En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Girişimsel ArtroskopiGirişimsel Artroskopi

Girişimsel Artroskopi, bir santimetrelik küçük kesiler kullanılması yolu ile eklemlerin içinin kalem boyunda bir kamera ile görüntülenmesine verilen addır. Artroskopi geçmiş yıllarda yalnız teşhis amaçlı kullanılıyordu. Günümüzde gelişen teknoloji ve özel aletler aracılığı ile teşhis ve tedavi amacı ile tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Başta diz eklemi olmak üzere artrokopi omuz, ayak bileği, el bileği, dirsek ve kalça eklemlerinde ortaya çıkan hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla tercih edilen cerrahi girişimdir.

Girişimsel Artroskopi, anestezi altında ve ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir. Tanı amacıyla gerçekleştirilen basit girişimler lokal anestezi ile yapılır. Artroskopi cerrahileri için bölgesel ya da genel anestezi şarttır. Görüntünün alınabilmesi için eklemin içi bir sıvı kullanılarak şişirilir. Şişirilen sıvı işlem tamamlandıktan sonra boşaltılır. Operasyon esnasında eklem içinde yer alan yapılar 4 ila 6 kez büyütülerek görüntü alınması sağlanır. Doktor bu yöntemle ayrıntılı bir tanı imkanı elde eder.

Reklam Alanı


Kamera, açık cerrahi esnasında kolay ulaşılamayan bölgeleri de görüntüleyebilir. Eksiksiz bir tanı işlemi için Girişimsel Artroskopi tercih edilir. Tanısal inceleme sonrası eklem içinde saptanan sorunların tedavisine geçilir. Küçük kesiler içinden geçirilen mekanik ya da termal enerji aletleri aracılığı ile ameliyat gerçekleştirilir.

Artroskopik cerrahi sırasında en az iki küçük kesiye ihtiyaç duyulur. Farklı bölgelere ulaşmak için bu kesilerin sayısı artabilir. Ameliyat süresi 20 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Bazı hastalarda artroskopik cerrahiye açık cerrahi eşlik edebilir. Böyle bir durumda işlemin eklem ile ilgili olan kısmı artroskopi ile yapılır. Eklemin dışında kalan bölümü ise açık cerrahi ile yapılır.

Girişimsel Artroskopi

Girişimsel Artroskopi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Girişimsel Artroskopi, büyük eklemleri ilgilendiren sorunların çoğunun tanı ve tedavisinde daha çok tercih edilir. Artroskopinin uygulandığı durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Diz eklemi; menisküs yırtığı onarımı ya da çıkartılmasında artroskopi ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Ayrıca ön ve arka çapraz bağ yırtıklarının tamirinde, eklem kıkırdağı sorunlarının düzeltilmesinde artroskopi uygulamaları tercih edilir. Eklemi ilgilendiren kırıkların tedavisinde, tekrarlayan diz kapağı çıkıklarının tedavisinde, travma ya da cerrahi sonrası gelişen hareket kısıtlılıklarını ortadan kaldırmak için artroskopi ve artroskopi destekli açık ameliyatlar tercih edilebilir.
  • Ayak bileği eklemi; kıkırdak ayrılması yaşayan hastalarda uygulanan başlıca tedavi artroskopi ameliyatıdır. Burkulma sonrası ortaya çıkan yumuşak doku sıkışmaları da futbolcu ayak bileğindeki kemik çıkıntıların temizliği de sık karşılaşılan artroskopi gerektiren durumlardır. Eklem içi biyopsiler ve ayak bileği artrodezi ekleminde yaşanan bazı kırıklar, girişimsel artroskopi ile tedavi edilebilir. Ayak bileğinin çevresinde yer alan tendonlara yönelik bazı girişimler de endoskopik yöntemlerle yapılabilir.
  • Omuz eklemi; omuzda tekrar eden çıkıkların tedavisinde artroskopi tercih edilir. Omuz çevresi kas sıkışmalarında ve kopmalarının tamirinde de ilk tercih edilen tedavi artroskopidir. Ayrıca donmuş omuzda hareket kısıtlılıklarının açılması, serbest cisimlerin çıkartılması, artroskopik olarak yapılan uygulamalardır.
  • İmplant cihazı ile menisküs onarımı
  • Ayak bileğinde kıkırdağın ayrılmasına artroskopik girişim yapılması
  • Tekrarlayan omuz çıkığının artroskopik tamiri de girişimsel artroskopi tedavileri arasında sıralanabilir.
  • Dirsek, el bileği, kalça gibi diğer eklemlerin tanı ve tedavisinde de artroskopinin her geçen gün daha fazla kullanıldığı gözlemlenir.

