En iyi doktor ve hastaneyi sizler için organize ediyoruz.

Karaciğer AmeliyatıKaraciğer Ameliyatı ( Karaciğer Segmentektomi )

Karaciğer Nedir, Ne İşe Yarar?

Karaciğer insan vücudunun en büyük iç organıdır. Karın üst kısmında bulunur. Göğüs ve karın boşluklarını ayıran ve nefes almayı sağlayan anatomik yapı olan diyaframla yakından ilgilidir. Karaciğer karnın sağından soluna doğru uzanır, ancak çoğunlukla sağdadır. Mide, dalak, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağa yakındır.

İç yapısı yoğun damar yapılarından oluştuğu için çok miktarda kan içeren bir organdır. Sindirim sistemi organlarından ve dalaktan gelen tüm kan, önce süzüldüğü karaciğerden geçer ve daha sonra kalbe gider. Vücudun viseral kanının çoğunu taşıyan ana damar olan inferior vena cava'nın karaciğerdeki bir oyuktan geçtiği göz önüne alındığında, bu karaciğer cerrahisinin neden zor ve tehlikeli olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Reklam Alanı


Birçok işlevi olmasına rağmen karaciğerin en önemli görevi belirli maddeleri sentezlemek ve vücuttan belirli maddeleri uzaklaştırmaktır. Karaciğer hücreleri, kanın pıhtılaşmasında, taşınmasında ve depolanmasında yer alan birçok biyolojik maddenin yapımından sorumludur. Karaciğerde zararsız olan atıklar safra yoluyla bağırsağa girer. Bu nedenle safranın üretimi ve salgılanması vücudun önemli bir faaliyetidir.

Karaciğerin inanılmaz fonksiyonel yetenekleri ve inanılmaz rejeneratif yetenekleri vardır. Sağlıklı karaciğerin %75-80'i alınsa bile kalan karaciğer dokusu yeterli olabilir. Kalan karaciğer dokusu hızla yenilenmeye başlar ve ilk hafta içinde hacmi iki katına çıkar. Karaciğer segmentektomi tümörlü bölgelerin çıkarılmasın en etkili tedavi yöntemidir.

Karaciğer Ameliyatı

Karaciğer Segmentektomi

Karaciğer segmentektomi, bir doktorun kanser gibi sorunları tedavi etmek için konservatif tedavi ile bir organın bir kısmını veya bezini çıkardığı bir ameliyattır. Bu tekniğin avantajı, kalan sağlıklı dokunun korunmasıdır; bu yöntem hastanın karşılaşacağı yan etkileri azaltır ve invaziv prosedürler için çok kırılgan olan hastaları tedavi etme potansiyeline sahiptir. Doktorlar, bir hasta daha az invaziv tedaviden açıkça fayda görebiliyorsa segmentektomi önerebilir ve prosedür, optimal sonuçlar için bir cerrahi uzmanı (kardiyotorasik cerrah gibi) gerektirebilir.

Karaciğer segmentektomi, işleminden önce, cerrahın bölgenin bazı tıbbi görüntüleme çalışmalarını yapması gerekecektir. Bu süreçte tarama, hastanın güvenli bir şekilde anestezi altına alınabilmesini sağlamak için ameliyat öncesi hasta değerlendirmesinin bir parçasıdır. Cerrah, takip bakımını tartışmak için diğer tıbbi danışmanlarla da görüşebilir.

Reklam Alanı


Karaciğer Segmentektomi Nasıl Oluyor?

Karaciğer segmentektomi, işlemi sırasında cerrah, ilgilenilen alanı ortaya çıkarır ve hasarlı dokuyu bölgeden ayrırır. Amaç, genellikle hastalıklı hücreleri geride bırakma şansını sınırlayan sağlam bölümleri çıkarmaktır. Hastalıklı dokunun sınırlarını belirlemek zor ise cerrah acil patoloji raporu isteyebilir. Patolog, örneği ameliyathaneden inceler ve cerraha kenarların temiz olup olmadığını söyler; bu, gerekli tüm dokuları başarıyla çıkarıldığının ve kesiğin kapatılabileceğini gösterir.

Karaciğer kanseri, karaciğer segmentektomi, ameliyatının en yaygın nedenidir. Bu, kanserin yayılma şansı olmadan önce veya bir hasta daha invaziv bir prosedürden kurtulamayacak kadar hasta olduğunda, tedavinin başlarında bir seçenek olabilir. Ameliyattan sonra hastanın iyileşme alanında stabil hale gelene kadar izlenmesi gerekir. Onkologlar, kemoterapi, radyasyon ve diğer seçeneklerle tedaviye ne zaman başlayacağını tartışmak için hastalar ve cerrahlarla süreci değerlendirirler.

Reklam Alanı


Karaciğer Segmentektomi İyileşme Süresi Ne Kadar?

