En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Ayak Bileği Kırık TedavisiAyak Bileği Kırık Tedavisi ( Bimalleolar Kırık Tedavisi )

Ayak bileği kırıkları, kırık bölgesine göre bazı adlar alır. Bimalleolar kırık hem tibia hem de fibula kırılmalarına verilen addır. Kırık ayak bileği, çatlak olarak da adlandırılır. Bu durum ayak bileği eklemini oluşturan kemiklerin bir ya da daha fazlasının kırıldığını ifade eder. Kırık bir ayak bileğinde tek bir kemikten oluşan basit bir kırık meydana gelebilir. Bunun yanı sıra yürümenize engel olacak kadar büyük bir çatlağa kadar uzanabilir. Böyle bir durumu yaşayan hastan zorlanır ve yük binmemesi için birkaç ay boyunca kilo almaması gerekir. Aynı zamanda ayağa yük bindirmemeniz de gerekebilir.

Reklam Alanı


Daha detaylı olarak açıkladığımızda kemikler ne kadar çok kırılırsa, ayak bileği o kadar denge sorunu yaşar diyebiliriz. Kırılma sırasında hasar görmüş bağlar da olabilir. Ayak bileği kemiklerini ve eklemlerini, ayak bileği bağları yerinde tutar. Ayak bileği kırıklarını her yaştan insan yaşayabilir. Yapılan araştırmalarda yaş ilerledikçe, kırık ayak bileklerinin sayısında ve şiddetinde bir artış olduğunu gösterir. Özellikle bimalleolar kırık tedavisi de sıklıkla uygulanır.

Ayak Bileği Kırık Tedavisi

Ayak Bileğinin Anatomisi

Ayak bileği 3 ana eklemden meydana gelir.

  • Tibia: Kavalkemiğine verilen addır.
  • Fibula: Alt bacakta yer alan daha küçük kemiğe verilen addır.
  • Talus: Topuk kemiğinin tibia ve fibula arasında duran küçük kemiğine verilen addır.

Tibia ve fibula, ayak bileğinde belirli parçaları oluşturur. Bu bölgede yaşanan kırıklar bimalleolar kırık cerrahi tedavisi ile iyileştirilir.

Doktorlar ayak bileğinde yaşanan kırıkları, kırık kemik bölgelerine göre sınıflara ayırır. Fibula sonunda gelişen kırığa yanal malleol kırığı adı verilir. Tibia ve fibula bir arada kırılırsa, bimalleolar kırığı adını alır. Ayak bileği kırıklarında iki eklem bulunur.

Reklam Alanı


Ayak bileği eklemi; tibianın fibulanın ve talusun buluştuğu yere verilen addır.

Syndesmosis eklemi; bağların bir arada tuttuğu tibia ve fibula arasındaki ekleme verilen addır.

Birden fazla bağın görevi, ayak bileği eklemini stabil tutmaya yarar.

Ayak Bileği Neden Kırılır?

Ayak bileği kırığının çeşitli sebepleri olabilir. Bileğinizi bükmek ya da döndürmek ayak bileği kırığına sebep olabileceği gibi ayak bileğini döndürmek de kırık sebebidir. Düşme ya da bir araba kazası sırasında da ayak bileği kırılabilir.

Ayak Bileği Kırığı Belirtileri Nedir?

Ayak bileğinde ortaya çıkan her ağrı ayak bileği kırığı olarak düşünülmemelidir. Büyük bir ayak bileği burkulması da kırılmış bir ayak bileği ile aynı şekilde ağrı yaşanmasına neden olabilir. Ayak bileği yaralanmaları bir doktor tarafından değerlendirmeye alınmalıdır. Kırık bir ayak bileğinde belirgin ve ayırt edici çeşitli belirtiler vardır. Şişlik, morarma, ani ve şiddetle başlayan bir ağrı, bileğin hassaslaşması, hasar gören ayağa ağırlık konulamaması, ayak bileği eklemi çıkık ise deformite olması gibi belirtiler kırık olduğu şüphesi doğurur. Lateral malleolus, yanal malleol ve fibula kırıkları tedavi gerektiren durumlardır. Kırığa göre bimalleolar kırık cerrahi tedavisi gerekebilir. Fibula’nın kırılabileceği farklı seviyelerden bahsedilebilir. Kırığın seviyesi tedavinin çeşidini belirler.

