En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Aurikula EksizyonuAurikula Eksizyonu

Dış kulak; anatomik olarak, aurikula ve dış kulak yolu olarak iki ayrı katman olarak düşünülür. Aurikula cilt, cilt altı dokusu, perikondriyum ve kondriyum katlarından oluşur. Aurikula, dış ortamdan iletilen ses dalgalarını alır ve dış kulak yoluna iletir. İşitmede iletim basamağının başlangıcı olarak aurikula kabul edilir. Aurikula eksizyonu çeşitli hastalıklar sebebi ile başvurulan son tedavi adımlarından biridir.

Aurikula Eksizyonu

Kuşağın anatomik yapısında olduğu gibi hastalıkları da Aurikula hastalıkları ve dış kulak yolu hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

Dış Kulak Hastalıklarında Doktora Başvurma Nedenleri

  • İşitme Kaybı: Dış kulak yolunun tıkandığı durumlarda hissedilen bir sorundur. Dış kulak yolu, ses iletiminden sorumlu olduğu için tıkandığında iletim tipi işitme sorunu tablosu ile ortaya çıkar. Bu tür işitme kayıplarına uğultu da eşlik eder. Ani bir şekilde ortaya çıkan tek taraflı tıkanmalarda, stereoakuzinin bozulmasından dolayı işitme kusurları hastayı çok rahatsız eder. Böyle işitme kayıpları yaşayan hastalarda, gürültülü ortamda anlayış kusurları yaşanır. Hasta sesin yönünü belirleyemez ve konuşma sesinin şiddetini saptamada güçlük çeker. Sersemlik gibi oryantasyon kusurları da hastayı fazlasıyla rahatsız eder.
  • Ağrı: Yangısal vakalarda, yanık ve donuklarda yaşanan bir durumdur.
  • Şekil Bozuklukları: Aurikula ve dış kulak yolunda yaşanan anomalilerde şekil bozuklukları ortaya çıkar. Bu durumu ortadan kaldırmak için genellikle aurikula eksizyonu tedavisi tercih edilir. Ayrıca tümöral hastalıklarda ve sonradan gelişen değişikliklerde de şekil bozuklukları yaşanır.
  • Akıntı: Dış kulak yolu hastalıkları içinde özellikle allerjik dermatitlerde akıntı durumu ile karşılaşılır.
  • Kaşıntı: Aurikula ve dış kulak yolunda izlenen bir yakınma durumudur.

Reklam Alanı


Aurikula Hastalıkları Nelerdir?

Şekil bozuklukları başlıca aurikula hastalıkları içinde yer alır. Şekil bozuklukları birkaç şekilde görülür.

Konjenital Deformiteler

Embriyopatilere bağlı gelişen bir durumdur. Brankial arkuslar normal gelişimini tamamlayamadığında ortaya çıkan bir tablodur. İntrauterin insan yaşamının ilk üç ayında değişik etyolojik faktörlerle sadece aurikulada görülebilir. Genellikle dış kulak yoluna eşlik eden aurikula ve bazen de orta kulak gelişim kusurlarının eklendiği şekil bozuklukları ile ortaya çıkar. Aurikula eksizyonu ile tedavi seçenekler içinde yer alır.

Kulak kepçesinin olmaması hali Anotia olarak adlandırılır. Küçük kepçe ise Mikrotiadır. Kepçe kulak, aurikulanın temporal kemikle geniş açılı olarak bulunması haline denir. Bu tür aurikulada genellikle makrotia bulunmaktadır. Preauricular kist ve fistülle de aurikulanın diğer hastalıklarıdır.

Aurikula anomalilerinin tanısı inspeksiyonla bile konulabilir. Aurikula eksizyonu tedavisi de plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sonradan gelişen Şekil bozuklukları, Akkiz; Travmat, yanık, donuk ve radyoterapi sonucunda ortaya çıkabilen şekil bozuklukları, kötü skatrizasyonlarla ve doku kaybıyla da ortaya çıkabilir. Aurikula eksizyonu tedavisi ile normal görünümde olan bir aurikula olarak yapılır.