Reklam Alanı


Artroskopik cerrahinin Açık Cerrahiden Üstünlüğü Nelerdir?

Açık cerrahide ekleme ulaşmak için sağlam dokular kesilir. Buna karşılık girişimsel artroskopi işlemi sağlam dokulara zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilir. Ameliyat küçük kesilerle gerçekleştirilir. Küçük kesilerle yapılan ameliyatın avantajı ise ameliyat sonrası ağrı açık cerrahiye göre daha az olmasıdır. Eklemde enfeksiyon ve hareket kısıtlılığı oluşma riski daha azdır. Hastanede kalma süresi, günlük yaşam aktivitelerine ve spora dönme süresi çok daha kısa sürer. Cerrahi sonrası rehabilitasyon programına başlanabilir.

Girişimsel Artroskopi Cerrahisinin Komplikasyonları Nelerdir?

Girişimsel Artroskopi işleminin de komplikasyonları olabilir. Eklemlerde iğne ile boşaltmayı gerektirecek şişlik ve kan birikmesi en çok yaşanan komplikasyonlardan biridir. Enfeksiyon, toplar damarlarda kan pıhtısı oluşması az görülen komplikasyonlar olsa da daima risk göz önünde bulundurulmalıdır. Yara iyileşmesi problemleri, damar ve sinir yaralanmaları, ameliyatta kullanılan aletlerin eklem içinde kırılması gibi komplikasyonlar da oluşabilir. Teknik sebepler açık cerrahiye geçilmesini gerektirebilir. Ancak, tüm bu komplikasyonlar düşük bir ihtimale sahiptir. Hatta binde bir ile yüzde dört arasında değişiklik gösterdiği söylenebilir. Uygulanacak anestezi yöntemine ilişkin komplikasyonlar da gözlemlenebilir.

Reklam Alanı


Geçmişten Bugüne Artroskopi ve Açık Cerrahide Neler Yaşandı?

Geçmiş yıllardan bugüne ortopedik cerrahide artroskopinin gelişmesiyle birlikte kapalı artroskopik yaklaşım çok daha fazla uygulanmaya başlamıştır. İlk başlarda aynı prosedürü açık ya da artroskopik olarak yapmak teknik ekipman ve eğitim ile mümkündü. Günümüzde ise birçok eklem içi hastalık ya da yaralanma için standart tedavi olarak girişimsel artroskopi kullanılır. Artroskopi birçok avantajı ile diğer tedavi seçeneklerine göre üstünlük sağlar. Ancak, bu her yapılan açık cerrahinin başarısız sonuç vereceği artroskopi cerrahisinin ise kesin başarılı olacağı anlamına gelmez. Bazı hastalarda ve hastalıklarda eklem içinde yeterince performans görülmeyebilir. Bu durum hastanın genel sağlık durumu ve uygulama alanın tepkisiyle ilişkilidir.

Bazı karışıklık oluşturan tedavilerde artroskopik ve açık yaklaşımların bir kombinasyonunun uygulanması gerekebilir. Kalça ekleminin kıkırdak dokusunun tedavisi artroskopik olarak gerçekleştirilse de aynı anda açık cerrahi uygulanması gerekebilir. Böylece kalça ekleminin açısal pozisyonunun değiştirilebilir. Bu sebeple girişimsel artroskopi uygulayan bir cerrah, açık cerrahi ile ilgili anatomik alan tedavisi konusunda aynı bilgilere sahip olmalıdır. Aynı zamanda bilgi ve deneyime sahip başka bir ortopedi cerrahı ile ekip halinde çalışması gerekir. Yapılan ekip çalışmaları hem cerrahların başarılı sonuç alması hem de hastanın yaşadığı sorunu daha kısa sürede çözümlemek için önemlidir.

Reklam Alanı


Loader