En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

LobektomiLobektomi

Lobektomi akciğer ve karaciğer gibi organlardan cerrahi müdahale ile bir bölümünün çıkartılması işlemine verilen isimdir. Akciğer kanseri ise akciğerde yer alan hücrelerin şekillerinin ve davranışlarının değişmesi sonucunda meydana gelen anormal hücre gruplarıdır. Kontrolsüz şekilde gerçekleşen çoğalma sonucunda tümör hücreleri akciğerde bulunan sağlıklı hücrelerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesini engellemektedir. Bunun yanında yemek borusuna, kalp, göğüs duvarı gibi çevre dokulara da sıçrayarak bu bölgelerinde fonksiyonlarının bozulmasına neden olur.

Reklam Alanı


Kanser türleri arasında insanlarda en çok görülen kadınlarda meme kanseri erkeklerde ise prostat kanseri yer alır. Fakat hem erkeklerde hem de kadınlarda kanserden dolayı meydana gelen hayati kayıplarda en fazla kanserden kaynaklanmaktadır. Bunu en önemli etkileri arasında genetik yatkınlık, hava kirliliği ve sigara ve tütün kullanımı neden olur.

Lobektomi

Akciğer kanserlerinde ise en etkili tedavi yöntemi kanserli hücreyi bulunduğu alandan uzaklaştırmaktır. Hastalık erken dönemde teşhis edilmesi durumunda cerrahi işlemlerde yapılan operasyonlarda başarı şansı oldukça yüksektir. Yapılan operasyonlarda ise en önemli nokta tümörün çıkartılmasının ardından geriye herhangi bir tümör parçası bırakmamaktır. Akciğer kanseri teşhisi konulan kişilere operasyon öncesinde gerekli incelemelerin yapılması oldukça önemlidir.

Operasyondan önce yapılan incelemelerde tümörlü parçanın çıkartılmasının ardından başka bir organa sıçradığı tespit edilirse öncelikle hastaya kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Bu işlemlerin ardından küçülen tümörlere cerrahi müdahale yapılma olasılığı değerlendirilmelidir.

Akciğer kanseri ameliyatı olacak kişiler öncelikle yapılan işlemlerin ardından hastanın ne kadar etkileneceği değerlendirilmelidir. Akciğer vücudun sağ tarafında üç, sol tarafında ise iki ana parçadan oluşmaktadır. Hastanın durumuna göre bu parçalardan biri çıkartılır. Yapılan bu işlemlere lobektomi adı verilir. Hastalık kişide fazla bir alanı etkilememişse bu hasta için oldukça avantajlı bir durumdur. Böylece parçalar çıkartılarak tedavi işlemi gerçekleştirilebilir.

Lobektomi işlemi uygulandığı alana göre farklı isimler içermektedir. Örnek olarak akciğerin bir lobunun çıkartılması işlemine pnömonoktemi adı verilir. Bunun yanında beyne yapılan cerrahi operasyonlarla lobun çıkartılmasına da anterior temporal lobektomi ismi verilir. Bir başka işlemde ise lobun tamamen çıkartılmasına ise parsiyel lobektomi ismi verilmektedir.

Reklam Alanı


Lobektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Lobektomi operasyonu torakotomi yöntemi ile yapılmaktadır. Aynı zamanda gelişen teknolojiler ile birlikte VATS yani video yardımlı toraks yöntemi ile yapılmaktadır. Uygulanan bir başka yöntem ise robotik cerrahi yöntemlerdir.

Lobektomi işleminde uygulanan yöntemlere bakıldığında ise;

Göğüs kafesinin farklı kesilerle açılması sağlanır.

Detaylı bir şekilde işlemi gerçekleştirmek için toraks adı verilen işlem uygulanır. Böylece göğüs kafesi boşluğuna girilerek kaburgalar çok rahat bir şekilde açılır.

Ortalama olarak 25 cm kadar bir kesi açılır. Göğüs kafesi arasında bulunan kaslar kesilir ve kaburgaların arasına retraktör adı verilen bir cihaz yerleştirilir. Bu sistem metal vidalı bir sistem olmasından dolayı gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu yöntem her akciğer lobektomisi işleminde uygulanmaktadır.

