En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Mide Fıtığı ve TedavisiMide Fıtığı ve Tedavisi (Hiatal Herni)

Mide fıtığı olarak da bilinen hiatal herni uzun zamandan beri bilinmesine rağmen gastroözofageal reflü hastalığı olarak bilinen rahatsızlık ile ilişkisi son yıllarda tekrar gündeme gelmiştir. Hastaların bunları tespit edememesi ve daha sonra tesadüfen teşhis edilmesi tipiktir. Radyografik çalışmalara göre, bireyler yaşlandıkça daha sık hale gelen hiatal herni, yetişkinlerin yüzde 10 ila 20'sini etkiler.

Reklam Alanı


60 yaşın üzerindeki tüm bireylerin yaklaşık yarısı hayatlarının bir noktasında mide fıtığı denilen hiatal herni geliştirecektir. Hiatal herniler, insanların çok küçük bir kısmında sadece göğüs rahatsızlığına neden olmaktan ve daha da az insanda mide içeriğinin ağza kaçmasından (gastroözofageal reflü) sorumludur.

Akciğerlerimiz ve karnımız diyafram adı verilen kubbe şeklinde bir kas duvarı ile ayrılır. Birisi derin bir nefes aldığında, diyaframı kısalır ve bunu yaparken düzleşir. Bu aktivitenin doğrudan bir sonucu olarak, inhalasyon kolaylaştırılacaktır.

Mide Fıtığı ve Tedavisi

Karnın sol tarafında diyaframda bir boşluk ve yemek borusunun karın boşluğu içinde mideye bağlanmasını sağlayan bir açıklık bulunur. Hiatus, yemek borusu çevresinde bulunabilen küçük bir açıklıktır. Karın, diyaframın hemen altındaki karın boşluğunda bulunur.

Mide Fıtığı Sebepleri Nelerdir?

Kesi yeterince büyükse, midenin bir kısmı diyafram ile karın duvarı arasındaki boşluktan dışarı çıkabilir. Bu deliği oluşturan diyafram kası ve bağ dokusunda güç veya koordinasyon eksikliği, yemek borusu tıkanıklığının potansiyel nedenlerinden biridir.

Fazla kilolu olmak, çok fazla ağırlık kaldırmak ve kişinin kendine çok fazla baskı yapması kabul edilebilir risk faktörleridir. Midenin bir parçası daha belirgin ve daha zayıf bir boşluktan dışarı çıkıp göğüs kafesine doğru ittiğinde, bu durum hiatus herni (mide fıtığı olarak da bilinir) olarak bilinir.

Reklam Alanı


Mide Fıtığı Çeşitleri

Bu, midenin göğüs boşluğuna çan şeklinde bir çıkıntı şeklinde çıktığı en yaygın hiatus fıtığıdır. Diyafram açıklığı, yayın göğüs boşluğunun alt kısmına ulaşmasını engeller. Kayan boşluk fıtığı orta büyüklükteki fıtıklar reflü semptomlarının kaynağı olabilir, ancak portakal boyutu civarında daha geniş fıtıklar nadir değildir.

Bu tür bir fıtık, yemek borusu geçiş yolundan farklı bir diyafram deliği yoluyla göğüs boşluğuna çıkıntı yapan mide parçası ile karakterizedir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür bir fıtık kaymadan kaynaklanır. Yemek borusu ve midenin diyaframın altında birleşen bu kısmı diyafram tarafından normal konumunda tutularak reflü semptomlarının önüne geçilir.

Mide Fıtığı Belirtileri

Mide fıtığı nadiren herhangi bir semptom gösterir. Bir hasta uzanırken veya öne doğru eğilirken, mide içeriğinin yemek borusuna geri sızması ve hastanın ağzına yemek girmesi veya göğüs kemiğinin arkasında yanma ve ekşi bir his gibi semptomlar yaşamasına neden olması yaygındır (gastroözofageal reflü hastalığı).

Bir kişi hastalandıktan sonra kusabilir. Bazı kişilerde gece boyunca öksürük, nefes darlığı ve astıma benzer semptomlar gibi yan etkiler olabilir. Aşırı asit reflü yemek borusunda erozyonlara ve kanamalara neden olabilir.

