En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Büyük Kemik Parçalı Kırıkları CerrahisiBüyük Kemik Parçalı Kırıkları Cerrahisi

Hareket kaybı gelişmesi ile ortaya çıkan kırığın çeşitli bulguları vardır. Vücudumuzda kırık oluştuğunda ağrı mekanizmasını kullanır ve hareketlerimizi kısıtlanır. Hareket kısıtlılığının gelişmesinin en büyük sebebi kemik yapısındaki bozulmadır. Özellikle eklem içi ya da büyük kemik parçalı kırıklarında kemik yapısında yaşanan bütünlük kaybı nedeniyle hareket kaybı ortaya çıkar. Kırığın diğer belirtileri arasında ağrı, şekil bozukluğu, şişlik ve morluk sıralanabilir. Kırıklara bazı hastalarda damar sinir yaralanmaları da eşlik edebilir. Uzuvlarda ortaya çıkan solukluk ve his kaybı da yaşanan diğer bulgulardır. Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi doktor tarafından yapılan gerekli tetkikler neticesinde uygulanır.

Büyük Kemik Parçalı Kırıkları Cerrahisi

Vücuttaki En Büyük Kemik Hangisidir?

İnsan vücudundaki en büyük kemik uyluk kemiğidir. Erkeklere, kadınlare ve etnik kökenlere göre farklılık gösterse de, femurun uzunluğu neredeyse bir kişinin toplam boyunun %27'si kadardır. Femur vücudun alt kısmı, üstte pelvis ve altta diz ve patella ile bağlanır. Uyluk kemiği, diz ve kalça eklemlerine kuvvet uygulayan tüm kaslar için bağlantı çekirdeği görevini üstlenmiştir. Ayakta dururken ya da yürürken üst gövdenin tüm ağırlığı femur üzerinde yer alır.

Reklam Alanı


Kırık Tedavileri

Cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olarak ikiye ayrılan kırık tedavileri, hastanın durumuna göre değerlendirilir. Cerrahi olmayan tedavi yönteminde, alçı ya da atel ile kırık bölgesi belirlenir. Doktorun gerekli görmesi halinde tespit öncesi kapalı olarak kırığın pozisyonu düzeltilebilir. Hastanın yaşadığı kırıkta belli koşullar oluşmuşsa, cerrahi tedaviler değerlendirmeye alınır. Bu koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Alçı ya da atel ile pozisyonu korunamayan kırıklarda cerrahi uygulanır.
  • Cerrahi olmayan tedavi neticesinde kaynamayan ya da yanlış kaynayan kırıklar cerrahi uygulama ile yeniden tedavi edilir.
  • Orta ve ileri derece açık kırıkların tedavisi cerrahidir.
  • Eklem fonksiyonunu bozacak boyutta kas ya da bağ sorununa yol açacak büyük kopma kırıklarında cerrahi yönteme başvurulur.
  • Uzun yatma süresinden dolayı özellikle ileri yaşlardaki hastalarda başka sağlık sorunlarına yol açabilecek kırıklar gelişmesi halinde cerrahi uygulanır.
  • Kırığın oluştuğu bölge gereği kaynamayacak kırıklarda cerrahi uygulanır.
  • Kapalı redüksiyonda beklenen sonuç alınmadığında cerrahi uygulamaya gidilir.
  • Çocukların kemik büyüme evrelerinde büyüme sorunu oluşturabilecek kırıklar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda cerrahi olarak müdahale edilir.
  • Tümör sebebiyle gelişen patolojik kırıklarda cerrahi seçilir.
  • Çoklu kırıklarda büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi tercih edilir.

Kemik Kırığında Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Bazı kırıkların tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir. Gerekli tedavi kırığın çık ya da kapalı olmasına bağlı olarak değişir. Aynı zamanda kırığın yeri ve şiddeti de önemlidir. Omurga kırığı ile kırılmış bir bacak kemiği ya da kırık bir kalça kemiği farklı şekillerde tedavi edilir. Kemiği eski yerinde konumlandırmak için iç ve dış çubuklar ya da pimler tercih edilebilir.

Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi içinde kalça kırıkları ilk sıralarda yer alır. Kalça kırıklarında kalçanın uzun süre hareketsiz kalmasını sağlamakta cerrahi olmayan tedavi yöntemleri yetersiz kalabilir. Genellikle olumsuz sonuçlar alınır.

Reklam Alanı


Kemik kırığı iyileşme süreci üç aşamada tamamlanır. Reaktif evrede kırığı tamir edecek olan hücreler, kırık bölgesine toplandığı için morluk olur. Kangren olma belirtisi olarak görülen morluk, aslında iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Bu süreç içinde hücreler arası iletişimi sağlayan sinyal molekülleri harekete geçer ve ortamda kemik üreten ve kıkırdak üreten hücreler ortaya çıkmaya başlar. Reaktif evreyi takip eden birkaç hafta boyunca hücreler, kemik dokuyu üretmekle meşguldür. Kemik hücreleri kırık bölgesindeki kemik atıklarını temizleme görevini üstlenir.

Onarım aşaması evresi kırığın oluşmasından yaklaşık 2 hafta sonra başlar. Bu evrede osteoblastlar ve kondroblastlar tarafından üretilen proteinler, üzerlerine kalsiyum minerali çökmesi sebebi ile sertleşmeye başlar. Böylece yumuşak kallus kırığını sabitlemekle görevli yapı gelişir. Yeni gelişen yumuşak kallus doku 6 ila 12 hafta arasında sertleşir. Yük taşıyabilen sert kallusa dönüşür.

Yeniden geliştirme evresi iyileşme sürecinin son evresidir. Bu evre kemiğin eski haline dönüşüm sürecini yani yeniden yapılanma dönemini oluşturur. Yeniden yapılanma döneminden sonraki birkaç yıl içinde, vücut bu kütleyi orijinal boyut ve şekline dönüştürmek için uğraşacaktır.

Kırık Kemik Nasıl Anlaşılır?

İskeletimiz kemiklerden meydana gelir. Kan hücrelerinin yapılandığı kemik iliği adı verilen daha yumuşak bir merkez vardır. İskeletimizin temel işlevleri vücudumuzu desteklemektir. Aynı zamanda vücudumuzu hareket ettirir ve iç organlarımızı korur. Çeşitli kemik kırıkları vardır. Bazıları, kuvvetin gücüne ve yönüne göre değişirken bazıları ilgili kemiğe ve kişinin yaşına ve genel sağlığına bağlı olarak diğerlerinden daha şiddetli hissedilir. Kırıklarda çeşitli tedaviler uygulanır. Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi bu tedavi yöntemlerinden biridir.

Reklam Alanı


En çok görülen kemik kırıkları arasında bilek, ayak bileği ve kalça yer alır. Kalça kırıkları genellikle ilerleyen yaşlarda görülür. Kemik kırıklarının iyileşmesi, kişinin yaşına ve sağlığına ve kırılma türüne bağlı olarak değişir. Genellikle dört ila sekiz hafta süren bir iyileşme süreci vardır. Kemik kırıkları spor yaralanmaları, araç kazaları ve düşmeler gibi travmatik olaylardan kaynaklanabilir.

Osteoporoz ve bazı kanser türleri de kemik kırıklarına sebep olabilir. Kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olan, küçük travmalar ve düşmeler bile bazı durumlarda çok ciddi olabilir. Özellikle parçalı kırıklarda, büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi uygulanması gerekebilir.

Kırıklar, diğer iskelet yaralanmalarından farklıdır. Bazı durumlarda kırıkları ayırt etmek zor olabilir. Hastada birden fazla yaralanma yaşanabilir. Bir kırığın semptomları, kemiğe ve yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak değişir. Ağrı, şişme, morarma, deformite görülen kırık semptomlarıdır. Uzuv kullanamama belirtisi her tür kırıkta görülür.

Kırıklar sadece bacak ya da kolda olmaz. Baş, göğüs, omurga ya da kafatası gibi kemiklerde kırılabilir. Bu kırıklar daha karmaşık sonuçlar doğurabilir. Kırıklardan bazıları, yaşamı tehdit edebilir. Böyle durumlarda acil müdahale gerekir. Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi bu müdahaleler içinde ilk sıralarda yer alır.

Reklam Alanı


Loader