Otohematom

Künt ağrılı şişiliklerdir. Perikondrium ile kondriumda kan birikimi olması sonucu hematom, travma sonrası gelişir. Nadiren pontan olduğu düşünülen otohematomlarda bile mikro-travmadan bahsedilir. Aurikulaya travma yaşanan meslek gruplarında daha çok görülür. Güreşçilerde, hamallarda bu durum ani olarak gelişebilir. Tedavi edilmediği takdirde, skatrizasyonla kalın bir auricula gelişimi ortaya çıkar. Enfekte olduğu durumlarda ise perikondrit gelişir.

Otohematomda kulakta hemanjiom gibi damarsal benign tümörleri ile teşhis etmek daha kolaydır. Gecikmiş vakalarda, ensizyonla drenaj yapılır ve içten ve dıştan sıkı tampon ve transfiksiyon sütürleri uygulanır. Drenaj esnasında asepsi ve antisepsi prensiplerine uyulması halinde, perikondrit gelişimi önlenir. Aksi takdirde, aurikula kıkırdağı nekrozuna bağlı olarak, aurikula şekil bozuklukları ortaya çıkar.

Reklam Alanı


Perikondritis

Aurikula kıkırdak zarının yangısı olarak bilinir. Genellikle septik kulak ameliyatları sonrası gelişen komplikasyonlar içinde yer alır. Septik travma sonrası bir fronkülün derine doğru ilerlemesiyle de ortaya çıkabilir. Erken drenaj ve gerekli tedavi uygulanmadığında hastalarda tüm kıkırdağın yıkımı sonucu aurikula şekil bozuklukları gelişir. Kıkırdağın olmadığı, buruşuk ve lobulus aurikula kıvamında bir görünüm neredeyse akçınılmazdır.

Tedavisi sırasında enflamasyon alanında alkollü soğuk pansumanlar, betadin ya da borik asit solüsyonları topikal olarak uygulanır. Bazı vakalarda abse gelişir. Bu tip durumlarda drenaj, aseptik pansumanlar uygulanır.

Aurikula Tümörleri

Hemanjiom, fibrom, kondrom ve kistik tümörler görülür. Metastaz yapmayan bu oluşumlar Aurikula eksizyonu tedavisi ile çözümlenir.

Auricula' da 5o yaş ve sonrası malign tümörlere daha sık rastlanır. Epitelial malign tümörler genellikle yoğun güneş ışığına maruz kalan kişilerde gelişir. Tümörün klinik görünümü ve histopatolojik incelenmesi sonucu tespit edilir. En sık görülen malign aurikula tümörü yassı hücreli karsinom yapılı tümörlerdir. Bazal hücreli karsinomlara daha az rastlanır.

Reklam Alanı


Tümörün büyüklüğüne ve yerine göre tedavisi gerçekleştirilir. Küçük tümörlerde rezeksiyon; santral lokalizasyonlu olur. Büyük tümörlerde rezeksiyon çok ileri inoperabl olgulara ulaşmışsa önlem amaçlı radyoterapi ya da kemoterapi uygulanır.

Aurikula Eksizyonu Nasıl Yapılır?

Çocuk hastalar dışında bütün olgularda lokal anestezi altında Aurikula eksizyonu tedavisi yapılır. Aurikula eksizyonundan 30 dk öncesi 5 lokal anestezik madde ile kulak çepeçevre anestezi edilir. Uygulamadan 10 dakika sonra kesi yapılacak bölgede cilt metilen mavisi ile işaretlenir. Aurikulanın arka kısmında, aurikula serbest kenarı bir cm'den fazla olmamak kaydıyla yaklaşık 3-4 cm'lik insizyon yapılır. Bazı vakalarda hastalığın türüne göre değişmekle birlikte cilt farklı şekillerde çıkarılır. Opreasyonle ilgili gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cilt belirlenen materyal ile kapatılır. Krem emdirilmiş tamponlar aurikulanın ön yüzünde yeni oluşturulan alana destek olacak şekilde yerleştirilir. Bu yöntem ile olası hematom engellenmeye çalışılır. Tüm hastalarda postoperatif 2. gün sargılar açılır. Bandaj açıldıktan sonra yara değerlendirilir. Baskılı pansuman 7 gün daha devam ettirilir. Sonrasında cilt sütürleri alınır. Baskılı bandaj da çıkarıldıktan sonra hastalar 3 hafta boyunca geceleri yatarken tenisci bantları kullanır. Hastaların hepsine bir hafta süreyle antibiyoterapi uygulanır.

Reklam Alanı


Loader