En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Timpanoplasti AmeliyatıTimpanoplasti Ameliyatı

Halk dilinde kulak zarı onarımı ameliyatı olarak bilinen timpanoplasti, kulak zarının çeşitli sebeplerden kaynaklı hasar gördüğü durumlarda uygulana cerrahi bir operasyondur. Kulak zarında lokal bir tamiri ya da kulak zarı değişimi gereken durumlarda Timpanoplasti ameliyatı tercih edilir. Kulak zarında delinme ve kronik orta kulak iltihabı yaşanması halinde başvurulmasının yanı sıra tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken önemli bir operasyondur.

Timpanoplasti Ameliyatı

Orta Kulak Enfeksiyonunun Sebepleri Nelerdir?

Orta kulak enfeksiyonunun yaşanmasında farklı sebepler olabilir.

  • Östaki borusu; orta kulakta hava basıncının düzenlenmesi ve kulaktaki havanın yenilenmesi, orta kulakta bulunan normal salgıların boşaltılmasını sağlar. Otitis media yani orta kulak iltihabı, genellikle çocuklarda görülür. Orta kulak iltihabı yetişkinlerde çocuklara oranla daha az görülse de daha ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Timpanoplasti ile tedavi edilmesi gerekebilir.
  • Orta kulak iltihabının çocuklarda daha fazla görülmesi, östaki borusunun şeklinden kaynaklanır. Östaki borusu çocuklarda daha kısadır. Şekli daha yatay ve daha geniş olduğu için içeride biriken sıvının dışarı çıkartılması zorlaşır ve tıkanma olasılığı artar.
  • Geniz eti; adenoid yani geniz eti, östaki kanalının açıklığına yakın bir bölgede yer alır. Yetişkinlere göre çocuklarda daha büyük olan geniz eti, çeşitli sebeplere bağlı olarak şişebilir. Böylece kulak enfeksiyonu riski artar.
  • Yaş: 1 ile 2 yaş arasında orta kulak enfeksiyonuna daha fazla rastlanır.

Reklam Alanı


Orta Kulak Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda daha sık görülen orta kulak iltihabı, yetişkinlere göre daha farklı belirtiler ile ortaya çıkar. Genellikle sonbahar ve kış aylarında görülür. Hastalık kendiliğinden iyileşebildiği timpanoplasti tedavisine de ihtiyaç duyulabilir.

Çocuklardaki orta kulak iltihabının belirtileri; kulak ağrısı, uyku problemi, yüksek ateş, iştah kaybı, işitme sorunları, kulaktaki akıntı ve kulak çevresinde ya da iç kısmındaki kaşıntı şeklinde kendini gösterir.

Yetişkinlerdeki orta kulak iltihabının belirtileri; ateş, kulak çınlaması, işitme sorunları ve kulak akıntısı olarak kendini gösterir.

Timpanoplasti Ameliyatına Ne Zaman Karar Verilir?

Kulak zarında delinme olan ancak önemli bir işitme kaybı yaşamayan hastalara timpanoplasti tedavisi önerilir. Kulak deliğini kapatmak üzere yapılacak timpanoplasti sayesinde, kulağı banyo ve yüzme sırasında sudan koruma gerekliliği ortadan kalkar. Hastanın hayat kalitesini arttıran bu operasyon, zaman içinde işitme kaybının artmasını da engeller. Ameliyat kararı tamamen hastanın tercihi doğrultusunda verilir.

Hastanın kulağını sudan korumasına, kulak akıntısına neden olan iltihabın belli bir sebebinin çıkmamasına rağmen kulak akıntıları tekrar ediyorsa, hayat kalitesini artırmak ve işitme kaybının ilerlemesine engel olmak için operasyona başvurulur. İltihaptan kaynaklı ciddi sorunların oluşmasını engellemek için zardaki deliğin kapatılması gerekir. Bu hastalarda ameliyat sırasında hem zardaki delik kapatılır hem de sesi ileten orta kulak kemikçiklerindeki sorunlar çözülür.

Orta kulak içinde kolesteatoma denilen ve kemik erimesine yol açan, iltihaplı dokunun saptanması halinde kısa bir süre içinde timpanoplasti ile bu iltihabın temizlenmesi gerekir. Kolesteatoma saptanan hastalarda işitme sisteminin korunması ya da onarımı ikinci önceliktedir. Tedavideki asıl amaç yüz felci, iç kulak kaynaklı işitme kaybı ya da kafa içi komplikasyonlarının oluşmasına engel olmaktır.

