En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Pelvis - Asetabulum KırığıPelvis - Asetabulum Kırığı

Asetabulum, kalça yuvasını oluşturan yapıya verilen addır. Kalça, yuvaya benzer top şeklinde bir eklemdir. Topu oluşturan yapıyı femur başı olarak düşündüğümüzde, yuvayı oluşturan yapının neden asetabulum adı aldığını anlayabiliyoruz. Vücuttaki en büyük eklem olan kalça ekleminin önemli bir parçası asetabulumdur. Yük taşıyan çatı görevini üstlenir. Pelvis, asetabulum kırığı sonucu ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir. Bu bölge damar ve sinir yönünden zengindir. Dolayısı ile cerrahi tedavi de oldukça zorlayıcıdır. Pelvis, asetabulum kırığı tedavisinde, tanı ve cerrahiyi değerlendirmede tecrübeli ve güvenilir ellere ihtiyaç duyulur.

Reklam Alanı


Asetabulum kırıkları çok sık karşılaşılan bir kırık çeşidi değildir. Yüksekten düşme, trafik kazası gibi kazanalar sonucu meydana gelir. Damar sinir komşuluğu nedeniyle cerrahi tedavi tecrübe gerektirir. Bu kırıklardan dolayı hasta ağrı, kalça ekleminde kireçlenme gibi durumlar yaşar. Ayrıca yürüyüşünde aksama gibi durumlar da yaşayabilir. Pelvis, asetabulum kırığı sonrası kasık ve kalça çevresinde hassasiyet olur. Hasta genellikle yürüyemez.

Pelvis - Asetabulum Kırığı

Hastalar kliniğe kasık bölgesinde hissettiği ağrı şikayeti ile başvurur. Bu hastalara genel sistemik muayene mutlaka yapılmalıdır. Kırık; damar, sinir ve mesane yaralanmaları yönünden dikkat gerektirir. Kırığın kesin tanısı röntgen filmi neticesinde belirlenir. Tedavi sürecinde doğru planlamayı yapmak için bilgisayarlı tomografi de çekilmesi gerekebilir. Eklem yüzeyini daha doğru değerlendirmek için traksiyon grafilerinden de yararlanmaları gerekebilir. Cerrahi uygulanmayan durumlarda hastalar en az 6 hafta uyluk kemiğinden geçen bir demire ağırlık asılması ile traksiyonda yatakta takip edilir.

Doktor cerrahi kararı alırken hastanın yaşını, genel durumunu, eklem yüzeyindeki basamaklanmayı, kalça ekleminin instabilitesini, eklem içinde serbest kemik fragman varlığını, femur başında eşlik eden kırık gibi durumları dikkate alır. Doğru zamanda yapılan redüksiyon ve tespit işlemleri cerrahi tedaviyi oluşturur. Pelvis, asetabulum kırığı tespit etmek için plak, vida gibi çeşitli tespit araçları kullanılır. Cerrahi işlemde temel amaç anatomik bir eklem yüzü oluşturmaktır.

Reklam Alanı


Pelvis - Asetabulum Nedir?

Halk arasında leğen kemiği olarak bilinen pelvis, iç organları koruyucu özelliğe sahiptir. Pelvis kemiği trafik kazası ya da yüksekten aşağı düşme durumlarında kırılabilir. Kırık oluşmasında en büyük travmalar kanama oluşmasıdır. Pelvis, asetabulum kırığı yaşandığında ilk yapılması gereken damarda hasar olup olmadığı ya da iç organların tahribat alıp almasıdır. Uyluk kemiğinin baş kısmı, kalça kemiği ile eklemin yaptığı çukuru oluşturur. Vücudun en büyük ekleminin bir parçasıdır.

Asetabulumun kırılması sonucu ciddi cerrahi müdahalelere başvurmak gerekebilir. Kırıklar tek başına olabileceği gibi çoklu kırıklar ve yaralanmalar da beraberinde gelebilir. Asetabulum kırıklarında cerrahi tedavi erken yapıldığında hastaların sonuçlarının olumlu olduğu görülmektedir. Süreçte doğru ilerlemeyebilmek için doğru tanı gereklidir.

Asetabulum Kırıkları Hangi Özelliklere Sahiptir?

