu yaralanmalar sonucunda önemli kronik el bileği fonksiyon kısıtlılıkları ortaya çıkabilir.

Reklam Alanı


Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Tanısı

Distal Radio - Ulnar Eklem, radyus sigmoid çentiğinin ulna başı ile eklemleşmesinden ortaya çıkar. Proksimal ve distal radyo-ulnar eklem birlikte ön kolun rotasyonu ile görevlidir. Distal radyo-ulnar ekleminde yaşanan sorunlar; hareket kısıtlılığı ve ağrıyla kendini gösterir. Yapılan muayene sırasında distal radyo-ulnar eklemde hassasiyet tespit edilir. DRUE hareket açıklığı ve instabiliteyi ortaya çıkaran provakatif testler ile değerlendirmeye alınmalıdır. Uygun pozisyonda direkt radyografiler, pronasyon ve supinasyonda bilgisayarlı tomografi tanı koymayı kolaylaştırır.

Bu bölgede yaşanan kırıklar, triangüler fibrokartilaj kompleks yırtıkları olarak ortaya çıkabileceği gibi akut ve kronik instabiliteler ile çıkıklar ve artrit olarak da sıkça karşılaşılır. Distal radyusu ilgilendiren travmalar mutlaka sigmoid çentik ve ulna stiloidi kırık ve instabilite olarak tekrar değerlendirilmelidir. Distal radyo-ulnar eklemin stabilitesinde rol alan triangüler fibrokartilaj kompleks ve radyoulnar bağlar, akut ve kronik yırtıklarının, artroskopi yardımlı ya da Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) operasyonları, primer onarımı sağlanmalıdır. Bunlar sağlanamıyorsa bağ rekonstrüksiyonları uygulanmalıdır. Distal radyo-ulnar eklemin instabilitesi ile birlikte artrit varlığında bağ rekonstrüksiyonları yerine kemik prosedürleri düşünülmelidir.

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Nasıl Değerlendirilir?

Görüntüleme tekniklerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve teknolojik gelişmeler kırıktaki kaymaların miktarını, yönünü, derecesini belirlemek ve eklemi ilgilendiren ya da eklem dışı kırıkların tetkikinde oldukça yardımcıdır. Kırık geliştirilen yöntemlerle ayrıntılı olarak incelendiğinde farklı sınıflandırma sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu sınıflamalar güvenilir olduğu kadar tedaviyi yönlendirecek ve elde edilecek sonuçlar hakkında öngörüye yardımcı olacak kadar kullanışlıdır. Bununla beraber günümüzde hiçbir sınıflama sistemi bu tanımı tam anlamıyla açıklayamaz. Literatüre göre pek çok sınıflandırmadan bahsetmek mümkündür. Distal radiousu dört ana parçaya ayırarak değerlendirir. Bunlar; cisim, radyal stiloid, dorsal mediyal parça ve volar mediyal parça şeklindedir. Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) operasyonları tanımlayan ve endikasyonları belirleyen geniş bir sınıflandırmadan bahsedilmesine rağmen standart röntgen görüntülerine göre kullanılmasının doğruluğu ve güvenilirliği tartışmaya açıktır.

Reklam Alanı


Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Cerrahi Teknik

Distal Radio - Ulnar genellikle cerrahi olarak müdahale edilmesi gereken durumlardan oluşur. Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) operasyonları eklem üzeri, 5. ve 6. ekstansör kompartmanlar arasından 5 cm uzunlamasına kesi ile başlar. Ekstansör dijiti minimi tendon kılıfı açıldıktan sonra içinden geçilir. Böylece DRU eklem kapsülüne ulaşmış olur. Eklem kapsülü ulna yapılı dikdörtgen flep olarak yerinden çıkarılır. Bu flebin alt kısmı ulna boynu, üst kısmı ise ulna stiloidi hizasındadır. Bu flebin çıkarılması sırasında ekstansör karpi ulnaris adlı tendon kılıfı korunması gerekir. DRUE eklem açılır ve ulna başı, ulna boynuyla aynı hizaya gelecek şekilde inceltilmelidir. Ulna distali korunarak bir miktar tıraşlanabilir. Dorsalden dikdörtgen şeklinde çıkarılan eklem, DRUE eklem kapsülüne dikilir. Bir başka seçenek ise tendon ya da kastan yapılan bazı işlemlerin oluşan boşluğa yerleştirilerek kapsülün kapatılması olarak söylenebilir.

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Cerrahi Sonrası

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) operasyonları sonrası İki hafta boyunca dirsek altı atel uygulanır. Bu süre içinde parmak hareketlerine izin verilir. Ön kol rotasyonu ise zorlamadan serbest hale getirilir. İki haftanın sonunda atel sonlandırılır.

Reklam Alanı


Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) Cerrahi Komplikasyonları

Distal Radio - Ulnar Eklem ( DRUE ) operasyonları sonrasında bazı komplikasyonlar yaşanabilir. Bunları aşağıdaki gibi sıraladık.

Stilokarpal Sıkışma: Ulna stiloidinin uzun kalması sonucu trikuetruma temas edebilir. Bu temasa engel olmak için cerrahi planlama sırasında ulna varyansı göz önünde bulundurulur. Cerrahi sırasında ya da cerrahi sonrasında sıkışma yaşayan vakalara ulna stiloidine kısaltma uygulanabilir.

Ulnokarpal Sıkışma: Ulna distalinin karpal kemiklere sürtünmesi durumunu açıklar. Bu sorun pozitif ulnar varyans sorununun çözülemediği hastalarda ortaya çıkar. Cerrahi sırasında ya da cerrahi sonrası sıkışma yaşanan vakalarda ulnaya kısaltma uygulanabilir.

Reklam Alanı


Loader