Demir eksikliği nedeniyle anemisi olan kişilerde yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Reflü hastalığı uzun süre tedavi edilmediğinde peptik skriktür, yemek borusunda daralma, yutma güçlüğü gibi komplikasyonlar gelişebilir. Midedeki hiatal herni ağrı veya hazımsızlığa neden olmaz. Büyük Hiatal herni olan bazı hastalarda ağrı, rahatsızlık ve sırt ağrısı gibi semptomlar vardır. Bu belirtiler çok zayıflatıcı olabilir.

Reklam Alanı


Mide Fıtığı Teşhisi

Hiatal herni tanısı koymak için baryumlu üst gastrointestinal sistem radyografisi veya endoskopi sıklıkla kullanılan tanı araçlarıdır. Yukarıda açıklanan semptomlardan herhangi birini sergiliyorsanız, doktorunuz hiatal herni olup olmadığını belirlemek için muhtemelen bu tanı testlerinden birini yapacaktır.

Mide Fıtığı Tedavisi

Mide fıtığı belirtileri düzeldikten veya kaybolduktan sonra hiatal herni tedavisine başlamak olağan bir uygulamadır. Anatomik yapı bozulduğu için, bu durumu tamamen iyileştirebilecek bir tıbbi tedavi (ilaç tedavisi) yoktur.

Asit reflü için önerilen ilaçlar, yatağın ayağının kaldırılmasını, akşam yemeğinin yatmadan en az üç ila dört saat önce ertelenmesini ve mide tarafından üretilen asit miktarını azaltmak için ilaç alınmasını içerir ( Gastroözofageal reflü hastalığı tedavisi). Sigara içmekten, alkol almaktan, yağ oranı yüksek yemeklerden, aşırı miktarda kahve ve siyah çay içmekten kaçınmak önemlidir. Kısa ve sık aralıklarla beslenme ve karın içi basıncını artıran egzersizler faydalı olabilir. Korse veya sıkı kemer gibi kısıtlayıcı bir giysi giyildiğinde semptom geliştirme riski artar.

Reklam Alanı


Cerrahi Tedavi

Tek başarılı ve uzun süreli tedavi, hiatal herninin cerrahi onarımıdır. Cerrahi tedavi sırasında diyaframda büyüyen ve gevşeyen yırtık dikiş atılarak kısıtlanır. Mide bir hokka şeklindedir (Nissen fundoplikasyonu). Bu durumda Laparoskopik cerrahi hastanelerde giderek daha fazla tercih edilmeye başladı.

Sadece dikkatli bir şekilde değerlendirilmiş ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu görülen durumlarda ameliyat yapılabilir. Bu olmazsa, hasta, ameliyatına kadar geçen süreyi kaçırmasına neden olabilecek hoş olmayan sonuçlarla karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Hiatal Herni 60 yaşın üzerindeki tüm bireylerin neredeyse yarısı hayatlarının bir noktasında hiatal herni geliştirecektir. Hiatal herni, insanların çok küçük bir kısmında sadece göğüs rahatsızlığına neden olmaktan ve daha da az insanda mide içeriğinin ağza kaçmasından (gastroözofageal reflü) sorumludur. Sonuç olarak, cerrahi onarım sadece gerekli teşhis ve ilaç ile hiatal herni tedavisine tabi tutulmuş ancak iyileşme göstermeyen Hiatal herni için düşünülmelidir.

Akciğerlerimiz ve karnımız diyafram adı verilen kubbe şeklinde bir kas duvarı ile ayrılır. Birisi derin bir nefes aldığında, diyaframı kısalır ve bunu yaparken düzleşir. Bu aktivitenin doğrudan bir sonucu olarak, inhalasyon kolaylaştırılacaktır. Karnın sol tarafında diyaframda bir boşluk ve yemek borusunun karın boşluğu içinde mideye bağlanmasını sağlayan bir açıklık bulunur. Hiatus, yemek borusu çevresinde bulunabilen küçük bir açıklıktır. Karın, diyaframın hemen altındaki karın boşluğunda bulunur.

Reklam Alanı


Loader