Karaciğer segmentektomi ameliyatının iyileşme süresi kişiden kişiye değişir. Hastalar genellikle hemen daha fazla tedaviye başlar, bu da onları rahatsız edebilir ve iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Bazı hastalar iyi durumda ve nispeten kısa bir süre içinde normal aktivite seviyelerine dönebilirler. Dolayısıyla iyileşme süreci üzerinde hastanın özel durumu doğrudan rol oynayan anahtar faktör olarak ön plana çıkar.

Karaciğer Cerrahisi Ameliyatları Nelerdir?

Karaciğer dokusunun cerrahi olarak çıkarılmasına "hepatektomi" denir. Karaciğerdeki anormal yapılar tek tek çıkarılabilir veya anormal yapıya sahip karaciğer dilimleri bir bütün olarak alınabilir. Karaciğer cerrahisi şu şekilde özetlenebilir.

  • Enükleasyon (yalnızca anormal oluşumları kaldırır)
  • Metastaz (bazı çevre dokulardan karaciğer metastazlarının çıkarılması)
  • Karaciğer segmentektomi, (karaciğerin sekiz parçasından birinin alınması)
  • Sağ veya sol hepatektomi (karaciğerin sağ veya sol yarısının alınması)
  • Sağ veya sol genişletilmiş hepatektomi (karaciğerin yaklaşık %75'inin alınması)

Karaciğer Ameliyatı Kapalı Yöntemlerle Mi Yapılıyor?

Evet. Kullanılan teknik ne olursa olsun karaciğer ameliyatı teknik olarak zor bir ameliyattır. Kapalı cerrahi deneyiminin artması ve teknolojinin büyük gelişimi ile kapalı karaciğer cerrahisi uygulamaları günümüzde artmaktadır.

Reklam Alanı


Karaciğer Ameliyatının Süreci

Her ameliyatın ortak akışı şu şekildedir: Hastanın ameliyathaneye devredilmesi süreci, ameliyat öncesi hazırlık süreci, anestezi süreci (anestezi), ameliyat süreci, hastayı uyandırma süreci, iyileşme süreci ve hastanın hastane yatağına veya yoğun bakım ünitesine geri döndürülmesi sürecidir.

Kavernöz Hemanjiom

Hemanjiomlar en sık görülen iyi huylu karaciğer tümörleridir. Kadınları erkeklerden 6:1 oranında daha fazla etkiler. Her yaşta görülebilirler.

Çapı 4 cm'den büyük asemptomatik kavernöz hemanjiyomların çoğu karın ağrısına veya ele gelen kitleye neden olur. Ek olarak, birkaç hemanjiyom arteriyovenöz fistül gibi davranır. Kalp hipertrofisi ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir.

Kesin tanı sintigrafi, kontrastlı BT, MRI veya anjiyografi ile konulabilir. Bu nedenle nadiren biyopsi gerekir. Çoğu iyi huyludur ve spontan rüptürler nadirdir. Bu nedenle, çoğu hepatik hemanjiyom tedavi gerektirmez. Buna ek olarak semptomatik hemanjiyomlar lobektomi veya enükleasyon ile çıkarılmalıdır. Radyasyon tedavisi veya hepatik arter kanülasyon embolizasyonu cerrahiye uygun olmayan durumlarda alternatif tedavi seçenekleridir.

Reklam Alanı


Hepatik Adenom

Normal karaciğerden kaynaklanan hepatik adenomlar, fokal anormallikler veya kitleler olarak ortaya çıkar. Hepatik adenomlar kadınların %90'ında gelişir. En sık 30-50 yaş arası kadınlarda görülür. İnsidansı giderek artmaktadır, bu artıştan doğum kontrol haplarının yaygın kullanımının sorumlu olduğu düşünülmektedir. Hepatik adenomların üçte ikisi tektir ve geri kalanı çokludur. Hastaların yaklaşık yarısı tümör sürecinde herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Semptomatik vakaların çoğunda sağ üst kadran ağrısı veya akut karın kanaması ve baş dönmesi semptomları vardır. Karaciğerin MRG, BT ve ultrasonografisi sonucunda sorun tespit edilir. Bu süreçte aspirasyon biyopsisi güvenlidir ancak iğne biyopsisi kanama riski nedeniyle risklidir.

FNH

Fokal nodüler hiperplazi, malign potansiyeli olmayan iyi huylu bir lezyondur. Kadınlarda iki kat daha sık görülür. Ortalama başlangıç yaşı yaklaşık 40'tır, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Makroskopik olarak tümör iyi sınırlı, sert, subkapsüler, genellikle 2-3 cm çapında bir kitledir. Lezyonlar 4-7 cm çapındadır ve semptomatik hastalarda nadirdir.

Fokal nodüler hiperplazili hastaların çoğu asemptomatiktir. Semptomatik olgularda sağ üst kadranda ağrı, rahatsızlık ve bazen sağ üst kadranda kitle ile kendini gösterir. Hepatik adenomların aksine, bu lezyonlar nadiren büyür veya kanar. Asemptomatik lezyonların doğal seyri iyi huyludur. Semptomatik lezyonlar rezeke edilmeli ve asemptomatik (asemptomatik) lezyonlara müdahale edilmemelidir.

Reklam Alanı


Loader