Reklam Alanı


Ayak Bileği Kırığında Cerrahi Olmayan Tedavi Nedir?

Ayak bileğinin stabil olması halinde ameliyata ihtiyaç duyulmayabilir. Bu durum da kırık kemiğin yerinde olmadığı ya da hemen hemen yerinden çıktığını ifade eder. Ayak bileğinin stabil olduğunu anlamak üzere stres röntgeni yapılabilir. Kemiğin nereden kırıldığına da bağlı olabilir tedavi şekli belirlenir. İyileşme sürecinde kırığı korumak için birkaç farklı yöntem uygulanır. Yüksek tenis ayakkabısı yönteminden kısa bacak alçıya kadar birçok farklı teknik de uygulanabilir.

Bazı doktor yaklaşımına göre hastaların hemen bacağına ağırlık yüklemesine izin verilebilir. Genel olarak 6 hafta beklenmesi istenir. Kırıkların iyileşme süreci içinde yerinden oynamadığına emin olmak ve ayak bileği röntgenleri ile kontrol etmek için hasta düzenli olarak doktor kontrolüne gitmelidir.

Ayak Bileği Kırığında Cerrahi Tedavi Nedir?

Kırık stabil değilse, kırık ameliyatla tedavi edilebilir. İşlemler sırasında kemik parçaları ilk olması gereken yerlere yeniden konumlandırılması gerekir. Kırık parçalarının kemiğin dış yüzeyinde tutturulan özel vidalar ve metal plakalar ile birleştirilmesi gerekir. Bazı hastalarda ise kemik parçalarının iyileşmesi için bir arada tutulması ve kemiğin içinde bir vida ya da çubuk kullanılması gerekir.

Medial Malleolus Kırığı; alt bacak içinde yer alan tibiada bir kırılmadır. Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi uygulanır. Kırıklar medial malleolün farklı seviyelerinde meydana gelebilir. Medial malleol kırıkları genellikle fibula, tibia sırtının kırığı ya da ayak bileği ligamentlerinde yaralanmaları ile gelişir.

Reklam Alanı


Yaşlılarda Ayak Bileği Kırıklar

Günümüz ortopedik sorunlar içinde en sık rastlanan kas-iskelet sistemi hastalıklarından biri osteoporozdur. Osteoporoz tüm dünyada her sene 1,5 milyondan daha fazla kırığın ortaya çıkmasına sebep olan bir sağlık sorunudur. Yaşı 50’nin üzerinde her iki kadından birinde osteoporoza bağlı kırık gelişir. 75 yaş üzerinde olan her 3 erkekten biri bu hastalıkla mücadele eder. Ostoporoz kemik kitlesindeki azalma sebebi ile kirik gelişme riskindeki artış ile açıklanır. Özellikle ayak bileği kırıklarının önemli sebeplerinden biridir. Kırık stabilitesi açısından, osteoporoz düzeyinin tespiti önemlidir.

Ayak Bileği Kırık Kırık Tedavisi Sonrası

Ayak bileği kırık tedavisi sonrası hastanın ayağında bir sargı ya da diz arkasından ayakucuna kadar uzanan yarım alçı olabilir. Sarı ve alçıların ne süre durması gerektiği ve kullanım esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ameliyat sonrasında doktor tarafından hastaya iletilir. Ameliyat sonrasında rahatsızlık duymanıza sebep olacak ilk önlem yatak içerisinde ameliyat olan ayağınızı yüksekte tutmanızdır. Buz uygulaması da bu süreci kısaltır. Bu dönemde kalça ve diz ekleminizi istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Ayağınızı havaya kaldırmanızda bir sakınca yoktur. Aynı zamanda ayağınızı sağa veya sola çevirebilirsiniz. Ayağınızı aşağı doğru sarkıtmanız gerekir. Kalp seviyesinden daha aşağıya indirmeniz doğru bir uygulama değildir.

Ameliyat sonrası yataktan kalkma süreniz doktor tarafından ameliyat öncesi ve sonrasında detaylı olarak anlatılır.

Reklam Alanı


Loader