Asetabulum kırıkları trafik kazası, yüksekten düşme gibi ciddi komplikasyon oluşturacak durumlar sonucu meydana gelir. Bu bölgede yaşanan kırıklar genellikle tek başına olur. Ancak, çoklu travmalar da eşlik edebilir. Ender görülen bu kırıklarda ortopedistlerin cerrahi deneyim kazanılması uzun yıllar alabilir.

Reklam Alanı


Asetabulum Kırığının Tedavisinde Genel Prensipler Nelerdir?

Pelvis, asetabulum kırığı cerrahi tedavisi deneyim, bilgi, beceri ve iyi bir cerrahi teknik gerektirir. Doğru bir planlama yapılmaması, uygulamada hatalara neden olabilir ve klinik sonuçlar tatmin edici olmaz. Pelvis, asetabulum kırığının tedavisinde temel prensip tam düzeltme yapmak ve güvenli tespit süreci geliştirmektir. Uygun şekilde tedavi edilmeyen valalar, sıklıkla kalçanın artrozu (kireçlenmesi) sonucu doğurur. Bu tip kırıklar anatomik tespit gerektirdiği için öncelikle kırığın doğru anlaşılması gerekir. Sonrasında uygun bir cerrahi girişim başarının temelini oluşturur.

Asetabulum kırıklarında ortaya çıkabilecek patoloji ve riskler sebebi ile sıklıkla acil ameliyat edilmeleri gerekmez. Ancak, bazı durumlarda özellikle ileri derecede yer değiştiren ön kolon kırıklarında asetabulum kırığı için olmasa da kanamanın durdurulması için acil cerrahi yapılması gerekebilir. Kırıklarda istenilen eklem uyumunun kapalı yöntemlerle yapılamaması halinde eklem içi doku varlığı acil olmasa da erken cerrahi tedavi gerektirebilir.

Asetabulum Kırığı Ne Kadar Sürede İyileşir?

Pelvis, asetabulum kırığında cerrahi ya da cerrahi olmayan tedavi uygulanmış olsun hastanın ayağa kalkış süresi, kırık tipine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle kesinlikle doktor önerilerine uyulması gerekir. Cerrahi tedavi uygulanan vakalarda kemik kalitesi iyi ve güvenli bir şekilde tespit edilmiş olursa hasta birkaç gün içinde destek yardımı ile ayağa kalkabilir. Başka sorunlar nedeniyle yatan hastalarda ise öncelikle rehabilitasyona başlanması gerekir. Cerrahi girişimi yapan doktorunuzun önerilerine uymanız, iyileşme sürecini belirleyici olur. Pelvis, asetabulum kırığı genellikle 4 ila 6 aylık bir zaman içinde iyileşir.

Reklam Alanı


Pelvis, asetabulum kırığı Ameliyatının Süresi Nedir? Komplikasyonları Nelerdir?

Hastalara operasyon öncesi bilgilendirme amaçlı ortalama bir süre verilse de aslında bu çok doğru değildir. Bir cerrahi operasyonda her zaman öngörülemeyecek sürprizler ortaya çıkabilir. Ameliyatlar sırasında en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen doktorlar ve bunun için asla zamanla yarışmaz. Yaşanan durumu en başarılı şekilde çözümleyecek tedavi uygulanır. Pelvis, asetabulum kırığı olan bir hastada yaralanmanın doğasından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Olası en önemli problemlerin başında damar tıkanıklıkları gelir. Femur başı ya da yuvada yaşanabilecek kireçlenme, anormal kemikleşme gibi sorunlar da olası ihtimaller içinde yer alır. Yaşanan olumsuzluklar özellikle kronik hastalıkları olanlarda daha geç tedavi edilen bir durumdur. Ancak, ortaya çıkabilecek bu ve benzeri olumsuz durumlara karşı ameliyat öncesinde ve ameliyattan sonrasına çeşitli tedbirler belirlenir. Alınan tedbirler neticesinde olumsuz durumların ortaya çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkmasa da oldukça düşer.

Ameliyat sırasında konulan tespit materyalleri kobalt-krom ya da titanyum yapıya sahiptir. Bunlar vücut ile uyumlu materyaller olduğu için vücudun bu materyallere karşı olası bir reaksiyonu oldukça nadir görülür.

Reklam Alanı


Loader