Operasyon için hastaya açılan kesi meme altında, hastanın yan tarafında veya hastanın kürek kemiğinin arkasında gerçekleştirilir. Bu kesinin ne kadar olacağı ise cerrahi uzmanın gerçekleştireceği operasyona göre farklılık göstermektedir.

Torakotomi yöntemi ile hastada oluşturulan kesiler sonucunda operasyonun ardından kesi bölgelerinde meydana gelebilecek olan ağrılar oldukça normaldir.

Mediasten bölgesi akciğeri, yemek borusunu ve soluk borusunu ilgilendiren bölgelere verilen isimdir. Bu bölgede çok farklı dokular yer almaktadır. Bundan dolayı bu bölgelerde oldukça farklı tiplerde tümörlerle karşılaşmak mümkündür.

Lobektomi operasyonu tamamlanmasının ardından hasta bir hafta hastanede müşahede odasında kalması gerekir. Ayrıca göğüs kafesine dren adı verilen hortumların sonradan çıkartılması içinde hastanın hastanede kalması gerekir. Bazı yapılan operasyonlarda ise kesinin derinliğine göre drenler konulmayabilir.

Tümörün bulunduğu bölgeye göre veya akciğerin her ikisinde de yapılacak olan işlem için stertonomi adı verilen yöntem de uygulanır. Stertonomi lobektomi ise genellikle operasyon olarak fazla tercih edilmemektedir.

Reklam Alanı


Lobektomi de en yaygın olarak uygulanan yöntem ise robotik lobektomidir. Bu yöntemle yapılan lobektomide ise;

Hastanın konforu oldukça maksimum seviyededir.

Hastanın hastanede kalış süresi oldukça kısadır.

İşlemi gerçekleştirmek için cerrahın oldukça deneyimli olması gerekir.

Yapılan operasyonların her hasta için uygun olmadığı unutulmamalıdır.

Akciğer Lobektomisi

Akciğer lobektomisi genellikle akciğer üzerinde bulunan tümörlerin, apselerin ve kistlerin alınmasında uygulanmaktadır. Bu işlemin bir diğer ismi ise pnömonektomidir. Bu işlemler aynı zamanda enfeksiyona bağlı olarak kasların esnekliğini yok etmesi ve kaslarda meydana gelen tahribatlarda bu tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Akciğer lobektomisi sonrası ise hastada meydana gelen tümörün durumuna göre, bulunduğu bölgeye göre ve diğer bölgelere yayılım gösterip göstermediğine göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı operasyondan sonra hastanın yaşam kalitesi hakkında herhangi bir şey söylemek mümkün değildir.

Reklam Alanı


Lobektomi işlemi akciğerde uygulanmasının yanı sıra beyinde de uygulanmaktadır. Bu operasyonun ismi ise anterior temporal lobektomidir. Bu işlem sayesinde tümör bulunduğu alandan çıkartılır ve böylece alanın temizlenmesi sağlanır.

Akciğer kanseri hayati riski en çok olan hastalıklar arasındadır. Fakat erken dönemde teşhis edilmesi ve tedavinin erken başlaması durumunda kişi yüzde 80-90 oranında kurtulur. Ancak hastalık erken evrede olmaması durumunda da başarı oranları düşük değildir. Ameliyat ile gerçekleştirilen tedavi yönteminde ise hastalıklardan kurtulma oranı yarı yarıyadır.

Akciğer kanseri konulan kişilerin yüzde 25i cerrahi tedavi şansını elde eder. Ancak hasta ne yazık ki ilerleyen evrelerde hastalığı teşhis edilmektedir. Bunun en önemli nedeni ise hastalığın erken evrelerinde belirgin bir şikayetlere sahip olmamasıdır. Aynı zamanda belirtilerin hasta tarafından önemsenmemekten kaynaklanmaktadır. Bu durum özellikle genetik kanser öyküsü taşıyanlarda, sigara içenlerde ve mesleki mazuriyet taşıyan kişilerde görülmektedir. Bu kişiler 50 yaşından sonra 2 yıl ara ile kontrole gitmelidir.

Reklam Alanı


Loader