Reklam Alanı


Timpanoplasti Tekniği Nedir?

Timpanoplasti kararı verildikten sonra hastalığın durumu, zar üzerinde deliğin yeri, kulak kanalının sahip olduğu yapı, operasyonda kulak arkasındaki mastoid kemiğe müdahaleye gerek olup olmayacağı cerrahın ve hastanın tercihlerine bağlıdır.

Operasyon esnasında orta kulak ve mastoid kemikte, birbirinden farklı cerrahi teknikler uygulanabilir. Hasta ve yakınları operasyonla ilgili sadece kesi görebilir. Dolayısı ile öğrenmek istedikleri birçok detay olabilir.

Timpanoplasti kesisi kulak kanalı içinden, kulak içinden ya da kulak arkasından doktor kararı ile yapılır. Zardaki küçük bir deliği onarmak için ek bir kesi yapılmadan, kulak kanalı yolu kullanılarak operasyon gerçekleştirilebilir. Kulak zarının orta ve arka kısmında yer alan deliklerde kulak içinden operasyon gerçekleştirilir. Zarın ön kısmında yer alan deliklerde ve mastoid kemiğe müdahale edilecek durumlarda ise kulak arkasından kesi yapılır. Bu konuda karar cerraha bağlıdır.

Kulak zarı onarımlarında en sık tercih edilen doku şakak adalesinin kılıfıdır. Bu doku cerrahi yapılacak alana yakın olduğu için ameliyat sırasında kolayca temin edilebilir. Kulak kanalının ön kısmında yer alan kıkırdağın zarı kullanılabileceği gibi hazır materyaller de kullanılabilir. Günümüzde özellikle büyük deliklerde kulak kanalı önünde yer alan kıkırdaktan elde edilen ince kıkırdak şeritler kullanılır. Kıkırdak timpanoplasti, uygulama kolaylığı sağlaması ve sonuçların başarısı nedeni ile giderek daha fazla tercih edilir hale geldi.

İşitmeye yarayan kemikçiklerde yaşanan hasar nedeni ile sesin iletimini sağlamaya yönelik bir onarım yapılması gerekli görülebilir. Bu tip durumlarda çeşitli materyallerden üretilen protezler, kulak kanalı önünde yer alan kıkırdaktan elde edilen parçalar, orta kulak kemikçikleri gibi pek çok farklı malzeme kullanılabilir.

Reklam Alanı


Timpanoplasti Ameliyatı Sonrası

Hastalar genellikle birinci günün sonunda pansumanları yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edilir. Mastoid kemiğe müdahale gerekmeyen durumlarda hastanın, genellikle 10 ile 14 gün sonunda dış kulak kanalındaki özel süngerler temizlenir. Hastaların kulaklarını sudan koruması istenir. Ameliyat bölgesinde olası enfeksiyon riskini önlemek için hastaların, antibiyotik ve kortizon içeren kulak damlaları kullanmaları önerilir.

Mastoid kemiğe müdahale edilen hastalarda ise yapılan timpanoplasti şekline göre değişen sürelerde çeşitli pansumanlar yapılır. Bu gurupta iyileşme daha uzun sürer. Bu hastalar diğer gruba göre daha az işitme kaybı riski ile karşı karşıyadır.

Timpanoplasti ameliyatları için standart bir tedavi şeklinden bahsetmek mümkün değildir. Ameliyat sırasında tercih edilecek, cerrahi teknik ve uygulamaların seçimi hastanın durumuna ve cerrahın tercihlerine göre değişir. Özellikle kolesteatoma vakaları başta olmak üzere, genellikle hastalığın ve hastanın özellikleri dikkat konusudur. Cerrahi operasyonda belirlenen faktörler ve cerrahın deneyimleri operasyon şeklinde etkilidir.

Timpanoplasti Riskleri Nelerdir?

Timpanoplasti ameliyatının riskleri de tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi önemsenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gereken riskleri kapsar. Operasyon sürecinde yaşanabilecek riskler, aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Kulak içinde açılan kesinin enfeksiyon ya ada aşırı kanama gibi riskler taşıması
  • Kulak zarının etkin bir şekilde tamir edilmemiş olması
  • Kalıcı kulak çınlaması ve baş dönmesi yaşanması
  • Yüz ve işitme sinirlerinde hasar meydana gelmesi

Reklam Alanı


Loader